]]>

Arrangement

Et viktimologisk blik på voldtægtssagen i retssystemet

Voldtægtssager i retssystemet. Arrangementet kaster et viktimologisk blik på voldtægtssagen med in-put både fra forskning og praktisk arbejde. Arrangementet er en gentagelse af møde afholdt i september 2019

Hvad handler arrangementet om?

Voldtægtssagens særlige karakter giver udfordringer i retssystemet såsom, hvorfor der er så store mørketal på området, hvorfor der er større sandsynlighed for sekundær viktimisering i voldtægtssager sammenlignet med andre typer af straffesager, hvordan traumereaktioner og reviktimisering kan forstås, og hvordan denne viden kan inkorporeres i efterforskning, retssagsbehandling og forebyggelse.

Tilmelding er obligatorisk og sker direkte til Bodil Philip på mail: bodil.philip@gmail.com efter først til mølle-princippet så vidt muligt før 13. januar 2020. 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle