Djøf

Djøfs rejselegat

Skal du i praktik eller på studieophold i udlandet? Gå ikke glip af muligheden for at modtage Djøfs rejselegat.

Djøf ønsker at støtte studerende med ambitioner om en international karriere. Derfor uddeles Djøf rejselegat til studerende, som skal på et studie- eller praktikophold i udlandet.

Legatet uddeles henholdsvis forår og efterår, og det kan kun søges af Djøf-medlemmer, som er bachelor- eller kandidatstuderende.

Næste uddeling

Skal du afsted i efterårssemesteret 2020?

Hvis du skal på udlandsophold i efterårssemesteret i 2020, kan du søge om rejselegatet, når vi åbner for ansøgninger ultimo januar 2020.

Krav

 

Følgende krav skal være opfyldt for, at din ansøgning kommer i betragtning til Djøfs rejselegat:

 • Du skal være medlem af Djøf.
 • Dit udlandsophold skal afvikles i efterårssemesteret 2020.
 • Du skal være indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution.
 • Legatet skal dække udgifter i forbindelse med dit studie- eller praktikophold i udlandet.

Djøfs rejselegat tildeles ikke:

 • Studieture
 • Feltarbejde
 • Summer school
 • En hel bachelor- eller kandidatuddannelse i udlandet
 • Ophold på ph.d.-niveau.

Ansøgning

Din ansøgning

I ansøgningen skal du dokumentere følgende:

 • Forhåndsgodkendelse af studie- eller praktikaftale.
 • Indskrivningsbekræftelse på dit danske studie.
 • Godkendelse fra dit udenlandske universitet eller praktiksted.

Du skal ikke inkludere cv, budget, karakterer eller anbefalinger for at søge legatet.

Motivation for dit udlandsophold

Ansøgningen til Djøfs rejselegat er delt op i to. I den første del skal du uddybe din motivation for at tage afsted og begrunde dit valg af studie- eller praktikdestination.

Her lægger vi vægt på koblingen mellem dit studie- eller praktikvalg og dine ambitioner for din fremtidige karriere.

Del dine oplevelser

I ansøgningens andel skal du forklare, hvordan du planlægger at kommunikere dine erfaringer fra dit ophold til andre Djøf-studerende medlemmer. Her må du gerne være kreativ omkring, hvordan dette kan gøres.

Vi har haft legatmodtagere, der har formidlet deres oplevelser i fx videoer, podcasts og oplæg til vores halvårlige Studieliv i Udlandet arrangementer. Det er kun fantasien, der sætter grænser, så længe det er noget, du er motiveret for eller har god erfaring med. Du behøver ikke være en haj til sociale medier.

Kickoffmøde for legatmodtagerne

I ansøgningen skal du angive om du kan deltage til kickoff mødet. Mødet er for legatmodtagerne. Du møder de andre legatmodtagere, og du bliver  klædt på til at dele dine erfaringer og oplevelser, mens du er afsted

 

Indberetning til SKAT

Djøf er forpligtet til at indberette legatuddelinger til SKAT. Derfor bruger vi dit cpr-nummer, som du har oplyst i forbindelse med dit Djøf medlemskab.

Legaterne indberettes til SKAT som ikke-skattepligtigt legat betinget af dækning til udgifter i forbindelse med et studie- eller praktikophold i udlandet.

Kontakt

Har du spørgsmål til Djøfs rejselegat, så kontakt dk¤djoef¤rejselegat¤Lisbeth Sandø-Pedersen.
Djøfbladet

Nye tal: Så meget tjener andre med samme titel som dig

Chefkonsulenter tjener i snit 64.000 kr. om måneden, og økonomidirektører får næsten 130.000. Men hvad med aktuarer, projektleder og adm. direktører? Se hele listen over, hvilken løn forskellige jobtitler giver i den private sektor.

Foto: Fizkes/Shutterstock
Djøf blog

Studerende og stresset? Du er ikke alene

Mere end halvdelen af Djøfs studiemedlemmer føler sig stressede i hverdagen. Det skyldes, at mange studerende lægger et stort pres på sig selv for at opnå topresultater til eksamen, ligesom mange oplever et stort pres for at få relevant erfaring på CV'et.


Sine Dyhre-Petersen
Sine Dyhre-Petersen
Rådgiver