Djøf

Djøfs rejselegat

Skal du i praktik eller på studieophold i udlandet? Gå ikke glip af muligheden for at modtage Djøfs rejselegat.

Djøf uddeler to gange årligt legater til studerende, der skal på studie- eller praktikopholdet i udlandet. Legatet uddeles til henholdsvis i forårs- og efterårssemesteret, og kan kun søges af Djøf-medlemmer, som er bachelor- eller kandidatstuderende.

Vi ønsker at støtte studerende med ambitioner om en international karriere. Derfor uddeles legatet med henblik på at give dig finansiel støtte til dit studie- eller praktikophold i udlandet.

Rejselegatet 2018

I 2018 er der to ansøgningsrunder til Djøfs rejselegat. Hvis du skal på praktik- eller udvekslingsophold i efterårssemestret 2018, kan du søge legatet nu, hvor der uddeles 15 legater á 15.000 kr.

Krav

Følgende krav skal være opfyldt for, at din ansøgning kommer i betragtning til Djøfs rejselegat i næste runde:

 • Du skal være medlem af Djøf
 • Dit udlandsophold skal være meritgivende
 • Dit udlandsophold skal afvikles i efterårssemesteret 2018
 • Du skal være indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution
 • Legatet skal dække udgifter i forbindelse med dit studie- eller praktikophold i udlandet.

Djøfs rejselegat tildeles ikke:

 • Studieture 
 • Feltarbejde
 • Summer school
 • Udlandsophold i forårssemesteret 2018 eller 2019*
 • En hel bachelor- eller kandidatuddannelse i udlandet
 • Ophold på ph.d.-niveau.

*Hvis du skal af sted på udlandsophold i forårssemesteret 2019 kan du stadig søge Djøfs rejselegat, men først når vi åbner for ansøgninger i efteråret 2018, og derfor ikke i denne runde.

Del dine oplevelser

Vi er meget interesseret i at høre om dine oplevelser og erfaringer fra udlandet. Det gælder både under dit ophold, og når du er kommet hjem til Danmark igen.

Efter legatuddelingen mødes alle legatmodtagerne i København til et kick-off møde. Vi mødes for at høre mere om dit kommende udlandsophold, og se hvordan Djøf kan hjælpe med at dele dine erfaringer og oplevelser, mens du er af sted.

Når du kommer tilbage til Danmark vil vores halvårlige Studieliv i udlandet-arrangementer være oplagte begivenheder, hvor du kan dele dine nye udlandserfaringer.

Modtagere af Djøfs rejselegat foråret 2018:

 • Cecilie Borritz Milfeldt, KU
 • Emilie Solhøj Jønsson, AU
 • Gustav Skjold Bang Dahl, KU
 • Jakob Grove Klahsen, CBS
 • Klaus Rose, SDU
 • Mark Gundestrup Belling, KU
 • Nicole Sophie Christiansen, SDU
 • Sarah K. N. Andersen, AAU
 • Sophie Louise Gladlov, KU
 • Thorkil Klint, KU

Ansøgning

I ansøgningen skal du dokumentere følgende:

 • Forhåndsgodkendelse af studie- eller praktikaftale*.
 • Indskrivningsbekræftelse på dit danske studie.

Ansøgningen til Djøfs rejselegat er delt op i to dele. I den første del skal du uddybe din motivation for at tage af sted, samt begrunde dit valg af destination. Her lægger vi vægt på, om der er en kobling mellem dit studie, dit rejseophold og dine ambitioner for din fremtidige karriere.

I den anden del af ansøgningen skal du forklare hvordan du planlægger at kommunikere dine erfaringer fra dit opholdet. Her bliver din ansøgning vurderet ud fra dine idéer til hvordan, og hvilket indhold, du vil videreformidle fra dit ophold. Vi ser gerne, at du selv har kreative tanker omkring hvordan dette kan gøres.

I din ansøgning skal du også inkludere om du kan komme til kick-off mødet i København d. 21. juni 2018. NB. kick-off mødet er kun for legatmodtagerne.

Ansøgningsfristen for Djøfs rejselegat er d. 21. maj 2018.

*Hvis du ikke har modtaget din forhåndsgodkendelse inden ansøgningsfristen, kan denne eftersendes frem til d. 3. juni 2018 til dk¤djoef¤rejselegat. Jurastuderende fra Københavns Universitet kan undtagelsesvis sende dokumentation for, at universitetet har modtaget ansøgningen om forhåndsgodkendelse.

Indberetning til SKAT

Djøf er forpligtet til at indberette legatuddelinger til SKAT. Derfor bruger vi dit cpr-nummer, som du har oplyst i forbindelse med dit Djøf medlemskab.

Legaterne indberettes til SKAT som ikke-skattepligtigt legat, betinget af dækning til udgifter i forbindelse med et studie- eller praktikophold i udlandet.

Kontakt

Har du spørgsmål til Djøfs rejselegat? Kontakt ansvarlig Lisbeth Sandø-Pedersen.

Tænk længere

Djøf

Spørgsmål og svar til Djøfs rejselegat

Djøfbladet

Top fem: Stress, livsstil og på arbejde med far

Et debatindlæg om årsager til stress og en læser, der slår et slag for ikke at gøre sit arbejde til en livsstil, var blandt de mest populære i foråret. Det samme var en af komikeren Per Helges klummer. Læs dem her.

Djøf blog

Studerende og stresset? Du er ikke alene

Mere end halvdelen af Djøfs studiemedlemmer føler sig stressede i hverdagen. Det skyldes, at mange studerende lægger et stort pres på sig selv for at opnå topresultater til eksamen, ligesom mange oplever et stort pres for at få relevant erfaring på CV'et.


Sine Dyhre-Petersen
Sine Dyhre-Petersen
Rådgiver