Djøf

Djøfs rejselegat

Skal du i praktik eller på studieophold i udlandet? Gå ikke glip af muligheden for at modtage Djøfs rejselegat.

Djøf uddeler to gange årligt 10 rejselegater på 15.000 kr. Legatet uddeles henholdsvis forår og efterår, og kan kun søges af Djøf-medlemmer, som er bachelor- eller kandidatstuderende og skal på et studie- eller praktikophold i udlandet.

Vi ønsker at støtte studerende med ambitioner om en international karriere. Derfor uddeles legatet med henblik på at give dig finansiel støtte til dit studie- eller praktikophold i udlandet.

Rejselegatet 2018

I 2018 er der to ansøgningsrunder af hver 10 legater. Skal du til udlandet i foråret 2018 skal du ansøge inden d. 26. november 2017.

Skal du afsted i efteråret 2018 vil der i løbet af af foråret 2018 blive åbnet for en ny ansøgningsrunde. 

Krav

Følgende krav skal være opfyldt for, at din ansøgning kommer i betragtning til Djøfs rejselegat i denne runde:

 • Du skal være medlem af Djøf
 • Dit udlandsophold skal være meritgivende
 • Dit udlandsophold skal afvikles i forårssemesteret 2018
 • Du skal være indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution
 • Legatet skal dække udgifter i forbindelse med dit studie- eller praktikophold i udlandet.

Djøfs rejselegat tildeles ikke:

 • Studieture 
 • Feltarbejde
 • Summer school
 • Udlandsophold i efterårssemesteret 2017 eller 2018*
 • En hel bachelor- eller kandidatuddannelse i udlandet
 • Ophold på ph.d.-niveau.

*Hvis du skal af sted på udlandsophold i efterårssemesteret 2018 kan du stadig søge Djøfs rejselegat, men først når vi åbner for ansøgninger i foråret 2018 og derfor ikke i denne runde.

Del dine oplevelser

Vi er meget interesseret i at høre om dine oplevelser og erfaringer fra udlandet. Det gælder både under dit ophold, og når du er kommet hjem til Danmark igen.

Efter legatuddelingen mødes alle legatmodtagerne i København til et kick-off møde. Vi mødes for at høre mere om dit kommende udlandsophold, og se hvordan Djøf kan hjælpe med at dele dine erfaringer og oplevelser, mens du er af sted.

Når du kommer tilbage til Danmark vil vores halvårlige Studieliv i udlandet-arrangementer være oplagte begivenheder, hvor du kan dele dine nye udlandserfaringer.

Modtagere af Djøfs rejselegat efteråret 2017:

 • Christian Jin Frederiksen, CBS
 • Ebbe Faurschou, KU
 • Joachim Barfod Koefoed, CBS
 • Jonas Reimer Christiansen, SDU
 • Lukas Alexander Schomacker, KU
 • Maria Pelle Hansen, AU
 • Mariam Sheikh, KU
 • Mette Cecilia Nielsen, KU
 • Mikkel Mørch Vennevold, AAU
 • Tobi Line Egelund, SDU

Ansøgning

I ansøgningen skal du dokumentere følgende:

 • Forhåndsgodkendelse af studie- eller praktikaftale. Hvis du ikke har dokumentationen klar inden ansøgningsfristen kan eftersendes til rejselegat@djoef.dk frem til d. 3. december 2017. 
 • Indskrivningsbekræftelse på dit danske studie.

Ansøgningen til Djøfs rejselegat er delt op i to dele. I den første del skal du uddybe din motivation for at tage af sted, samt begrunde dit valg af destination. Her lægger vi vægt på, om der er en kobling mellem dit studie, dit rejseophold og dine ambitioner for din fremtidige karriere.

I den anden del af ansøgningen skal du forklare hvordan du planlægger at kommunikere dine erfaringer fra dit opholdet. Her bliver din ansøgning vurderet ud fra dine idéer til hvordan, og hvilket indhold, du vil videreformidle fra dit ophold. Vi ser gerne, at du selv har kreative tanker omkring hvordan dette kan gøres.

I din ansøgning skal du også inkludere om du kan komme til kick-off mødet i København d. 14. december 2017. NB. kick-off mødet er kun for legatmodtagerne.

Ansøgningsfristen er d. 26. november 2017.

Indberetning til SKAT

Djøf er forpligtet til at indberette legatuddelinger til SKAT. Derfor bruger vi dit cpr-nummer, som du har oplyst i forbindelse med dit Djøf medlemskab.

Legaterne indberettes til SKAT som ikke-skattepligtigt legat, betinget af dækning til udgifter i forbindelse med et studie- eller praktikophold i udlandet.

Kontakt

Har du spørgsmål til Djøfs rejselegat? Kontakt administrator af Djøfs rejselegat Clara Maj Andersen.

Tænk længere

Djøf

Spørgsmål og svar til Djøfs rejselegat

Djøfbladet

Sådan skriver du en bedre opgave

Studerende får kritik for at skrive dårligt. Derfor har Djøfbladet spurgt en ekspert i akademisk skrivning om råd til, hvordan man selv kan blive bedre til den akademiske skrivegenre.

Foto: Lars Kruse, AU Kommunikation
Djøf blog

Studerende og stresset? Du er ikke alene

Mere end halvdelen af Djøfs studiemedlemmer føler sig stressede i hverdagen. Det skyldes, at mange studerende lægger et stort pres på sig selv for at opnå topresultater til eksamen, ligesom mange oplever et stort pres for at få relevant erfaring på CV'et.


Sine Dyhre-Petersen
Sine Dyhre-Petersen
Rådgiver