]]>

Djøf

Djøfs lederpris 2021

God ledelse er afgørende for fremtidens resultater og vækst i erhvervslivet. Derfor har vi indstiftet Djøfs lederpris, som i 2021 uddeles for femte gang. Prisen går til en leder, der i særlig grad formår at skabe resultater gennem andre med tillid, samarbejde og gode beslutninger.

Derfor uddeler vi lederprisen

Dagens virksomhedsledere står over for nye udfordringer i form af Industri 4.0, ændrede organisationsformer og nye digitale generationer på arbejdsmarkedet. Derfor sætter vi fokus på, hvordan kvalitet i ledelse bidrager til at skabe resultater i private virksomheder i dag og i fremtiden.

Med prisen ønsker vi at bidrage til debatten om ledelse og skabe opmærksomhed om, hvad der skal til for at få et succesfyldt lederskab.

Djøfs lederpris uddeles for:

  • at sætte fokus på lederkompetencer og lederkvaliteter
  • at fremme lederevner, som skaber resultater og vækst i erhvervslivet
  • at inspirere medarbejdere med ambitioner om at blive ledere
  • at synliggøre topledertalenter fra erhvervslivet.

Lederprisen uddeles årligt i forbindelse med Djøfs lederkonference.

Sådan udvælger vi vinderen

Valget af prismodtageren sker efter en grundig proces, som begynder med, at vi udvælger 100 kandidater fra den private sektor blandt Djøfs medlemmer.

Puljen af kandidater bliver nærmere gennemgået, og på baggrund af kandidaternes erfaringer og fremskridt i karrieren udvælger vi cirka 10 ledertalenter til at gå videre i processen. De udvalgte bliver kontaktet telefonisk og deltager derefter i en spørgeskemaundersøgelse om deres perspektiver på kvalitet i ledelse. I den videre bedømmelse indgår besvarelse af spørgeskemaet sammen med et opdateret cv.

Derefter bliver der afholdt dialogmøder med 3-4 kandidater, ligesom vi taler med deres medarbejdere. Til sidst indstilles de 3 endelige kandidater.

Udvælgelsesprocessen giver god anledning til at reflektere over egen ledelse, hvilket mange topledere ikke har tid til i en travl hverdag.

Jury


Årets leder har vist en unik kombination af faglighed, menneskelighed og samfundsbevidsthed.
Henrik Funder
Henrik Funder, formand for Djøf Privat og formand for juryen

Årets leder har et skarpt fokus på ledelse som afgørende succesparameter.

Thomas Woldbye
Thomas Woldbye, administrerende direktør for Københavns Lufthavn

Vi ser på, om kandidaten mestrer samspillet af faglighed, menneskelighed og samfundsbevidsthed.
Anne Mette Dissing-Immerkær
Anne Mette Dissing-Immerkær, partner i Heidrick & Struggles

For at blive kandidat skal du have et helt særligt tag på, hvad der driver mennesker.

Thomas Honore
Thomas Honoré, bestyrelsesformand i Nexcom

Vi har fokus på kandidater, der dagligt viser, at de er fremtidens topledere.

Torben Moger Pedersen
Torben Möger Pedersen, CEO for PensionDanmark, bestyrelsesformand for CBS og for Danmarks Genopretningsfond

Lederskab gør en forskel for virksomhed, medarbejdere og mennesker.

Pui Ling Lau
Pui Ling Lau, COO for Realdania

De nominerede

I udvælgelsesprocessen leder juryen efter en profil, der er strategisk placeret i virksomheden og via en god forretningsforståelse er resultatskabende. At kunne skabe vækst kræver fokus på at lære af sine fejl og bidrage til at udvikle en kultur, hvor det bliver muligt at være modige og tænke nyt. Det kræver indsigt i egen ledelsespraksis og refleksion at udvikle sig som leder.

I juryens vurdering spiller lederkvaliteter som tillid, ordentlighed, engagement og opmærksomhed på egen udvikling en stor rolle. Juryen har haft fokus på psykologisk tryghed, da det er vanskeligt at drive en virksomhed succesfuldt, hvis ikke medarbejderne tør tænke selv og bidrager med ideer til den kommende udvikling. De tre nominerede har alle på forskelligvis disse elementer i deres profil.

De har alle et veludviklet udsyn og fremsyn. Og de har samtidig et rutineret blik i bakspejlet og en dedikeret fokus på at kommunikere forståelige mål til medarbejderne og dermed få kvalificeret følgeskab.

