]]>

Djøf

Djøfs rejselegat

Skal du i praktik eller på studieophold i udlandet? Gå ikke glip af muligheden for at modtage Djøfs rejselegat.

Djøf Studerende og Djøf Forlag ønsker at støtte studerende, der har ambitioner om en international karriere, og uddeler Djøfs rejselegat til studerende, som skal på et studie- eller praktikophold i udlandet.

Rejselegatet uddeles to gange om året til henholdsvis forårs- og efterårssemestret, og er på 10.000 kr.

Der uddeles 35 legater til forårssemestret 2022, og ansøgningsfristen er søndag den 12. december. 

Du skal være medlem af Djøf for at ansøge om rejselegatet. Bliv medlem for 0 kr. de første 12 måneder.

Krav

Følgende krav skal være opfyldt, for at din ansøgning kommer i betragtning til Djøfs rejselegat:

 • Du skal være medlem af Djøf.
 • Dit udlandsophold skal afvikles på forårssemestret 2022.
 • Du skal være indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution.
 • Dit ophold skal være meritgivende. 
 • Legatet skal dække udgifter i forbindelse med dit studie- eller praktikophold i udlandet.

Djøfs rejselegat tildeles ikke:

 • Studieture.
 • Feltarbejde.
 • Summer school.
 • En hel bachelor- eller kandidatuddannelse i udlandet.
 • Ophold på ph.d.-niveau.

Ansøgning

Din ansøgning

I ansøgningen skal du dokumentere følgende:

 • Forhåndsgodkendelse af studie- eller praktikaftale.
 • Indskrivningsbekræftelse på dit danske studie.
 • Godkendelse fra dit udenlandske universitet eller praktiksted.

Du skal ikke inkludere cv, budget, karakterer eller anbefalinger for at søge legatet. Du skal ikke vedhæfte din motiverede ansøgning, men i stedet benytte dig af det felt i ansøgningsportalen, som er tiltænkt den motiverede ansøgning. Den motiverede ansøgning må fylde 200 ord. 

Såfremt, at du ikke er i besiddelse af den påkrævede dokumentation, så er du ikke udelukket fra at ansøge Djøfs rejselegat. Du skal blot sende en mail til rejselegat@djoef.dk, hvor du gør opmærksom på, at du på nuværende tidspunkt ikke har den tilstrækkelige dokumentation, men at du eftersender dokumentationen, når du er i besiddelse af den.

Motivation for dit udlandsophold

Ansøgningen til Djøfs rejselegat er delt op i to. I den første del skal du uddybe netop din motivation for at tage afsted, og hvorfor det betyder noget for dig at komme af sted på et udlandsophold. Herunder skal du begrunde og motivere din destination.

I den første halvdel af din ansøgning lægger vi særlig vægt på koblingen mellem dit studie- eller praktikvalg og dine ambitioner for din fremtidige karriere.

Del dine oplevelser

Djøf  har et stort ønske om, at du kan være med til at inspirere andre studerende til at tage afsted på et udlandsophold. I ansøgningens anden del skal du derfor forklare, hvordan du planlægger at kommunikere dine erfaringer og oplevelser fra dit ophold til andre Djøf-studerende medlemmer. Her må du gerne være kreativ omkring, hvordan dette kan gøres. 

Vi har haft legatmodtagere, der har formidlet deres oplevelser i fx videoer, podcasts, på de sociale medier og oplæg til vores halvårlige Studieliv i Udlandet-arrangementer. Det er kun fantasien, der sætter grænser, så længe det er noget, du er motiveret for eller har god erfaring med.  

Kick-off møde for legatmodtagerne

I ansøgningen skal du angive, om du kan deltage i et online kick-off møde. Datoen for kick-off mødet for uddelingen af legaterne på forårssemestret 2022 er tirsdag den 21. december kl. 17.00. Til kick-off mødet vil du få mulighed for at møde de andre legatmodtagere, og du bliver klædt på til at dele dine erfaringer og oplevelser, mens du er afsted. 

Skal du først afsted på efterårssemestret 2022?

Ansøgningsportalen for studerende, der skal afsted på efterårssemestret 2022, åbner i starten af februar 2022. 

Indberetning til SKAT

Djøf er forpligtet til at indberette legatuddelinger til SKAT. Derfor bruger vi dit cpr-nummer, som du har oplyst i forbindelse med dit Djøf medlemskab.

Legaterne indberettes til SKAT som ikke-skattepligtigt legat betinget af dækning til udgifter i forbindelse med et studie- eller praktikophold i udlandet.

Kontakt

Har du spørgsmål til Djøfs rejselegat, så kontakt dk¤djoef¤rejselegat¤Sebastian Stone.