]]>

Kursus

Fagligt netværk i persondata

Mød faglige eksperter og løs aktuelle, persondataretlige udfordringer i et aktivt netværk.

Hvem henvender netværket sig til?

Du ønsker at finde nye muligheder og løsninger på både teoretiske, praktiske og strategiske udfordringer inden for dit arbejde med persondataretlige problemstillinger.

Du har arbejdet med persondata og databeskyttelse i et stykke tid. Du er klar til at give dine erfaringer videre, og du er åben over for modspil og input fra de øvrige netværksdeltagere.

Du er fx DPO, compliance manager eller persondataspecialist i en offentlig myndighed eller organisation, og du arbejder med implementering og kvalitetssikring af persondatabeskyttelse. Du er også velkommen, hvis du er advokat eller ekstern rådgiver.

I netværket får du:

  • opdateret viden på et højt fagligt niveau inden for persondataretten
  • konkret input, sparring og feedback på dine udfordringer
  • inspiration til at finde nye løsninger og muligheder
  • adgang til et netværk af ligesindede, fagligt stærke eksperter og de bedste juridiske undervisere og facilitatorer
  • en skærpet faglig profil og et udvidet professionelt netværk
  • adgang til Djøfs digitale læringsportal, så du kan bruge det faglige netværk 24-7.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Netværkets indhold

Netværket giver dig ny viden om- og sparring på dit praktiske og strategiske arbejde med persondata. Du mødes med netværket 4 gange årligt, og hvert møde er faciliteret af to af landets mest erfarne, juridiske eksperter inden for det persondataretlige område.

De professionelle facilitatorer sørger for at løfte problemstillinger og ny praksis ind i netværket og sikre et højt, fagligt niveau undervejs. De planlægger netværksmøderne ud fra deltagernes behov og ønsker, så tiden bliver brugt på det, der er mest væsentligt og interessant for netværket.

Ved hvert netværksmøde vil der være eksterne ekspertoplæg og/eller oplæg fra de to facilitatorer, der nuancerer det faglige indhold med fx praktiske eksempler fra ind- og udland eller gennemgang af ny lovgivning og praksis. 

Netværkets form

Møderne er bygget op om korte, faglige indlæg fra facilitatorerne eller særligt indbudte eksperter. Indlæggene bliver fulgt op af faciliterede diskussioner og debatter, hvor fokus er på de emner og vinkler, som netværket finder mest relevante.

De faste facilitatorer er selv faglige eksperter inden for persondataretten. De udgør et unikt team som henholdsvis DPO i det drifttunge danske politi og kontorchef i Justitsministeriets databeskyttelseskontor. I tillæg til deres erfaring som advokater, er de erfarne formidlere og særligt udvalgte blandt Djøfs bedste undervisere.

Du får både ny, faglig viden i topklasse, input på et juridisk højt niveau og et praktisk og nuanceret syn på de mange temaer og cases, der vil blive diskuteret. Du kan samtidig høste praktiske perspektiver fra de øvrige deltageres erfaringer.

Du må forvente, at du skal forberede dig forud for møderne, og du kan bidrage med indlæg og præsentationer af egne cases eller eksempler.

Netværksmøderne er designet til at give dig størst mulig faglig læringsværdi og størst muligt udbytte. Din egen aktivitet i netværket bidrager både til din egen og de andres faglige udvikling.

De samlede aktiviteter skaber et grundlag for, at netværket sammen kan finde nye eller smartere løsninger på væsentlige faglige udfordringer.

Fagligt netværk i persondata svarer til 16 lektioner.

Djøfs læringsportal fungerer undervejs som en netværksplatform, hvor du kan udveksle idéer og få feedback på dine udfordringer. Facilitatorerne vil løbende lægge relevant materiale op og give feedback via portalen.

Du kan bruge læringsportalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Se alle