Djøf blog

OK 2014 – hvad er forhandlingstemaerne?

Hvad kommer overenskomstforhandlingerne i 2014 til at handle om?

Af René Óli Rasmussen

2014 er året, hvor mange af de store overenskomster, der tegner det private arbejdsmarked, skal fornys. Det gælder både for Finans-overenskomsterne(FA-Finansforbundet), industri-overenskomsterne (DA-LO/DI-CO-Industri) samt nogle af de største akademiker-overenskomster i den private sektor.  De første forhandlingsmøder er allerede skudt i gang – og de fleste overenskomster er formentligt forhandlet på plads i det tidlige forår.
 
Du får ikke noget foræret ved overenskomstforhandlingerne. Som forhandlingerne gennem de senere år har vist, har der været en udpræget "bytte-bytte-købmand"-mentalitet, hvor du må afgive noget for at opnå forbedringer på andre områder. Derfor er det vigtigt, at der forsøges at opnået et rimeligt bytteforhold, navnlig når målsætningen er at forbedre overenskomsten.
 
De første meldinger fra forhandlingsmøderne er, at arbejdsgiversidens fokus på konkurrenceevne og løntilbageholdenhed er af uformindsket styrke. Dette skal ses sammen med krisebevidstheden, som stadig gør sig gældende i mange dele af arbejdsmarkedet. 
 
Samtidigt kan vi fra medarbejdersiden se en utryghed og ”træthed” over for stigende krav i jobbet. Sammenlagt indebærer dette, at det ikke alene er løn, men også andre forhold, som f.eks. tryghed i ansættelsen, sundt psykisk arbejdsmiljø med høj grad af egenindflydelse på opgaver, og mulighed for udvikling i jobbet, der er højt prioriterede forbedringspunkter.
 
Udover generelle lønforbedringer er akademiker-organisationerne, herunder Djøf, derfor blevet enige om at stille krav om forbedringer i overenskomsterne under temaerne:

  • Mere tryghed i ansættelsen
  • Bedre mulighed for løn under barsel til fædre
  • Kompetenceudvikling af medarbejderne
  • Forbedring af arbejdsmiljøet
Andre prioriteringer og temaer kan være valgt af de lokale akademiker-klubber på arbejdspladserne. Hvad der bliver fremsat af krav afgøres nemlig af, hvad medlemmerne ønsker på den pågældende arbejdsplads. Der kan derfor være lokale hensyn der gør, at der konkret bliver prioriteret anderledes.
 
I sidste ende bliver det store spørgsmål, hvorvidt arbejdsgiver vil fortsætte den hårde kurs i OK14, som de har gjort ved de seneste overenskomstfornyelser, eller om de mener, at det er nu medarbejderne skal belønnes?  Alt tegner dog til, at der ikke bliver tale om lette forhandlinger.
rra

René Óli Rasmussen

Chefkonsulent

Jeg blogger her om min hverdag i Djøf. En hverdag hvor jeg forhandler med arbejdsgivere, rådgiver medlemmer om ansættelsesvilkår og underviser i lønforhandling. Omdrejningspunktet er dit arbejdsliv, og bloggen er mit indspark til at sende nogle gode råd videre.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.