Djøf

Djøfs rejselegat

Skal du i praktik eller på studieophold i udlandet? Gå ikke glip af muligheden for at modtage Djøfs rejselegat.

Djøf uddeler to gange årligt 10 rejselegater på 15.000 kr. Legatet uddeles henholdsvis forår og efterår, og kan kun søges af Djøf-medlemmer, som er bachelor- eller kandidatstuderende og skal på et studie- eller praktikophold i udlandet.

Vi ønsker at støtte studerende med ambitioner om en international karriere. Derfor uddeles legatet med henblik på at give dig finansiel støtte til dit studie- eller praktikophold i udlandet.

Rejselegatet 2018

I 2018 er der to ansøgningsrunder af hver 10 legater. Den næste ansøgningsrunde åbner i løbet af foråret 2018, og uddeles til udlandsophold i efterårssemestret 2018.

Krav

Følgende krav skal være opfyldt for, at din ansøgning kommer i betragtning til Djøfs rejselegat i næste runde:

 • Du skal være medlem af Djøf
 • Dit udlandsophold skal være meritgivende
 • Dit udlandsophold skal afvikles i efterårssemesteret 2018
 • Du skal være indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution
 • Legatet skal dække udgifter i forbindelse med dit studie- eller praktikophold i udlandet.

Djøfs rejselegat tildeles ikke:

 • Studieture 
 • Feltarbejde
 • Summer school
 • Udlandsophold i forårssemesteret 2018 eller 2019*
 • En hel bachelor- eller kandidatuddannelse i udlandet
 • Ophold på ph.d.-niveau.

*Hvis du skal af sted på udlandsophold i forårssemesteret 2019 kan du stadig søge Djøfs rejselegat, men først når vi åbner for ansøgninger i efteråret 2018, og derfor ikke i denne runde.

Del dine oplevelser

Vi er meget interesseret i at høre om dine oplevelser og erfaringer fra udlandet. Det gælder både under dit ophold, og når du er kommet hjem til Danmark igen.

Efter legatuddelingen mødes alle legatmodtagerne i København til et kick-off møde. Vi mødes for at høre mere om dit kommende udlandsophold, og se hvordan Djøf kan hjælpe med at dele dine erfaringer og oplevelser, mens du er af sted.

Når du kommer tilbage til Danmark vil vores halvårlige Studieliv i udlandet-arrangementer være oplagte begivenheder, hvor du kan dele dine nye udlandserfaringer.

Modtagere af Djøfs rejselegat foråret 2018:

 • Cecilie Borritz Milfeldt, KU
 • Emilie Solhøj Jønsson, AU
 • Gustav Skjold Bang Dahl, KU
 • Jakob Grove Klahsen, CBS
 • Klaus Rose, SDU
 • Mark Gundestrup Belling, KU
 • Nicole Sophie Christiansen, SDU
 • Sarah K. N. Andersen, AAU
 • Sophie Louise Gladlov, KU
 • Thorkil Klint, KU

Indberetning til SKAT

Djøf er forpligtet til at indberette legatuddelinger til SKAT. Derfor bruger vi dit cpr-nummer, som du har oplyst i forbindelse med dit Djøf medlemskab.

Legaterne indberettes til SKAT som ikke-skattepligtigt legat, betinget af dækning til udgifter i forbindelse med et studie- eller praktikophold i udlandet.

Kontakt

Har du spørgsmål til Djøfs rejselegat? Kontakt administrator af Djøfs rejselegat Clara Maj Andersen.

Tænk længere

Djøf

Spørgsmål og svar til Djøfs rejselegat

Djøfbladet

Eksperter dumper 7-trinsskalaen

Dårlig feedback, absurde gennemsnit og mangel på international kompatibilitet. Flere eksperter dumper 7-trinsskalaen og mener, den bør ændres.

Foto: Colourbox
Djøf blog

Studerende og stresset? Du er ikke alene

Mere end halvdelen af Djøfs studiemedlemmer føler sig stressede i hverdagen. Det skyldes, at mange studerende lægger et stort pres på sig selv for at opnå topresultater til eksamen, ligesom mange oplever et stort pres for at få relevant erfaring på CV'et.


Sine Dyhre-Petersen
Sine Dyhre-Petersen
Rådgiver