]]>

Arrangement

Digital læring i sundhedssektoren

Bliv klogere på, hvordan du som folkesundhedsvidenskaber kan bruge og implementere digitale læringsredskaber til professionel kompetenceudvikling og hør meget mere om Maternity Foundations spændende arbejde med Safe Delivery App.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Hvert år dør 300.000 kvinder og 5 millioner nyfødte af årsager relateret til graviditet og fødsel. Næsten alle disse dødsfald sker i lav- og mellemindkomstlande, og tæt på 90% af dem kan forhindres, hvis kvinden føder med kvalificeret hjælp fra en dygtig fødselshjælper.

Maternity Foundation er en dansk organisation, der arbejder for sikrere fødsler for kvinder og nyfødte gennem kapacitetsopbygning af jordemødre. Maternity Foundation står bag Safe Delivery App, som er et digitalt træningsværktøj til fødselshjælpere, der rulles ud i flere dele af verdenen.

Bliv klogere på, hvordan digitale læringsredskaber kan spille en rolle i forhold til at styrke jordemødres professionelle kompetencer, hvordan man som FSV’er kan bringe sine kompetencer i spil i den henseende og hør meget mere om Maternity Foundations spændende arbejde.

Andre arrangementer om folkesundhed

Tilmeld dig også:

Om Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab er en kandidatforening for studerende og færdig­uddannede kandidater i folkesundheds­videnskab. Foreningen for Folkesundhedsvidenskab sætter fokus på den folkesundheds­videnskabelige faglighed via forskellige sociale og faglige netværksarrangementer, hvor vi lærer nyt og mødes på tværs af årgange. Foreningen er også en fraktion under det tværfaglige, videnskabelige selskab Dansk Selskab for Folkesundhed (DSFF). Selskabets formål er at arbejde for at fremme befolkningens sundhed, forebygge sygdom, begrænse konsekvenserne af sygdom og mindske sundheds­forskellene mellem forskellige grupperinger i samfundet.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle