Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Trivsel

Djøfs Trivselsalliance

Djøfs Trivselsalliance arbejder for et godt studieliv med høj trivsel.

Studerende kvinde

Formål

Trivselsalliancen arbejder for at skabe et godt studieliv med bedre trivsel blandt de universitetsstuderende.

Dygtige kandidater gøres ikke af bøger og studietid alene. De studerende skal have gode rammer for et sundt studieliv uden unødige stressfaktorer, som er affødt af alt fra forventnings- og eksamenspres, manglende faglig feedback, dårlige campusmiljøer til bekymringer for økonomi eller cv-stress af frygten for ledighed efter uddannelsen. Vi skal passe godt på vores studerende, både under og efter studiet.

Trivselsalliancen fungerer som et netværk, der kan sparre om trivselsudfordringer, samle erfaringer og best practice, tage nye idéer med hjem og sætte gang i indsatser på egne institutioner. Alliancen kan også deltage i den offentlige debat og formidle eventuelle holdninger til strukturelle eller rammemæssige barrierer for trivsel.

I løbet af det første år vil Trivselsalliancen samle egne erfaringer i et best practice-katalog med eksempler på effektfulde indsatser, der har øget trivslen på studierne - fx til brug for blandt andet universitets- og studieledelser, der skal arbejde målrette med trivsel – samt afholde en konference om trivsel.

Trivselsalliancen består af studerende, eksperter og ledelsesrepræsentanter fra uddannelsessektoren. 

Baggrund

Trivsel er fundamentet for et godt studieliv! Desværre har trivslen blandt de studerende de senere år været udfordret af corona og hjemsendelser. Men selv uden lockdowns og onlineundervisning, er studerende pressede. Flere universiteter har iværksat handleplaner om trivsel, stress og det gode studiemiljø. Alligevel mistrives mange studerende, blandt andet på grund af økonomiske bekymringer, fagligt stress, ensomhed og frygt for ikke at lande det første job efter studiet.

Der er bred enighed om, at trivsel er en udfordring mange steder i uddannelsessystemet, og udfordringen er også en del af den politiske debat. Men ét er enighed om ”diagnosen”, noget andet er løsninger, der virker.

I Djøf tror vi ikke, at trivselsudfordringen kan løses med et snuptag. Vi mener, at der er brug for at se nærmere på årsagerne samt hvilke gode og dårlige erfaringer, man har gjort sig forskellige steder i uddannelsessystemet. Vi ønsker i samarbejde med studerende, undervisere og andre ressourcepersoner at trække på de gode erfaringer, udveksle god praksis og lave aftaler om, hvordan vi kan sætte trivsel under studierne i fokus og højne både de studerendes oplevelse af et godt studieliv og dermed også uddannelseskvaliteten og kvaliteten af de kandidater, vi producerer i Danmark.

Medlemmer

Kristian Lauta

Kristian Lauta

Formand, prorektor for uddannelse, Københavns Universitet

Berit Eika

Berit Eika

Prorektor for uddannelse, Københavns Universitet

Helle Waage Petersen

Helle Waagepetersen

Prorektor, Syddansk Universitet

Inger Askehave

Inger Askehave

Prorektor, Copenhagen Business School

Anders Vile Michaelsen

Anders Vile Michaelsen

Forperson, Djøf Studerende

Michella Ravn Søndergaard

Michella Ravn Søndergaard

Socialpolitisk Ansvarlig, Danske Studerendes Fællesråd

Rasmus Antoft

Rasmus Antoft

Dekan på Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Sarah Vestergaard

Sarah Vestergaard

Forperson, Studenterhuset København

Thomas Braun

Thomas Braun

Direktør, Studenterrådgivningen

Trine Sand

Trine Sand

Vicedirektør FOR uddannelse, RUC

Vibeke Koushede

Vibeke Jenny Koushede

Professor og institutleder, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Arbejdsform

Trivselsalliancen nedsættes i første omgang for 2 år og har planlagt aktiviteter for det første år. De mødes 4 gange i løbet af en 1-årig periode for at drøfte trivselstemaer, udveksle erfaringer og evtuelt aftale indsatser, de sammen eller hver for sig vil gå videre med.

Trivselsalliancen er forankret i Djøf og har også et medlem fra Djøfs bestyrelse.

Djøf sekretariatsbetjener alliancen og faciliterer møderne.

Djøf vil desuden inddrage medlemmer gennem møder eller policy labs med studenterrepræsentanter på flere universiteter, som kan levere input til alliancens drøftelser.

Materialer om trivsel

Kontakt

Spørgsmål vedrørende Djøfs Trivselsalliance rettes til politisk konsulent i Djøf Laura Helene Nederby på lny@djoef.dk.