]]>

Kursus

Faciliter effektive onlinemøder

Sådan bliver du en engagerende mødeleder online. Lær at skabe aktiv involvering, og øg udbyttet med bedre facilitering af onlinemøder.

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker at blive en bedre onlinefacilitator, der formår at engagere dine deltagere hele vejen igennem mødet. Du vil skabe bedre rammer for et konstruktivt samarbejde med digitale redskaber, gode relationer og aktive deltagere.

Måske er du ansvarlig for at formidle viden eller for udviklingsprocesser, salg, strategiarbejde, projekter, medarbejdertrivsel, rekruttering eller lign.  Du oplever, at udfordringerne forstærkes, når du holder møder virtuelt. 

På kurset lærer du at:

  • designe det gode onlinemøde til både større og mindre grupper, så processen passer til formålet
  • integrere essentielle it-didaktiske principper i onlinesamarbejdet
  • skabe rammerne for den trygge stemning på onlinemødet med et godt førstehåndsindtryk, en god åbning og en stærk afslutning
  • holde energi og engagement oppe hos deltagerne undervejs med energizers og icebreakers
  • inddrage digitale og analoge virkemidler i den gode præsentation på skærmen
  • planlægge og strukturere dit indhold og kommunikere tydeligt, også inden mødet
  • håndtere teknisk knas, så teknologien ikke bliver en hæmsko i samarbejdet
  • styre et onlinemøde gennem træning med sparring og feedback på din facilitering
  • bruge digitale værktøjer til samarbejde og videndeling på onlinemøderne. 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset lærer du at være en aktiv mødeleder, som mestrer at facilitere effektive onlinemøder med engagerede deltagere. Du lærer at bruge forskellige værktøjer, og du får den nødvendige viden til at vurdere og træffe kvalificerede beslutninger om, hvordan og hvornår du skal bringe dem i spil.

Kursets form

Kurset ’Facilitér effektive onlinemøder’ består af fem moduler, der ligger med to-tre ugers mellemrum. Første og sidste modul er på fire timer, mens de andre varer tre timer.

Du bliver en engagerende onlinemødeleder gennem undervisning, som både er praktisk og teoretisk funderet. Undervisningen er baseret på indsigter fra en bred vifte af virksomheder og organisationer, som underviseren har samarbejdet med tidligere. Metoder hentes både fra lærings- og organisationsteori og fra skuespillerens og mødelederens praksis.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med de andre deltagere, og du får individuel feedback fra underviseren undervejs i forløbet. Sidst, men ikke mindst kommer du til at afprøve kursets metoder i din egen praksis mellem modulerne, så du hele tiden udbygger din læring undervejs i processen. 

Zoom

Onlinekurset foregår via videotjenesten Zoom Meetings. Et par uger før det første onlinemodul får du adgang til Djøfs digitale læringsportal, hvor alle materialer og links til dit kursus ligger.
For at få den bedste brugeroplevelse anbefaler vi, at du installerer Zoom-programmet og logger på fra din pc eller mac, alternativt fra en tablet. Her kan du få mere at vide om brugen af Zoom og sikkerhed.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset. 

Se alle