Djøf

Djøfs rejselegat

Skal du i praktik eller på studieophold i udlandet? Gå ikke glip af muligheden for at modtage Djøfs rejselegat.

Djøf uddeler to gange årligt 10 rejselegater på 15.000 kr. Legatet uddeles henholdsvis forår og efterår, og kan kun søges af Djøf-medlemmer, som er bachelor- eller kandidatstuderende og skal på et studie- eller praktikophold i udlandet.

Vi ønsker at støtte studerende med ambitioner om en international karriere. Derfor uddeles legatet med henblik på at give dig finansiel støtte til dit studie- eller praktikophold i udlandet.

Rejselegatet 2018

I 2018 er der to ansøgningsrunder af hver 10 legater. Skal du til udlandet i foråret 2018 skal du ansøge inden d. 26. november 2017.

Skal du afsted i efteråret 2018 vil der i løbet af af foråret 2018 blive åbnet for en ny ansøgningsrunde. 

Krav

Følgende krav skal være opfyldt for, at din ansøgning kommer i betragtning til Djøfs rejselegat:

 • Du skal være medlem af Djøf
 • Dit udlandsophold skal være meritgivende
 • Dit udlandsophold skal afvikles i forårssemesteret 2018
 • Du skal være indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution
 • Legatet skal dække udgifter i forbindelse med dit studie- eller praktikophold i udlandet.

Djøfs rejselegat tildeles ikke:

 • Studieture 
 • Feltarbejde
 • Summer school
 • Udlandsophold i efterårssemesteret 2017 eller 2018
 • En hel bachelor- eller kandidatuddannelse i udlandet
 • Ophold på ph.d.-niveau.

Del dine oplevelser

Vi er meget interesseret i at høre om dine oplevelser og erfaringer fra udlandet. Det gælder både under dit ophold, og når du er kommet hjem til Danmark igen.

Efter legatuddelingen mødes alle legatmodtagerne i København til et kick-off møde. Vi mødes for at høre mere om dit kommende udlandsophold, og se hvordan Djøf kan hjælpe med at dele dine erfaringer og oplevelser, mens du er af sted.

Når du kommer tilbage til Danmark vil vores halvårlige Studieliv i udlandet-arrangementer være oplagte begivenheder, hvor du kan dele dine nye udlandserfaringer.

Modtagere af Djøfs rejselegat efteråret 2017:

 • Christian Jin Frederiksen, CBS
 • Ebbe Faurschou, KU
 • Joachim Barfod Koefoed, CBS
 • Jonas Reimer Christiansen, SDU
 • Lukas Alexander Schomacker, KU
 • Maria Pelle Hansen, AU
 • Mariam Sheikh, KU
 • Mette Cecilia Nielsen, KU
 • Mikkel Mørch Vennevold, AAU
 • Tobi Line Egelund, SDU

Ansøgning

I ansøgningen skal du dokumentere følgende:

 • Forhåndsgodkendelse af studie- eller praktikaftale. Hvis du ikke har dokumentationen klar inden ansøgningsfristen kan eftersendes til rejselegat@djoef.dk frem til d. 3. december 2017. 
 • Indskrivningsbekræftelse på dit danske studie.

I vurderingen af din ansøgning ser vi blandt andet på:

 • Din motivationen for at tage på udlandsophold, hvorfor du har valgt den specifikke destination og kobling til din fremtidig karriere.
 • Hvordan du vil formidle dine erfaringer og oplevelser fra dit udlandsophold til andre studerende, som overvejer studieophold i udlandet.
 • Hvorvidt du kan deltage i kick-off mødet i København d. 14. december 2017. NB. kick-off mødet er kun for legatmodtagerne.

Ansøgningsfristen er d. 26. november 2017.

Indberetning til SKAT

Djøf er forpligtet til at indberette legatuddelinger til SKAT. Derfor bruger vi dit cpr-nummer, som du har oplyst i forbindelse med dit Djøf medlemskab.

Legaterne indberettes til SKAT som ikke-skattepligtigt legat, betinget af dækning til udgifter i forbindelse med et studie- eller praktikophold i udlandet.

Kontakt

Har du spørgsmål til Djøfs rejselegat? Kontakt administrator af Djøfs rejselegat Clara Maj Andersen.

Tænk længere

Djøf

Spørgsmål og svar til Djøfs rejselegat

Djøfbladet

Strammere regler for druk på rusture

Ædru vejledere i refleks-veste, nul alkohol under de faglige indslag og et enkelt totalforbud mod stærk sprut. Universiteterne har skærpet reglerne for druk i intro-perioden. Få overblik over, hvem der må drikke hvad, og hvornår de må det.

Pressefoto CBS
Djøf blog

Studerende og stresset? Du er ikke alene

Mere end halvdelen af Djøfs studiemedlemmer føler sig stressede i hverdagen. Det skyldes, at mange studerende lægger et stort pres på sig selv for at opnå topresultater til eksamen, ligesom mange oplever et stort pres for at få relevant erfaring på CV'et.


Sine Dyhre-Petersen
Sine Dyhre-Petersen
Rådgiver