Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Dybvad-udvalget

Hvad er det, der får samspillet mellem politikere, embedsværk og medier til at knage i fugerne?

Det har Djøfs uafhængige ekspertudvalg med tidligere departementschef Karsten Dybvad i spidsen brugt et år på at granske. Her på siden kan du læse mere om Dybvad-udvalget og se deres anbefalinger til, hvordan samarbejdet på Slotsholmen kan styrkes.

Christiansborg slotstårn

Anbefalinger til et styrket samarbejde

Skyldes de senere års kulegravninger og kommissioner, at embedsværket har mistet sit faglige kompas, at Slotsholmen har lukket sig om sig selv eller at ministre og medier har fortabt sig i enkeltsager og clickbaits, så befolkningen står tilbage med politik på steroider?

Dybvad-udvalget har identificeret otte problemstillinger og otte anbefalinger, der skal bidrage til at styrke samspillet mellem politikere, embedsværk og medier.

Dybvad-udvalgets rapport i hænderne på høringsdeltagere

Bedre samspil mellem Folketing, regering, embedsværk og medier

Rigsret, mink, Tibet og FE. Listen over sager, der har ramt avisernes forsider, er lang. Men hvad er det, der ser ud til at få samspillet mellem politikere, embedsværk og medier til at knage i fugerne?

Dybvad-udvalget går i dybden med denne og andre problemstillinger i deres samlede rapport på 117 sider, der derudover også består af 9 bilag med 365 siders analyser.

Analyser

Udvalget har rekvireret omfattende kvalitative og kvantitative undersøgelser hos Rambøll Management Consulting for at belyse centrale aktørers oplevelse af samspillet mellem folketingspolitikere, ministre, embedsværk og medier, herunder mødet mellem embedsværkets pligter som formuleret i Kodex VII og praksis.

For at sætte de oplevede udviklingstræk og forhold, der fremgår af Rambølls undersøgelser, i et strukturelt perspektiv, har udvalget rekvireret undersøgelser med afsæt i anerkendt dansk forvaltningsforskning og nøgletal om udviklingen i centraladministrationen fra Finansministeriet og KL.

Endelig har Djøf bidraget med et notat om udviklingen i ansættelsesform og -tryghed i centraladministrationen.

Djøfs supplerende forslag

Læs Djøfs supplerende forslag til Dybvad-udvalgets konklusioner, der skal styrke embedsværkets faglige integritet og vilkår samt tilliden mellem embedsværk og journalister.
Læs forslagene

Dybvad-udvalget bestod af:

Baggrund

Kontakt

Spørgsmål om Dybvad-udvalget rettes til politisk chefrådgiver i Djøf, Jannik Schack, på mail jsk@djoef.dk eller mobil 22 85 47 17.