]]>

Ledere i uddannelsessektoren

Få rådgivning om dine løn- og ansættelsesvilkår og sparring på dit job som leder i uddannelsessektoren.

Du leder lærere og undervisere

Velkommen i et fagligt fællesskab af ledere fra uddannelses- og undervisningsinstitutioner i hele landet. Samtidig er du en del af Djøfs fællesskab af ledere fra den private og offentlige sektor.
Lederskab er ikke branchebestemt, men en disciplin der giver et fagligt fællesskab.
Ruth Kirkegaard
Ruth Kirkegaard, rektor, Rungsted Gymnasium
Medlem af Djøf siden 2007

Løn og ansættelsesvilkår

Chefer ved uddannelses og undervisningsinstitutioner

Løn- og ansættelsesvilkår for chefer og ledere på professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime uddannelser, gymnasier, erhvervsskoler, voksenuddannelsescentre med videre.

Chefer ved FGU-institutioner

Løn- og ansættelsesvilkår for chefer ved FGU-institutioner. Se også FAQ og Djøfs anbefalinger vedrørende virksomhedsoverdragelser fra VUC til FGU-institutioner.

Et fællesskab for ledere

Hør rektor ved Sorø Akademi, Kristian Jacobsen, fortælle om fordelene ved at være en del af fællesskabet for ledere i Djøf.

Netværk og arrangementer for dig

 

Lokale netværk

Start et ledernetværk og få faglig og ledelsesmæssig sparring.

Netværk og arrangementer for ledere

Djøfs netværk og arrangementer for ledere giver dig ny viden, sparring, feedback og et stærkere personligt netværk, der rækker ud over undervisnings- og uddannelsessektoren. Der er en helt særlig styrke og kvalitet i at få bygget oven på sin ledelsesfaglighed med elementer, der ikke er bundet til ens fag.

Lederforeninger

Djøf har tilknyttet en række lederforeninger og direktørnetværk på ungdomsuddannelsesområdet. De udgør et ledelsesfagligt fællesskab på tværs af undervisningsinstitutionerne.

Du bliver ikke automatisk medlem af en lederforening. Ønsker du at blive medlem af en lederforening, skal du blot skrive til medlemsadministrationen i Djøf på dk¤djoef¤djoef, som administrerer tilmeldingen. 

På FGU- og SOSU-institutionerne har Djøf to chefnetværk, hvor du som medlem af Djøf automatisk indgår, hvis du har en stilling som direktør eller rektor. 

Lederforeningen for VUC

Foreningen er det ledelsesfaglige samlingspunkt for rektorer, chefer og ledere ved voksenuddannelsescentre.

Foreningen arbejder med den faglige og uddannelsespolitiske indsats både alene og i samarbejde med andre uddannelsespolitiske aktører. Foreningen arrangerer løbende ledelsesfaglige arrangementer forskellige steder i landet. 

Formanden for foreningen, Rektor Dinna Balling, kan kontaktes på dk¤horsenshfogvuc¤db eller telefon 60 89 80 20.

Foreningen opkræver et særligt kontingent som udgør kr. 50 pr. måned (2019). Særkontingentet opkræves kvartalsvis sammen med det ordinære kontingent til Djøf.

Gymnasieskolernes Lederforening

Foreningen er det ledelsesfaglige samlingspunkt for rektorer, chefer og ledere ved gymnasieskolen (STX) og 2-årigt HF. 

Der arbejdes både med det ledelsesfaglige og uddannelsespolitiske område. Foreningen er regionsopdelt, og der afholdes løbende møder og arrangementer over hele landet. 

Formanden for foreningen, Rektor Jesper Vildbrad, kan kontaktes på dk¤svendborg-gym¤jv eller telefon 40 19 10 28. 

Læs mere om Gymnasieskolernes Lederforeningen – hvor du også kan tilmelde dig foreningens eget nyhedsbrev. 

Erhvervsskolelederne i Djøf

Foreningen er det ledelsesfaglige samlingspunkt for direktører, chefer og ledere ved erhvervsskolerne.

Der arbejdes med den faglige og uddannelsespolitiske indsats både alene og i samarbejde med andre uddannelsespolitiske aktører. Foreningen arrangere løbende ledelsesfaglige arrangementer forskellige steder i landet.

Formanden for foreningen, Direktør Lars Bregnehøj Hansen (Syddansk Erhvervsskole), kan kontaktes på dk¤sde¤lbh eller telefon 30 43 30 07.

Foreningen opkræver et særligt kontingent, som udgør 100 kr. pr. kvartal. Særkontingentet opkræves kvartalsvis sammen med det ordinære kontingent til Djøf.

Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser

Foreningen er det ledelsesfaglige samlingspunkt for direktører, chefer ledere ved kommunale og private udbydere af danskuddannelser i Danmark. 

Der arbejdes politisk og foreningen betragtes som danskuddannelsesledernes officielle talerør. 

Formand for foreningen, Centerleder Hanne Lohmann, kan kontaktes på dk¤hillerod¤hloh eller telefon 24 21 08 92.

Foreningen opkræver et særligt kontingent som udgør kr. 276 pr. måned (2019). Særkontingentet opkræves kvartalsvis sammen med det ordinære kontingent til Djøf.

Læs mere om Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser – hvor du også kan tilmelde dig foreningens eget nyhedsbrev. 

SOSU-direktører i Djøf

SOSU-direktører i Djøf er netværket for direktører ved SOSU-skolerne.

Netværket har fokus på løn- og ansættelsesvilkår for direktørgruppen ved SOSU-skolerne. Er man kommende direktør ved en SOSU-skole kan man kontakte Djøf for at komme i forbindelse med netværket.

FGU-chefer i Djøf

FGU-chefer i Djøf er netværket for rektorer og direktører ved FGU-institutionerne.

Netværket har fokus på løn- og ansættelsesvilkår for rektor-/direktørgruppen ved FGU-institutionerne. Er man kommende rektor/direktør ved en FGU-institution kan man kontakte Djøf for at komme i forbindelse med netværket.