]]>

Kursus

Forhandlerseminar 2018

Læringen fra OK18, den danske model og træning i komplekse delegationsforhandlinger.

Hvem henvender seminaret sig til?

Alle tillidsrepræsentanter, der har gennemført Djøfs forhandleruddannelse ++.

På seminaret får du

  • Indsigt i erfaringer og læring fra OK18
  • Et blik på den danske model set fra et forhandlingsperspektiv
  • Mulighed for at arbejde med dine egne kompetencer i delegationsforhandling.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Seminarets indhold

Forhandlerseminaret er bygget op om tre temaer:

  • Centrale forhandlere fra OK18 forløbet sætter deres erfaringer i spil. De reflekterer over deres egen forhandlingspraksis, og hvilken læring de tager med sig fra forårets højspændte forhandlinger. 
  • Vi kaster et undersøgende blik på den danske model i et offentligt perspektiv.  
  • Du bliver kastet ud i en langstrakt og kompleks delegationsforhandling i en stor forhandlingsøvelse. Her bliver der mulighed for at prøve dig selv af, danne alliancer, ændre kurs, tænke proces, improvisere og skabe gode resultater – og reflektere over egen og andres forhandlingspraksis.

Glæd dig til en dag i godt selskab med formand for Djøf Offentlig Sara Vergo, formand for Yngre Læger Camilla Rathcke, tidligere Beskæftigelsesminister og direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jørn Neergaard Larsen samt forhandlingsrådgiver Grethe Kjølby.  Seminaret holdes i historiske rammer på Arbejdermuseet i København.

Du kunne også være interesseret i:

Se alle