Djøf

Djøfs lederpris 2019

God ledelse er afgørende for fremtidens resultater og vækst i erhvervslivet. Derfor har vi indstiftet Djøfs lederpris, som i 2019 uddeles for tredje gang. Prisen går til en leder, der i særlig grad formår at skabe resultater gennem andre med tillid, samarbejde og gode beslutninger.

Hvorfor uddeles lederprisen?

Dagens virksomhedsledere står over for nye udfordringer i form af Industri 4.0, ændrede organisationsformer og nye digitale generationer på arbejdsmarkedet. Det øger behovet for at sætte fokus på, hvordan kvalitet i ledelse bidrager til at skabe resultater i private virksomheder i dag og i fremtiden.

Djøfs lederpris uddeles for

  • at sætte fokus på lederkompetencer og lederkvaliteter
  • at fremme lederevner, som skaber resultater og vækst i erhvervslivet
  • at inspirere medarbejdere med ambitioner om at blive ledere
  • at synliggøre topledertalenter fra erhvervslivet.

Med prisen ønsker vi at bidrage til debatten om ledelse og skabe opmærksomhed om, hvad der skal til for at lykkes som leder.

Vinder af Djøfs lederpris 2019

Djøfs lederpris 2019 går tilRune Fleron Qvant, Group Vice President, Enterprise Architecture and Design, Adecco Group. 

Juryens begrundelse

Djøfs lederpris 2019 er uddelt til en leder i den private sektor, der med klassisk Djøf baggrund og digital erfaring, udfordrer det eksisterende og samtidig skaber resultater gennem ledelse og medarbejdertilfredshed.

”Rune er forandringsagenten, der bliver sat til at rydde op. Han har et unikt blik for sektor, kunder og medarbejdere og sørger for at få spillet alle gode. Dette har ført ham ind i centrum af forandringerne hos bl.a. Mærsk, hvor han har skabt resultater, når store digitale løsninger skulle implementeres.

Samtidig har Rune stærke værdier som tillid, samarbejde og åbenhed i forhold til dine teams. Og han ved, at kommunikation og gode relationer er helt centralt for at lykkes som leder, og samtidig vise klare resultater i svære situationer.

Vi tror, at han kan være en rollemodel for rigtig mange djøfere.”

Interview med Rune Fleron Qvant

Hør vinder af Djøfs lederpris 2019, Rune Fleron Qvant, Group Vice President, Enterprise Architecture and Design, Adecco Group, fortælle om, hvad det betyder for ham at vinde prisen og hvad der er vigtigt i fremtiden for at lykkes som leder.

Hvem er juryen?

I år består juryen af:

  • Henrik Funder, formand Djøf Privat og formand for juryen
  • Pui Ling Lau, COO, Realdania
  • Jesper Eigen Møller, bestyrelsesformand, Brøndbyernes IF mv.
  • Morten Falkenberg, CEO, Nobia Group og næstformand i Velux
  • Anne Mette Dissing-Immerkaer, partner, Heidrick og Struggles         
  • Britta Borch Egevang, direktør, Djøf

Juryen har mange års erfaring med at udpege ledertalenter og ved, hvad det kræver at løfte udfordringerne og skabe resultater i såvel videnstunge virksomheder som produktionsvirksomheder - både i en dansk kontekst og på internationale markeder.

Juryen for Lederprisen 2019 - Djøf

Hvordan udvælges vinderen

Valget af prismodtageren sker efter en grundig proces, som begynder med, at vi udvælger 100 kandidater fra den private sektor blandt Djøfs medlemmer.

Puljen af kandidater bliver nærmere gennemgået, og på baggrund af kandidaternes erfaringer og fremskridt i karrieren udvælger vi cirka 10 ledertalenter til at gå videre i processen. De udvalgte bliver kontaktet telefonisk og deltager derefter i en spørgeskemaundersøgelse om deres perspektiver på kvalitet i ledelse. I den videre bedømmelse indgår besvarelse af spørgeskemaet sammen med et opdateret cv.

Derefter bliver der afholdt dialogmøder med 3-4 kandidater, ligesom vi taler med deres medarbejdere. Til sidst indstilles de 3 endelige kandidater.

Udvælgelsesprocessen giver god anledning til at reflektere over egen ledelse, hvilket mange topledere ikke har tid til i en travl hverdag.

Præsentation af de 3 ledere

Læs mere om og se video med de 3 nominerede ledere til Djøfs lederpris 2019.

Camilla er uddannet cand. scient. pol. og har derudover en bachelorgrad i antropologi og organisationsudvikling. Den brede spændvidde mellem de to forskellige uddannelser betyder, at Camillas løsningsrum på ledelse og udfordringer er tilsvarende bredt og giver ofte nye og spændende vinkler.

Camillas erhvervsmæssige erfaring fra McKinsey & Company, Dansk Industri, Qvartz og ISS har givet yderligere en alsidig værktøjskasse inden for ledelse og virksomhedsudvikling. Camilla er i dag seniorpartner og COO i Valcon A/S og er et bud på en leder, der bidrager til at skabe nytænkende og fremtidssikret ledelse i konsulentbranchen.  

