Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Trivsel

Djøfs Trivselsalliance

Djøfs Trivselsalliance arbejder for et godt studieliv med høj trivsel.

Studerende kvinde

Formål

Trivselsalliancen arbejder for at skabe et godt studieliv med bedre trivsel blandt de universitetsstuderende.

Dygtige kandidater gøres ikke af bøger og studietid alene. De studerende skal have gode rammer for et sundt studieliv uden unødige stressfaktorer, som er affødt af alt fra forventnings- og eksamenspres, manglende faglig feedback, dårlige campusmiljøer til bekymringer for økonomi eller cv-stress af frygten for ledighed efter uddannelsen. Vi skal passe godt på vores studerende, både under og efter studiet.

Trivselsalliancen fungerer som et netværk, der sparrer om trivselsudfordringer, samler erfaringer og best practices, tager nye idéer med hjem og sætter gang i indsatser på egne institutioner. Alliancen deltager i den offentlige debat og formidler holdninger til strukturelle eller rammemæssige barrierer for trivsel.

Trivselsalliancens arbejde

I løbet af det første år har Trivselsalliancen udgivet et inspirationskatalog, hvor alliancens medlemsinstitutioner har indsamlet eksempler på vellykkede indsatser og konkrete handlinger, der har haft en positiv indvirkning på de studerendes trivsel. Sideløbende har Djøf besøgt en række universiteter og har her indsamlet de studerendes perspektiver på, hvordan trivsel kan højnes ude på uddannelsesinstitutionerne, som er blevet overleveret til Trivselsalliancen.  

Derudover har Trivselsalliancen afholdt en stor Studietrivselskonference i efteråret 2023 i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet på Københavns Universitet. Formålet med konferencen var at sætte spot på, hvordan trivsel fremadrettet kan integreres endnu mere i uddannelsesinstitutionernes faglige aktiviteter. Til konferencen deltog både udenlandske forskere, danske eksperter og politiske beslutningstagere fra uddannelsessektoren. 

Senest har Trivselsalliancen udgivet et trivselsløfte, hvori Trivselsalliancens seks universiteter, blandt andet forpligter sig på at integrere trivsel i de faglige aktiviteter som en del af deres kerneopgave. Trivselsløftet følges op af en udgivelse med eksempler på mikrohandlinger, som uddannelsesinstitutionerne kan implementere for at fremme de studerendes trivsel.   

Trivselsalliancen består af studerende, eksperter og ledelsesrepræsentanter fra uddannelsessektoren

 

Baggrund

Trivsel er fundamentet for et godt studieliv! Desværre har trivslen blandt de studerende de senere år været udfordret af corona og hjemsendelser. Men selv uden lockdowns og onlineundervisning, er studerende pressede. Flere universiteter har iværksat handleplaner om trivsel, stress og det gode studiemiljø. Alligevel mistrives mange studerende, blandt andet på grund af økonomiske bekymringer, fagligt stress, ensomhed og frygt for ikke at lande det første job efter studiet.

Der er bred enighed om, at trivsel er en udfordring mange steder i uddannelsessystemet, og udfordringen er også en del af den politiske debat. Men ét er enighed om ”diagnosen”, noget andet er løsninger, der virker.

I Djøf tror vi ikke, at trivselsudfordringen kan løses med et snuptag. Vi mener, at der er brug for at se nærmere på årsagerne samt hvilke gode og dårlige erfaringer, man har gjort sig forskellige steder i uddannelsessystemet. Vi ønsker i samarbejde med studerende, undervisere og andre ressourcepersoner at trække på de gode erfaringer, udveksle god praksis og lave aftaler om, hvordan vi kan sætte trivsel under studierne i fokus og højne både de studerendes oplevelse af et godt studieliv og dermed også uddannelseskvaliteten og kvaliteten af de kandidater, vi producerer i Danmark.

Medlemmer

Kristian Lauta

Kristian Lauta

Formand, prorektor for uddannelse, Københavns Universitet

Berit Eika

Berit Eika

Prorektor for uddannelse, Aarhus Universitet

Helle Waage Petersen

Helle Waagepetersen

Prorektor, Syddansk Universitet

Inger Askehave

Inger Askehave

Prorektor, Copenhagen Business School

Arbejdsform

Trivselsalliancen nedsættes i første omgang for to år. De mødes fire gange årligt for at drøfte trivselstemaer, udveksle erfaringer og aftale indsatser, de sammen eller hver for sig vil gå videre med.

Trivselsalliancen er forankret i Djøf og har også et medlem fra Djøfs bestyrelse.

Djøf sekretariatsbetjener alliancen og faciliterer møderne.

Djøf vil desuden inddrage medlemmer gennem møder eller policy labs med studenterrepræsentanter på flere universiteter, som kan levere input til alliancens drøftelser.

 

Djøfs Trivselsalliance i pressen

22. marts 2024 (Uniavisen)
De studerendes trivsel bliver en kerneopgave for universiteterne

21. marts 2024 (Altinget) 
Håndtryk og et "uendeligt ansvar": Sådan vil seks universiteter forbedre trivsel for studerende

17. maj (Altinget)
Alliance kommer med fem anbefalinger til universiteterne: ”Der kommer ikke god trivsel ud af at sænke forventningerne”

16. maj (Djøfbladet)
Nye studerende trives dårligt. Kan lukket ordning være løsningen?

15. maj (RUST SDU):
Djøfs Trivselsalliance er klar med de første anbefalinger til at komme de studerendes mistrivsel til livs

12. maj 2023 (Studenterrådet ved AU):
Buddyordning på AU dræber præstationspres

8. maj 2023 (TV2 Nord)
De unge har det voldsomt svært i deres første studieår: - Virkelig svært som tilflytter

8. maj 2023 (TV2)
Hver fjerde førsteårsstuderende føler sig stressede: Det er svært at vide, hvor man skal starte

8. maj 2023 (Ritzau)
Djøfs Trivselsalliance: Trivselsindsatser skal helt ind i undervisningen og være for alle studerende

8. maj 2023 (TV2)
Fra TV2 Nyhederne kl. 06.00 til 19.00 kørte historien "Mistrivsel på universiteterne" 17 gange i løbet af dagen

14. februar 2023 (CBS WIRE)
New alliance aims to take on student wellbeing from the top

17. januar 2023 (Djøfbladet)
Trivselskrise blandt studerende: Nyt netværk vil finde løsninger

5. januar 2023 (Jyllands-Posten)
Rekordlav trivsel blandt studerende på universiteter (studietillæg)

1. december 2022 (Kristeligt Dagblad - kun for abonnenter)
Alle taler om unges mistrivsel. Nyt samarbejde vil gøre noget ved problemet

Materialer om trivsel

Kontakt

Spørgsmål vedrørende Djøfs Trivselsalliance rettes til politisk konsulent i Djøf Laura Helene Nederby på lny@djoef.dk.