Kursus

Digital forvaltning - lovgivning og forvaltningsret

Tag et skridt på vejen til at blive en moderne, digital jurist

Startdatoer

17-05
2018
22-11
2018

Tid og sted

09:00
København S

09:00
København V

Pris

9.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder eller interesserer dig for digital forvaltning som fx specialist, sagsbehandler eller deltager i digitaliseringsprojekter. 

Du har brug for at vide mere om de juridiske problemstillinger, der opstår i forbindelse med digitalisering i den offentlige sektor. 

Du er formentlig jurist, men du kan også være IT-uddannet, cand.scient.pol. eller have en anden faglig baggrund. 

Du har et grundlæggende kendskab til forvaltningsretten.

På kurset lærer du at:

  • forstå forvaltningsrettens regulering af myndighedernes udvikling og brug af informations- og kommunikationsteknologi (IKT)
  • håndtere principperne for opbygning af digitaliseringsklar lovgivning
  • identificere og håndtere problemstillinger under digitaliseringsprocesser og i den efterfølgende sagsbehandling
  • identificere forvaltningsretlige problemstillinger i den digitale forvaltning
  • identificere hindringer for digitalisering 
  • udarbejde afbalancerede løsningsmodeller.

Kursets indhold

Kurset fokuserer på de helt centrale forvaltningsretlige krav til udvikling, anvendelse og afvikling af teknologier, der anvendes af offentlige myndigheder. Derudover får du indblik i, hvordan man udarbejder digitaliseringsklar lovgivning, og du bliver præsenteret for en konkret projektmodel for, hvordan du foretager en retlig systemanalyse/forvaltningsretlig impact assessment. 

Program

Hvorfor lære om digital forvaltning?

Den offentlige sektor bliver mere og mere digital. Regelarbejdet og ny lovgivning skal gøres digitaliseringsklar, også i din organisation. Når I designer og programmerer nye IT-systemer, skal retsstillingen være lagt fast fra starten. 

Du har måske brug for ny indsigt for at kunne forudse de retlige aspekter i en ny digital sagsbehandlingsproces. Som jurist skal du være med til at styre udviklingen af digitaliseringen i den offentlige sektor og sikre en god forvaltning. Som ikke-jurist skal du forstå vigtigheden af de forvaltningsretlige krav, og hvordan du bidrager til, at de indgår i digitaliseringsprocesserne.

Relevante Dokumenter

Hvem underviser?

Kursets form

Du får gennem forskningsbaseret undervisning, konkrete cases og opgaver praktiske værktøjer og ny juridisk viden inden for digital forvaltning.

Kurset svarer til 14 lektioner.

Pris og praktisk info

Typiske spørgmål

Når du har fundet kurset, du vil tilmeldes, kan du enten klikke på tilmeldingsknappen eller sende en mail til den kursusansvarlige med dine kontakt- og faktureringsoplysninger.
Ja - alle vores kurser er åbne for såvel medlemmer af Djøf som ikke medlemmer, hvis ikke andet er angivet på det enkelte kursus.
Ja - forplejning er inkluderet i kursusprisen. Forplejningen vil oftest bestå af morgenbrød med kaffe/the, frokost samt eftermiddagskaffe/the med kage. Kurser med overnatning er inklusiv middag.
Vi beslutter 1 måned før start, om kurset gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Vi modtager dog tilmeldinger helt frem til kursusstart.

Afmeldingsfristen er en måned inden kursets start med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Der kan vederlagsfrit foretages afmelding inden afmeldingsfristens udløb. Ved senere afmelding, dog senest 14 dage før kursets start, opkræves et administrationsgebyr på 50 % af kursusafgiften.

Ved afmelding senere kan nedsættelse af kursusafgiften ikke påregnes. Pladsen kan dog vederlagsfrit overføres til en anden deltager fra samme virksomhed. Afmelding foretages på mail eller via Mit Djøf, hvis du er medlem.

Hvis du bliver syg, er du velkommen til at overlade pladsen til en anden deltager fra samme virksomhed uden beregning. Vi vil dog gerne have besked herom, så vi kan orientere underviser, kursussted m.m. 
Det vil fremgå i fakta-boksen på det enkelte kursus, hvis der er overnatning mellem kursusdagene. Hvis der ikke står noget, er der ikke overnatning inkluderet i prisen. Vi kan dog godt være behjælpelige med bestilling af overnatning, hvis du har brug for det. Kontakt den kursusansvarlige, hvis du ønsker hjælp med dette.

Der bliver sendt en velkomstmail med praktiske informationer om kurset 1-2 uger før kursusstart. På enkelte kurser vil der være forberedelse  - du vil i så fald blive orienteret i god tid

 

Cirka 1 måned før kursusstart fremsender vi faktura for din deltagelse på kurset. Har du brug for en faktura tidligere eller at få opdelt fakturaen i rater, kan det selvfølgelig godt lade sig gøre. Kontakt den kursusansvarlige og aftal nærmere.

Hos Djøfs Kurser og Uddannelser kan vi tilbyde dig helhedsorienteret rådgivning. Vores rådgivere er fagligt velfunderede med et stort kendskab til djøfernes kompetencer og arbejdsområder. De er bredt orienteret om det danske kursusmarked og har erfaring med rådgivning på alle niveauer. Med spidskompetencer inden for hvert deres felt, vil du altid blive matchet med den mest kompetente rådgiver.

Du kan enten skrive til os på kurseroguddannelser@djoef.dk eller ringe på tlf. 33 95 97 00.

Se alle