Kursus

Deltidsansættelse, tidsbegrænset ansættelse og freelance

Når du vil være forberedt på udfordringerne med flere freelancere og løsere ansættelsesformer

Startdato og varighed

14. juni 2018
½ dag

Tid og sted

09:00
København K

Pris

2.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Hvem henvender kurset sig til?

Du beskæftiger dig med ansættelsesforhold for deltidsansatte, freelancere og andre løstansatte.

Du er personalemedarbejder, leder eller medarbejder i en faglig organisation eller en arbejdsgiverorganisation. Du kan også være advokat. 

På kurset får du:

  • En gennemgang af forskellige ansættelsesformer
  • Indblik i, hvilke praktiske og principielle problemer du kan møde i dit arbejde med løse ansættelsesformer
  • Praktiske værktøjer til at håndtere de problemer, der kan opstå med deltidsansættelser, tidsbegrænsede ansættelser og freelanceansættelser.

Kursets indhold

Kurset gennemgår de regler og problemstillinger, der knytter sig til løsere ansættelser. Kurset er relevant, fordi du kan forvente, at ansættelsesformer som deltidsansættelse, tidsbegrænset ansættelse og freelanceansættelse kommer til at fylde mere på det danske arbejdsmarked i fremtiden. 

Du kan med fordel supplere din viden med kurset ’Forskelsbehandling i ansættelsesretten’, hvor du får indblik i de problemstillinger, de mange forskelsbehandlingslove rejser.

Program

Hvem underviser?

Finn Schwarz

Finn Schwarz
Advokat, managing partner, Horten

Finn Schwarz er specialiseret i forsikrings- og erstatningsret og autoriseret bobestyrer ved skifteretten på Frederiksberg. Han har ført et betydeligt antal retssager ved landsretterne og Højesteret og fungerer ofte som voldgiftsdommer og mediator. Finn har stor undervisningserfaring og har udgivet en lang række bøger. Han er også specialiseret i ansættelsesret og har mange års erfaring som rådgiver for danske og internationale virksomheder inden for en lang række brancher og sektorer. Han er en erfaren procesadvokat og har ført et betydeligt antal retssager ved landsretterne og Højesteret. 

Jens Jakob Hjorth-Hartmann

Jens Jakob Hjorth-Hartmann
Advokat, Danmarks Rederiforening

Jens Jakob har speciale inden for ansættelsesret og rådgiver i Danmarks Rederiforening om alle områder inden for ansættelsesretten. Det indebærer både retssager ved de civile domstole, ved Arbejdsretten og faglig voldgift. Jens Jakob har tidligere erfaring fra advokatbranchen (Horten) og fra organisationslivet (HK), og han er medforfatter til bogen ’Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet – forskelsbehandlingsloven’ (Thomson Reuters).

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussioner.
Kurset svarer til tre lektioner.

Pris og praktisk info

Typiske spørgsmål

Når du har fundet kurset, du vil tilmeldes, kan du enten klikke på tilmeldingsknappen eller sende en mail til den kursusansvarlige med dine kontakt- og faktureringsoplysninger.
Ja - alle vores kurser er åbne for såvel medlemmer af Djøf som ikke medlemmer, hvis ikke andet er angivet på det enkelte kursus.
Ja - forplejning er inkluderet i kursusprisen. Forplejningen vil oftest bestå af morgenbrød med kaffe/the, frokost samt eftermiddagskaffe/the med kage. Kurser med overnatning er inklusiv middag.
Vi beslutter 1 måned før start, om kurset gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Vi modtager dog tilmeldinger helt frem til kursusstart.

Afmeldingsfristen er en måned inden kursets start med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Der kan vederlagsfrit foretages afmelding inden afmeldingsfristens udløb. Ved senere afmelding, dog senest 14 dage før kursets start, opkræves et administrationsgebyr på 50 % af kursusafgiften.

Ved afmelding senere kan nedsættelse af kursusafgiften ikke påregnes. Pladsen kan dog vederlagsfrit overføres til en anden deltager fra samme virksomhed. Afmelding foretages på mail eller via Mit Djøf, hvis du er medlem.

Hvis du bliver syg, er du velkommen til at overlade pladsen til en anden deltager fra samme virksomhed uden beregning. Vi vil dog gerne have besked herom, så vi kan orientere underviser, kursussted m.m. 
Det vil fremgå i fakta-boksen på det enkelte kursus, hvis der er overnatning mellem kursusdagene. Hvis der ikke står noget, er der ikke overnatning inkluderet i prisen. Vi kan dog godt være behjælpelige med bestilling af overnatning, hvis du har brug for det. Kontakt den kursusansvarlige, hvis du ønsker hjælp med dette.

Der bliver sendt en velkomstmail med praktiske informationer om kurset 1-2 uger før kursusstart. På enkelte kurser vil der være forberedelse  - du vil i så fald blive orienteret i god tid

 

Cirka 1 måned før kursusstart fremsender vi faktura for din deltagelse på kurset. Har du brug for en faktura tidligere eller at få opdelt fakturaen i rater, kan det selvfølgelig godt lade sig gøre. Kontakt den kursusansvarlige og aftal nærmere.

Hos Djøfs Kurser og Uddannelser kan vi tilbyde dig helhedsorienteret rådgivning. Vores rådgivere er fagligt velfunderede med et stort kendskab til djøfernes kompetencer og arbejdsområder. De er bredt orienteret om det danske kursusmarked og har erfaring med rådgivning på alle niveauer. Med spidskompetencer inden for hvert deres felt, vil du altid blive matchet med den mest kompetente rådgiver.

Du kan enten skrive til os på kurseroguddannelser@djoef.dk eller ringe på tlf. 33 95 97 00.

Se alle