]]>

Arrangement

Djøf Advokat Akademiet - mistillid til en branche - og vejen tilbage

I de seneste år er advokaters troværdighed løbende dalet, ligesom en række uheldige sager har fået massiv dækning i de danske medier. Men hvad skyldes dette, og hvordan kan udfordringerne løses?

Hvad handler arrangementet om?

Dette arrangement udbydes af Djøf Advokat Akademiet og er eksklusivt for jurastuderende på kandidatuddannelsen. Til arrangementet vil alle fremmødte blive bedt om at forevise dokumentation for medlemskab, uddannelse og semester.

De Advokatetiske Regler indledes med at fastslå, at advokaten indtager en særlig stilling i et retssamfund.

Radius' seneste troværdighedsanalyse viser, at advokater for andet år i træk placeres på 18. pladsen ud af 26 faggrupper, og at advokaters troværdighed de seneste ti år er faldet fra 3,48 til 3,23 på en skala fra et til fem.

Og løbende beretter medierne om historier, som næppe øger advokatstandens troværdighed.

I advokatstanden har der været et ønske om at genskabe tilliden til befolkningen. Det er også nødvendigt i en tid, hvor advokatbranchen udsættes for konkurrencer fra andre brancher, og hvor advokatstanden risikerer at miste sin status som betroet rådgiver.

Spørgsmålet er, hvorfor befolkningen har mistet tilliden til advokater, hvordan tilliden kan genoprettes, og hvilken betydning mistilliden kan få for advokatens rolle i fremtiden.

Djøf Advokat Akademiet har derfor inviteret Peter Fogh, Pernille Backhausen og Katrine Gottlieb til en debat, hvor de får mulighed for at dele deres tanker, og hvor deltagerne får mulighed for at udfordre oplægsholdernes synspunkter i paneldebatten.

I den indlagte pause byder Djøf Advokat Akademiet på mad, drikke og rig lejlighed til at netværke med andre kandidatstuderende.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle