]]> ]]>

Arrangement

Et arbejdsmarked i forandring?

Hvor bevæger arbejdsmarkedet sig hen, og hvordan forbereder vi os bedst - som samfund og som djøfere? Arbejdslivsforsker Janne Gleerup fra RUC giver det brede perspektiv på nye tendenser på arbejdsmarkedet, mens chefkonsulent i Djøf, Pia Ravn, fortæller, hvordan analyser forudser, at fremtiden bliver for djøfere.

Eventpuljen

Hvad handler arrangementet om?

En globaliseret og digitaliseret verden i hast ser ud til at skabe nye muligheder for et moderne arbejdsliv, men også udfordringer. Til dette gå hjem-møde kigger vi på, hvilke konsekvenser nogle af udfordringerne kan få for arbejdsmarkedet generelt, og hvordan vi som djøfere kan forberede os på en fremtid med nye krav til os som arbejdstagere.

Janne Gleerup, der er arbejdslivsforsker ved RUC, vil holde et oplæg om den nuværende udvikling på arbejdsmarkedet generelt. Her vil hun i lyset af globaliseringen og internationaliseringen tegne de større linjer op på arbejdsmarkedet og gøre os klogere på udviklingstendenserne, herunder hvilken betydning flere midlertidige stillinger, løsere kontrakter og usikre ansættelsesforhold får for arbejdsmarkedet. Er vi ved at skabe et mere klasseopdelt arbejdsmarked med A- og B-hold? Og kan vi risikere, at den danske tradition for organisering udvandes af internationalisering og globalisering? Altså at sammenhængskraften og organiseringen på arbejdsmarkedet går i stykker.

Herefter vil chefkonsulent Pia Ravn fra Djøf sætte spot på, hvad fremtidens arbejdsforhold kan betyde for os døfere og ikke mindst, hvad vores kernekompetencer bliver. Hvilke kompetencer bliver efterspurgte, og hvordan ruster vi os selv bedst til fremtiden i forhold til vores ”employability"?

Slutteligt er der mulighed for at stille spørgsmål.

 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle