Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Legater til udlandsophold

Skal du i praktik eller studere et semester i udlandet, kan du søge blandt en lang række af legater, der kan hjælpe dig økonomisk.

Som medlem af Djøf, kan du søge Djøfs rejselegater.

Læs om legaterne og se, hvordan du søger dem.

En ung mand læner sig op ad en søjle og smiler

Sådan ansøger du om et legat fra Djøf

Vi uddeler rejselegater to gange om året til henholdsvis forårs- og efterårssemestret. Et rejselegat fra Djøf er på 10.000 kroner.

Online kick-off for legatmodtagerne

For de heldige legatmodtagere, vil der være et online kick-off-møde, hvor du vil få mulighed for at møde de andre legatmodtagere. Vi sørger også for, at du bliver klædt på til at dele dine erfaringer og oplevelser, mens du er afsted. 

Har du spørgsmål til ansøgning eller rejselegatet, så skriv til os på rejselegat@djoef.dk

Bemærk, at Djøf er forpligtet til at indberette legatuddelinger til Skat, og derfor bruger vi dit CPR-nummer, som du har oplyst, da du meldte dig ind i Djøf. Legater bliver indberettet som ikke-skattepligtigt legat, betinget af dækning til udgifter i forbindelse med studie- eller praktikophold i udlandet.