]]>

Kursus

ABR 18 i praksis

Lær om samspillet mellem de nye juridiske spilleregler i ABR 18 og de tekniske ydelsesbeskrivelser.

Hvem henvender kurset sig til?

Du beskæftiger dig med byggeri på enten bygherre-, entreprenør- eller rådgiversiden. Du er i den forbindelse fx jurist eller advokat, eller du kan være bygherre- eller projektrådgiver eller projekt- eller byggeleder.

Du får mest ud af kurset, hvis du har et grundlæggende kendskab til ABR og aftaler om teknisk rådgivning og bistand i forvejen. Men du kan deltage, uanset om du har erfaring med konkrete byggesager, eller din erfaring er af en mere overordnet karakter. 

 

På kurset får du:

  • indsigt i de væsentligste regler for og problemområder ved at bruge teknisk rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed
  • indblik i det praktiske samspil mellem ABR 18 og ydelsesbeskrivelserne
  • redskaber til at håndtere faldgruber og udfordringer i aftaler om teknisk rådgivning og bistand
  • indsigt i den seneste rets- og voldgiftspraksis om rådgiveransvar
  • praktiske eksempler og cases, der belyser problemstillinger og løsninger.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

ABR 18 er fundamentet for aftaler om rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger. 

Kurset giver dig et unikt indblik i både de centrale elementer i ABR 18 og de nye ydelsesbeskrivelser og i samspillet mellem ABR 18 og ydelsesbeskrivelserne. Du får et godt blik for udfordringer og faldgruber i det omfattende og komplekse aftalesystem for teknisk rådgivning og bistand, og du får ikke mindst et bedre beredskab til udformningen af rådgiveraftaler.

Kurset giver dig derudover en opdatering på nyeste rets- og voldgiftspraksis om rådgiveransvar i forbindelse med både projektrådgivning og bygherrerådgivning.

Kursets form

De meget erfarne undervisere gennemfører kurset i en vekselvirkning mellem juridiske og tekniske spørgsmål. Du bliver udfordret på din egen tilgang til rådgiveraftaler og byggesager, og du får selvfølgelig rig lejlighed til at deltage aktivt med spørgsmål og kommentarer.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Undervejs forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Covid-19-forholdsregler på kurser

  Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne

Se alle