Camilla er visionær og som partner i Valcon er hendes mål at være med til at sikre den fortsatte udvikling af Valcon og skabe verdens lykkeligste firma. Det er vigtig at kunne møde kunderne menneske til menneske, og derfor arbejdes der med at skabe mulighed for, at konsulenterne kan være sit hele jeg i Valcon og dermed opnå større lykke i deres liv til glæde for både dem selv og kunderne.

I Camillas optik finder ledelse sted i hele organisationen, og det er vigtigt at gøre folk bedre til at lede sig selv. Det kræver et stort personligt lederskab at være en god konsulent, og man skal have et højt niveau af selvindsigt. Som Camilla siger: ”Der findes ikke en proxy på ledelse”. Hendes ledelses perspektiver kommer også til udtryk i hendes egen ledelsesstil, og de publikationer hun har fået udgivet om ledelse.

Udover at være en ambitiøs og visionær leder er Camilla interesseret i samfundsforhold, læser så mange bøger som muligt og stresser af med havearbejde. Familiens rejser vægtes også højt, og den antropologiske nysgerrighed bliver stillet, når retningen sættes mod diverse udenlandske destinationer.

Camilla har været medlem siden 2010.

Nanna er uddannet jurist og har været ansat som Director, Head of Corporate & Pharma Legal i Leo Pharma siden 1. januar 2019. Nanna har tidligere arbejdet både i den offentlige og i den private sektor, senest for Pfizer. Der har hun været ansvarlig for den juridiske afdeling og arbejdet med et bredt udsnit af juridiske problemstillinger herunder implementering af GDPR compliance programmet i Danmark og Norge. Nanna leder i dag en række faglige specialister og er ved første øjekast den klassiske djøfer. Nanna er også den, der tænker forretning og har en vigtig rolle i at vende en supertanker. Det gør hun på sin egen bestemte måde, så forretningen opnår de ønskede resultater.  

Kompetencer med at arbejde internationalt er blevet en del af Nannas ledelsesstil, hvor der arbejdes efter et bredt globalt kodeks for, hvordan man agerer professionelt i en international sammenhæng.

Som leder er hendes fokus på Change Management, og det skabes bedst i trygge rammer. Det skal være sjovt at gå på arbejde. For Nanna er det centralt, at medarbejderne kan regne med hende – hun er kendt for altid at have sine medarbejderes ryg. I praksis betyder det også, at hun har fokus på at efterleve værdierne i hverdagen og bevidst være en rollemodel.

I Leo Pharma har Nanna haft fokus på opstart af en ny afdeling og sikret match mellem kompetencer og opgaver. Nanna formulerer det som: ”Medarbejdere har jeg kun til låns, og jeg skal aflevere dem i bedre tilstand, end da jeg fik dem”.  

Når hun ikke er på arbejde bruges fritiden bl.a. på at bage kager og deltage i lokale dyster - med særdeles gode resultater.

Nanna har været medlem siden 1991.

Rune er uddannet cand. polit. og er Group Vice President, Enterprise Architecture and Design hos Adecco Group. Han har tidligt i karrieren fået lederansvar og har fokus på It, økonomi og strategiudvikling. Rune er en god eksponent for den nye digitale leder med djøf-kompetencer, der får en stadig større rolle i virksomhederne.

Som leder er Rune visionær, vedholdende og betegnes sommetider som en hård negl af medarbejderne, men altid med en menneskelig dimension. Hos Maersk Group er han ofte blevet sat til ”at rette op på” forskellige dele af organisationen. For Rune er det ikke noget, man kan gøre på kort tid. Reelle forandringer, der virker, kræver en indsats over flere år, men så kommer resultaterne også. Som Rune udtaler: ”Der er forskel på at levere tal versus reel udvikling. Du kan spare dig ud af en krise, men du kan ikke spare dig til succes”. 

Et stærkt kendetegn ved Runes lederstil er altid at være forberedt. Forberedelse og ordentlighed er dyder, som han forventer både af sig selv og af andre. Et hovedfokus i Runes ledelsesopgaver er at få medarbejderne til at tage større ansvar – det han kalder ”organisatorisk selvtillid”. Især har han fokus på at fremme mulighederne for de kvindelige medarbejdere. Han gør også et stort arbejde for, at udviklingsmål skal være meningsbærende for medarbejderne. Han arbejder bl.a. med den gode fortælling, og kommunikation er for Rune en kompetence, som han konstant arbejder på at udvikle.

Når Rune ikke er optaget af arbejdet, sætter han pris på at istandsætte familiens bolig, og han henter gerne børnene tidligt fra institution, når lejligheden byder sig.

Rune har været medlem siden 1999.

Camilla Huus fra Valcon forklarer hvad han forbinder med gode lederegenskaber.

Hør hvad Nanna Jannov fra LEO Pharma forbinder med god ledelse.

Rune Fleron Qvant fra Adecco Group giver her sit bud på hvad god ledelse indebærer.

Djøfbladet

Sådan gennemskuer du, om din chef lyver

Michael Sjøberg underviser i kropssprog og løgnedetektion. Her giver den tidligere gidselforhandler gode råd, som du fx kan bruge til næste lønforhandling (og meget andet).

Foto: The Granger Collection/Ritzau Scanpix
Djøf blog

Bliver du ligegyldigt anerkendt på job?

Hjælp dig selv, din chef og dine kollegaer til, du får den form for anerkendelse, der motiverer dig mest.


Frederik Iuel
Frederik Iuel
Chefkonsulent