]]>

Arrangement

Bæredygtig landbrugssektor - hvordan? - årsmøde

På dette webinar giver Branchenetværk Landbrug dig blandt andet et indblik i teknologier, der har potentiale til markant at reducere landbrugets klimabelastning.

Online

Hvad handler webinaret om?

Landbruget er en af de sektorer, som i de kommende år skal have fokus på CO2 reduktioner. Derfor inviterer vi til dette webinar, så du kan få et indblik i de teknologier og strategier, der skal være med til at sikre CO2 reduktionen.

Dagens første oplæg er fra centerleder Uffe Jørgensen fra Center for Cirkulær Bioøkonomi, Aahus Universitet, og landskonsulent Erik Fog, Økologi Innovation, SEGES, der fortæller, hvad status er på landbrugets klimaaftryk, og hvad der kan gøres for at forbedre det. Der bliver set på igangværende projekter inden for fx græsprotein, og Erik kommer ind på de to centrale værktøjer, som SEGES arbejder med: RISE bæredygtighedsvurdering og Landbrugets Klimaværktøj.

En af de virksomheder, der er langt fremme i arbejdet med bæredygtighed og måling af klimaaftryk, er Arla. Her er det senior manager Hanne Bang Bligaard, der fortæller, hvordan Arla arbejder - med tiltag som kortlægning og forbedring af mælkeproducenters klimaaftryk og alternative produkter, som introduktion af havredrikken JÖRD. Hanne giver os også et indblik i, hvordan Arla som virksomhed forholder sig til bæredygtighed, reduktion af spild og forbedring af virksomhedens klimaaftryk.

En anden virksomhed, der arbejder meget med alternative, bæredygtige løsninger inden for jordbruget, er AGROINTELLI. Virksomheden udvikler og producerer robotter til udførelse af præcisions-markarbejde som fx såning og rensning af afgrøder. Her kommer uddannelsesdirektør Kristian Poulsen Møller, AGROINTELLI, ind på, hvordan virksomhedens produkter kan forbedre landmændenes klimaaftryk. Kristian viser også en demonstration af robotterne i aktion i marken.

Dagen sluttes af med årsmøde, hvor bestyrelsen gerne vil lave et hamskifte fra at være et landbrugsnetværk til at være et bredt fødevarenetværk, hvor man på tværs af kæden kan inspirere hinanden til en mere bæredygtig landbrug- og fødevareproduktion. 

Arrangementet er lavet af Branchenetværk Landbrug.

Vi gør opmærksom på, at det kun er medlemmerne af Djøf Branchenetværk Landbrug som er stemmeberettigede på årsmødet.

Årsmøde

Foreløbig dagsorden, jævnfør vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen eller Djøf-sekretariatet, att. Anni Andersen, i hænde senest 3 uger inden årsmødet.

Hvis der ikke kommer yderligere forslag til behandling på årsmødet, er den foreløbige dagsorden endelig.

Netværket sponsorerer en frokost på op til 150 kr. pr. deltager. Kvitteringer og udgiftsbilag skal sendes til Anni Andersen.

NB Udgiftsbilag bliver udsendt efter arrangementet.

Praktiske informationer

  • Mødet foregår via videotjenesten Zoom meetings.
  • Du modtager dagen før et link og nærmere information om arrangementet.
  • Du kan logge på via pc/tablet og mobil.
  • Webinaret kræver din aktive deltagelse med billede og lyd. Vi anbefaler brug af høretelefoner. Alt sker selvfølgeligt i et fortroligt rum.
  • Vi anbefaler, at du deltager med dit billede (webkamera).
  • Du kan tjekke ind fra kl. 8.55. Mødet starter kl. 9.00.
  • Test din lyd og forbindelse med det samme her.
  • Videovejledning til at logge på og tilslutte lyd og billede.
  • Find en guide til Zoom-webinarer nedenunder.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle