Djøf

Djøfs rejselegat

Skal du i praktik eller på studieophold i udlandet? Gå ikke glip af muligheden for at modtage Djøfs rejselegat.

Vi uddeler Djøfs rejselegat to gange årligt. Legatet uddeles henholdsvis forår og efterår, og kan kun søges af Djøf-medlemmer, som er bachelor- eller kandidatstuderende og skal på et studie- eller praktikophold i udlandet.

Vi ønsker at støtte studerende med ambitioner om en international karriere. Derfor uddeles legatet med henblik på at give dig finansiel støtte til dit studie- eller praktikophold i udlandet.

Rejselegatet 2019

Hvis du skal på praktik- eller udvekslingsophold i forårssemesteret 2019, kan du søge rejselegatet fra den 15. august 2018. Deadline er den 25. november, og der uddeles 10 legater á 10.000 kr.

Krav

Følgende krav skal være opfyldt for, at din ansøgning kommer i betragtning til Djøfs rejselegat i næste runde:

 • Du skal være medlem af Djøf
 • Dit udlandsophold skal være meritgivende
 • Dit udlandsophold skal afvikles i forårssemesteret 2019
 • Du skal være indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution
 • Legatet skal dække udgifter i forbindelse med dit studie- eller praktikophold i udlandet.

Djøfs rejselegat tildeles ikke:

 • Studieture 
 • Feltarbejde
 • Summer school
 • Udlandsophold i efterårssemesteret 2018 eller 2019*
 • En hel bachelor- eller kandidatuddannelse i udlandet
 • Ophold på ph.d.-niveau.

*Hvis du skal af sted på udlandsophold i efterårssemesteret 2019, kan du stadig søge Djøfs rejselegat, men først når vi åbner for ansøgninger i foråret 2019 og derfor ikke i denne runde.

Del dine oplevelser

Vi er meget interesseret i at høre om dine oplevelser og erfaringer fra udlandet. Det gælder både under dit ophold, og når du er kommet hjem til Danmark igen.

Efter legatuddelingen mødes alle legatmodtagerne i København til et kick-off møde. Vi mødes for at høre mere om dit kommende udlandsophold, og se hvordan Djøf kan hjælpe med at dele dine erfaringer og oplevelser, mens du er af sted.

Når du kommer tilbage til Danmark vil vores halvårlige Studieliv i udlandet-arrangementer være oplagte begivenheder, hvor du kan dele dine nye udlandserfaringer.

Modtagere af Djøfs rejselegat efteråret 2018:

 • Anne Szocska, SDU
 • Andreas Madsen, KU
 • Anna Christine Lyngsø Pedersen, AU
 • Christian Odgaard Marquez Subiri Christensen, AAU
 • Josefine Niller Henning, RUC
 • Rasmus Lindø Kaslund, KU
 • Mikkel Vittrup Hauerberg, CBS
 • Kathrine Amanda Engelsted Hestbech, CBS
 • Nicolai Westmark, AU
 • Tom Patrick Meleady, SDU
 • Ella Hassager, SDU
 • Julie Aabo, ITU
 • Ida Marie Jepsen, CBS
 • Huy Cuong Huynh, KU
 • Amalie Kjeldsen, KU

Ansøgning

I ansøgningen skal du dokumentere følgende:

 • Forhåndsgodkendelse af studie- eller praktikaftale*
 • Indskrivningsbekræftelse på dit danske studie.
 • Godkendelse fra dit udenlanske universitet eller praktiksted
 • Meritgodkendelse fra dansk uddannelsesinstitution

Ansøgningen til Djøfs rejselegat er delt op i to dele. I den første del skal du uddybe din motivation for at tage afsted samt begrunde dit valg af destination. Her lægger vi vægt på, om der er en kobling mellem dit studie, dit rejseophold og dine ambitioner for din fremtidige karriere.

I den anden del af ansøgningen skal du forklare, hvordan du planlægger at kommunikere dine erfaringer fra dit opholdet. Her bliver din ansøgning vurderet ud fra dine idéer til, hvordan du vil videreformidle fra dit ophold. Her lægges også vægt på, hvilket indhold. Vi ser gerne, at du selv har kreative tanker omkring, hvordan dette kan gøres, og at du vælger en formidlingsform, som du har godt kendskab til.

I din ansøgning skal du også inkludere, om du kan komme til kick-off mødet i København den 13. december 2018. NB. kick-off mødet er kun for legatmodtagerne.

Ansøgningsfristen for Djøfs rejselegat er den 25. november 2018.

*Hvis du ikke har modtaget din forhåndsgodkendelse inden ansøgningsfristen, kan denne eftersendes frem til den 3. december 2018 til dk¤djoef¤rejselegat. Jurastuderende fra Københavns Universitet kan undtagelsesvis sende dokumentation for, at universitetet har modtaget ansøgningen om forhåndsgodkendelse.

Indberetning til SKAT

Djøf er forpligtet til at indberette legatuddelinger til SKAT. Derfor bruger vi dit cpr-nummer, som du har oplyst i forbindelse med dit Djøf medlemskab.

Legaterne indberettes til SKAT som ikke-skattepligtigt legat betinget af dækning til udgifter i forbindelse med et studie- eller praktikophold i udlandet.

Kontakt

Har du spørgsmål til Djøfs rejselegat?
Kontakt dk¤djoef¤rejselegat¤Lisbeth Sandø-Pedersen 

Tænk længere

Djøf

Spørgsmål og svar til Djøfs rejselegat

Djøfbladet

Sådan var det at være anklager i ubådssagen

Mød Jakob Buch-Jepsen, der førte efterforskernes arbejde frem i byretten under den nok mest intenst mediedækkede danske straffesag nogensinde. Det var ikke en kompliceret sag, siger han, ”men det er den, der har påvirket mig mest som menneske.”

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Djøf blog

Studerende og stresset? Du er ikke alene

Mere end halvdelen af Djøfs studiemedlemmer føler sig stressede i hverdagen. Det skyldes, at mange studerende lægger et stort pres på sig selv for at opnå topresultater til eksamen, ligesom mange oplever et stort pres for at få relevant erfaring på CV'et.


Sine Dyhre-Petersen
Sine Dyhre-Petersen
Rådgiver