Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Ligestilling

Ligestillingsløftet

Her kan du læse om Ligestillingsløftet, se hvilke politikere der har underskrevet det og hvordan Djøfs ligestillingskomité arbejder for ligestilling i Danmark.

Ligestillingsløftet

Danmark er blot nummer 13 i Global Gender Gap Index. Et indeks, hvor verdens lande rangordnes på forskellen mellem mænd og kvinder, når det gælder uddannelsesniveau, økonomi og folkevalgte. Vores nordiske naboer ligger alle i top-fem-ligaen.

Danmark klarer sig især dårligt, når det kommer til kvinders repræsentation i ledelseslagene i det offentlige og private. Vi er således faldet 42 pladser siden 2006 og ligger nu på en 95. plads. Det er nedslående for alle, der ønsker lige muligheder i Danmark. Og som ikke mindst stadig ønsker, at ligestilling skal være en dansk værdi – også på arbejdsmarkedet.

Djøf har derfor indført et Ligestillingsløfte. Det er et løfte, der kigger på udfordringerne med ligestilling på tværs af generationer, da løsningerne langtfra klares med et quick fix. I stedet skal indsatsen starte så tidligt som muligt, idet kvindernes forhindringer grundlægges i de helt unge år.

Djøf opfordrer politikere på tværs af partiskel til at underskrive Ligestillingsløftet. På den måde tilkendegiver beslutningstagerne, at de arbejder målrettet for ligestilling, så Danmark kravler op ad ranglisterne for ligestilling til en placering, hvor vi hører hjemme, sammen med de andre nordiske lande.

Djøf  har nedsat en komité, der løbende måler og monitorerer udviklingen på seks vitale alderstrin i piger og kvinders liv. Her vil omverdenen så kunne vurdere om Danmark flytter sig fremad ved at følge konkrete målepunkter gennem en kvindes liv. Såfremt udviklingen sander til, vil komiteen komme med halvårlige redegørelser, der giver anbefalinger til, hvordan politikerne kan leve op til Ligestillingsløftet.

Er du folketingskandidat eller medlem af Folketinget, og vil du gerne underskrive Ligestillingsløftet, så kan du sende en mail til ligestillingsloeftet@djoef.dk

Løfterne

Undersøgelser viser, at der desværre stadig ikke er ligestilling mellem kønnene i Danmark, og det halter især med ligeløn og lige muligheder på arbejdsmarkedet. Se herunder, hvilke udfordringer der, blandt andet, er med til at øge uligheden mellem kønnene på tværs af generationer.

Komitéens politiske idékataloger

Med afsæt i Ligestillingsløftet har Ligestillingskomiteen udarbejdet to idékataloger, for at inspirere politikere der ønsker at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark.

Kommiteéns medlemmer

Anne Bach Waagstein

Medlem

Formand for Djøf Privat og Chef for Samfundsansvar og ESG hos Poul Schmith/Kammeradvokaten.

Yildiz Akdogan

Medlem

Forhenværende forkvinde for Kvinderådet og tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.

Stefan Hermann

Medlem

Rektor for Københavns Professionshøjskole, tidligere formand for Danske Professionshøjskoler og Rådet for børns læring.

Hanne Vibeke Holst

Medlem

Journalist, forfatter og debattør.

Emma Holten

Medlem

Feministisk aktivist, forfatter og foredragsholder

Jens Howitz

Medlem

Partner i Howitz & Sand Advisory og tidligere direktør for TV2 reklame A/S.

Morten Hubbe

Medlem

Tidligere Koncernchef for Tryg.

Mette Maix

Medlem

CEO for Rosendahl Design Group.

Sara Louise Muhr

Medlem

Professor MSO ved Copenhagen Business School

Robert Olsen

Medlem

Foredragsholder og forstander på Kofoeds Skole. Tidligere forstander for Mændenes Hjem.

Lene Tanggard

Medlem

Professor i pædagogisk psykologi ved Aalborg Universitet.

Sara Vergo

Medlem

Formand for Djøf

Birthe Larsen

Medlem

Lektor i arbejdsmarkedsøkonomi ved Copenhagen Business School.