]]> ]]>

Djøf blog

Hvordan laver man det gode partnerskab?

Af Jens Qvesel

& Marie Munk, afdelingschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet 

Det er let at blive enige om, at samarbejde på tværs er en god idé. Eller at partnerskaber mellem forskellige sektorer kan give gevinster og skabe innovation. Men det er straks sværere at gøre det i praksis. Derfor afholdt Djøf og Økonomi- og Indenrigsministeriet i december en konference, som skulle inspirere praktikere og sætte partnerskaber til debat. Nu følger Djøf op med et fagligt netværk om partnerskaber.

I Danmark har vi gode eksempler på effektfulde partnerskaber på tværs af statslige myndigheder, private og frivillige organisationer. Ud fra tanken om at vi kan lære fra det bedste, havde vi inviteret nogle af de succesrige praktikere til en konference om partnerskaber, så de kunne dele ud af deres viden og erfaringer.

Eksempelvis hørte vi om Fuldkornspartnerskabet, der arbejder for at få danskerne til at spise mere fuldkorn – og tilsyneladende har succes. Danskerne spiser i hvert fald 75 pct. mere fuldkorn i dag end i 2009, hvor partnerskabet blev dannet. Resultatet er en win-win for parterne i samarbejdet.

Fuldkornsproducenterne øger salget, imens sundhedsorganisationer og Fødevarestyrelsen fremmer folkesundheden. Fuldkornspartnerskabet er et godt eksempel på, at man med et partnerskab kan opnå store resultater.

Partnerskaber er ikke snakkeklubber

I et partnerskab arbejder alle parter sammen om en fælles målsætning. Når vi taler om partnerskaber, taler vi ikke om køb af konsulentydelser eller andre former for leverandørforhold. Vi taler heller ikke om uforpligtende snakkeklubber. Et partnerskab forpligter. Alle parter skal levere på de aftalte mål. Og partnerskabet skal kunne skabe klare resultater, hvis det skal retfærdiggøres som et alternativ til fx regulering eller kontraktstyring.

For offentlige organisationer kan et partnerskab netop være et godt alternativ til de mere klassiske styringsredskaber. For private virksomheder kan det være en fordel for både bundlinjen og omdømmet at arbejde sammen med det offentlige. Et partnerskab kan også give et fleksibelt rum til i fællesskab at udvikle nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer.

Samarbejdsformen bygger på tværfaglighed og bringer aktører fra de forskellige sektorer sammen. Det er godt for både arbejdsmarkedets mobilitet og de enkelte medarbejderes kompetencer.

Langt fra plusord til praksis

Men det kan være svært at omsætte partnerskabets potentialer og krav i hverdagens virkelighed. Især fordi udfordringer, mål og rammebetingelser varierer fra organisation til organisation – og fra branche til branche. Fuldkornspartnerskabet har succes, men alle kan ikke gøre som dem.

Man kan lade sig inspirere og måske stjæle et par gode ideer. Men langt hen ad vejen er man nødt til at arbejde hårdt og tage udgangspunkt i ens egne rammebetingelser, ressourcer og mål for at udvikle det gode partnerskab. Det var et af de vigtige læringspunkter fra partnerskabskonferencen. Et andet vigtigt læringspunkt var, at partnerskabsbegrebet er meget bredt og derfor nogle gange vanskeligt at anvende i praksis.

Nyt fagligt netværk om partnerskaber

I lyset af læringspunkterne og tilbagemeldingerne fra konferencen har Djøf taget initiativ til at danne et fagligt netværk om partnerskaber. Målet er at komme så langt ned i praksis som muligt. Deltagerne har mulighed for at sparre på hinandens konkrete udfordringer med at danne de gode partnerskaber. Der bliver lejlighed til at dele ideer, erfaringer og måske frustrationer med ligesindede praktikere. Økonomi- og Indenrigsministeriet og Center for Offentlig Innovation støtter op om netværket.

Med netværket kan vi hjælpes ad med at udvikle flere gode partnerskaber – og gerne på en bred vifte af samfundsområder. Partnerskaber handler nemlig ikke kun om fuldkorn og folkesundhed. Partnerskaber er mindst lige så relevante til at løse udfordringer på de store velfærdsområder som fx social- eller integrationsområdet.

Vi håber, at et netværk om partnerskaber kan give mere liv og fylde til partnerskabsbegrebet.

Mere information om partnerskaber og netværk

Kontakt Christian Ahlefeldt-Laurvigen, chefkonsulent i Djøfs Netværk og Arrangementer tlf.: 33 95 98 36, dk¤djoef¤cal¤%Related Link;Hvordanlavermandetgodepartnerskab;mailto;0%

Økonomi- og Indenrigsministeriet har sammen med Djøf netop udgivet publikationen Partnerskaber på tværs.

I publikationen kan du få gode råd til at skabe forpligtende partnerskaber, indblik i konkrete cases og kontaktinformationer til succesrige partnerskabspraktikere. Marie Munk, afdelingschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet, tlf.: 72 28 27 00, dk¤oim¤mm¤%Related Link;Hvordanlavermandetgodepartnerskab;mailto;0%
Jens Qvesel, forvaltningspolitisk chef i Djøf, tlf.: 33 94 99 04, dk¤djoef¤jqv¤%Related Link;Hvordanlavermandetgodepartnerskab;mailto;0%

jqv

Jens Qvesel

Forvaltningspolitisk chef

Med mine kommentarer til aktuelle temaer i debatten om den offentlige sektor – som modernisering, styring, djøfisering, god forvaltning og demokrati – håber jeg også at få jer til at deltage i debatten her på bloggen.

Jeg har selv gennem forskellige jobs beskæftiget mig med modernisering og administrationspolitik, herunder personale- og ledelsespolitik i den offentlige sektor i en årrække.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Torben Østerby

Som specialiseret konsulent og H K overenskomstansat embedsmand indgår jeg i partnerskab med interessenter med selvstændigt virke, men med afhængighed af partnerskabet. Jeg synes noget af det vigtigste er fortrolighed og viden om hinandens mål og formål med partnerskabet. Fornuftige aftaler om samarbejdet er vigtigt, ikke mindst med løbende fokus på hvorfor vi er partnere og hvad vi hver især forventer af samarbejdet. På grundlag af de afklarede forhold er et mangeårigt vedholdende partnerskab medvirkende til succesfulde projekter og ønskede resultater. Det har også betydet større og større plads til innovation, udvikling af de fælles elementer i samarbejdet. Så for mig er vilje til samarbejde i afklarede rammebetingelser og afklarede mål og forventninger til hinanden, nogle af de vigtige faktorer i partnerskabet.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.