]]>

Djøf

Bedst over 60

Vi skal være bedre til at hylde de erfarne. Nominér en, der fortjener en hyldest for sin indsats på arbejdsmarkedet. Og læs, hvordan Djøf mener, vi skaber et bedre arbejdsmarked for dem med mest erfaring.

Hvad er Bedst over 60?

Bedst over 60 er en hyldest til de erfarne på arbejdsmarkedet. Fra 30. august til 21. oktober kan du nominere dine kolleger eller folk du kender over 60, som du synes fortjener en ekstra anerkendelse for deres indsats på arbejdsmarkedet. I december offentliggøres her på siden den endelige kåring af alle dem, der i 2022 er Bedst over 60.  

Der er ikke én vinder af Bedst over 60. Bedst over 60 er en samlet hyldest til alle de, der bliver en del af den endelige kåring. Den endelige liste udgøres af 60 personer.

I Djøf mener vi, at vi – med god grund – er gode til at hylde ungdommen i samfundet. Men måske skal vi øve os lidt på også at hylde de erfarne. 

Fx viser tallene, at vi halter langt efter Sverige og Norge, når det kommer til at fastholde de erfarne på arbejdsmarkedet. Tallene viser også, at hver sjette har følt sig forskelsbehandlet på grund af alder. 

Derfor mener Djøf, at der er brug for at ændre fortællingen om de erfarne på arbejdsmarkedet. 

Bedst over 60 er for alle som er født i eller før 1962 og som er aktive på arbejdsmarkedet. Kåringen er for alle brancher. Det er ligegyldigt om man er gartner, gørtler, forsker, serviceassistent, direktør, fuldmægtig, konsulent eller tømrer. Eller om man er chef, selvstændig eller medarbejder.

Der kan være mange gode grunde til, at du ønsker at nominere din kollega eller bekendte. Det kunne fx være fordi personen gør en stor forskel for sine kolleger. Fordi personen er en rollemodel på arbejdspladsen, som har bidraget til at skabe en tryg kultur. Fordi personen har lavet et inspirerende karriereskift. Eller fordi personen har leveret en flot indsats over et langt arbejdsliv og fortsætter med det. 

Når du indstiller, skal du forklare, hvorfor personen hører til på Bedst over 60-listen.  

Ved udvælgelsen af hvem, der skal være en del af den endelige kåring, lægges der vægt på mangfoldighed, inspirerende historier, gode rollemodeller og geografisk og faglig spredning.

Alle indkomne nomineringer vurderes af en jury, som træffer den endelige afgørelse om, hvem der skal kåres på Bedst over 60-listen.

Juryen består af:

  • Djøf-formand Sara Vergo.
  • Djøf-direktør Tomas Therkildsen.
  • Arbejdslivspolitisk chef i Djøf, Edith Jakobsen.

Djøf tager kontakt til alle nominerede før den endelige kåring. 

Nej. Det er ikke en liste kun for medlemmer af Djøf. Medlemmer af Djøf kan nomineres til listen på lige fod med alle andre, som i øvrigt lever op til alderskriteriet og er aktive på arbejdsmarkedet. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på bedstover60@djoef.dk

Fakta og løsninger

Danmark halter efter Norge og Sverige 

Selvom det i 2022 går virkelig godt med beskæftigelsen i Danmark, er der stadig meget at komme efter, når det handler om de erfarne på arbejdsmarkedet. Især hvis vi sammenligner os med vores naboer i Sverige og Norge.  

I Danmark er beskæftigelsesfrekvensen for de 60-64-årige 62%. Modsat i Norge og Sverige, hvor den er 68%. For de 65-69-årige er beskæftigelsesfrekvensen i Danmark 21% mod Norges 30%, som er højest i norden. I Danmark er 62%. af de 60-64-årige i beskæftigelse modsat i Norge og Sverige, hvor den er 68%. 

For de 65-69-årige er 21% i beskæftigelse i Danmark mod Norges 30%, som er højest i norden. (Kilde: Eurostat, 2021) 

De erfarne føler sig forskelsbehandlet 

Jo ældre du er, jo mere oplever du forskelsbehandling. Når du er meget erfaren, bliver du oftere forskelsbehandlet. Faktisk viser en analyse fra 2022, at hver sjette Djøf-medlem over 55 år har oplevet negativ forskelsbehandling på grund af alder. (Kilde: Djøf forskelsbehandlingsundersøgelse, 2022) 

Djøf mener: Behov for national handlingsplan 

I Djøf oplever vi medlemmer, som egentlig ønsker at fortsætte, men et arbejdsmarked og system, der ikke er gearet til at fastholde de erfarne. Det er en skam – både menneskeligt og samfundsøkonomisk.  

Djøf anbefaler, at man fra politisk side tager initiativ til en national handlingsplan for at sikre at flere får så langt et arbejdsliv, som de ønsker. Målsætningen med handlingsplanen skal være at indhente beskæftigelsesgraden for Norge og Sverige.  

En handlingsplan bør have fokus på: 

  • Virkningsfulde virksomhedsnære indsatser. Fx større udbredelse af seniorsamtaler, implementering af fleksible tilbagetrækningsaftaler med videre. 
  • Skabelse af viden og nedbrydelse af fordomme. Fx med oprettelse af nationalt videnscenter med inspiration fra det norske Senter for Seniorpolitik 
  • Tiltag der sikrer kompetencer gennem hele livet. Fx med målrettede tiltag, der sikrer kompetenceløft til de erfarne på arbejdsmarkedet.  
  • Tiltag, der sikrer et velfungerende jobmarked og mobilitet for de erfarne. Fx ved at man både i den private og offentlige sektor iværksætter et målrettet arbejde på at sikre øget aldersdiversitet på alle niveauer. I staten bør man indføre mål om større mangfoldighed i resultatkontrakter for ledere med henblik på at fremme nødvendig forandring. 

Nominering

Hvorfor skal denne person hyldes?

Alle nomineringer behandles med fuld fortrolighed. Du kan læse om Djøfs behandling af personoplysninger i Djøfs privatlivspolitik

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på dk¤djoef¤bedstover60.