De nominerede er alle modige rollemodeller, som det bliver interessant at følge.

Dorte Tandrup

Dorte Tandrup

Sales & Marketing Director, Boozt.com

Henrik Luxhøj

Henrik Luxhøj

Administrerende direktør, Elis

Michael Kolbæk

Michael Kolbæk

Head of Corporate, Tryg

Dorte Tandrup går forrest som rollemodel og med åbenlyse evner for klar kommunikation. Det er centralt for hende at være åben, være lyttende og tage feedback ind. Resultatfokuseret og ordentlighed er nøgleord i de interviewedes beskrivelser af Dorte Tandrup. Man mærker hurtigt hendes grundlæggende holdning til at opføre sig godt og være et ordentligt menneske. Uanset niveau.

Hun har stor fokus på at skabe retning på tværs af aktiviteter og på den måde skabe klarhed omkring opgaven. Der arbejdes med målbare KPI’er, og en klar strategi, som bliver sat i starten af året.

I virksomheden arbejdes der med tværgående teams, hvor alt ikke ”skal forbi chefen”. Tværtimod har det stor betydning for hende at skabe ”trygge rum”, hvor medarbejderne føler sig bemyndiget til at agere selv på baggrund af de ordnede mål. Det handler om at turde løbe selv, udfordre sig selv på løsninger, udfordre ledelsen og kollegerne. Det kræver, at man har hinandens ryg, kæmper sammen og spiller hinanden gode.

Henrik Luxhøj er optaget af det personlige lederskab og vigtigheden af at udvikle sig som leder, da han ved, at det har kolossale og positive konsekvenser for de medarbejdere, som arbejder under en sådan leder.

Han har stort fokus på bæredygtighed og verdensmålene og har bl.a. været med til at udvikle Elis’ CSR-strategi ”sammen om en ren samvittighed”, hvor formålet er at arbejde værdibaseret og træffe ansvarlige valg i fællesskab overalt i virksomheden og i samfundet. Det har givet overbevisende resultater, høj tilfredshed og stor loyalitet blandt medarbejderne.

Når Henrik Luxhøj insisterer på tests i virksomhedens rekruttering, er det både for at sikre de rette kompetencer og mangfoldigheden i både ledelse og øvrig organisation. Det er en helt grundlæggende holdning hos ham, at de mange forskellige personprofiler i virksomhedens sammen skaber en stærk synergi og det fælles drive, som bedst udvikler forretningen.

Michael Kolbæk er ifølge de interviewede rundet af værdier som tillid og omsorgsfuldhed, koblet med et ekstraordinært stort strategisk overblik og et veludviklet blik på bundlinjen.

Han er optaget af holdningen, at udvikling grundlæggende handler om at få organisationens kompetencer som hold i spil. Han har fokus på en kombination og balance mellem top-down og bottom-up, når der skal formuleres mål og strategier. Succesfuldt lederskab søger han blandt andet ved at få tiltrukket mange diverse profiler på alle niveauer af organisationen og sikre, at nye profiler føler sig inkluderet, når de kommer på holdet. Derfor har han skarp fokus på rekruttering og på det ultimative mål at gøre sig selv undværlig.

Det personlige lederskab vægtes tungt, hvor udvikling bygger på tillidsfulde samtaler. Han er meget opmærksom på sin egen personprofil og bruger dette aktivt i samspil med andre, så der kan tales åbent om udviklingsområder.

Vinder af Djøfs lederpris 2021

Mød årets vinder, Dorte Tandrup, Sales & Marketing Director hos Boozt.com.

Jeg tror på, at god ledelse drejer sig om at skabe et godt team og gøre det muligt for medarbejderne at løbe med opgaverne. Så det drejer sig overordnet om tillid, frihed og teamwork, men også at alle kender den samlede retning og forstår, hvordan de bidrager med deres opgaver.
Dorte Tandrup
Dorte Tandrup
Læs interviewet med Dorte i Djøfbladet

Tidligere vindere af lederprisen

Dorte Tandrup, Sales & Marketing Director, Boozt.com
Carl Johan Paulsen, Direktør, Meyers Køkken
Rune Fleron Qvant, Head of Business CFO IT, Maresk Group
Malou Mousten Dyhr Toft, Vice President for EMEA, Milestone Systems A/S
Louise Hahn, Senior Vice President, Dong Energy