]]>

Djøf

Ledere af Ungdoms- og Voksenuddannelser

Velkommen til det største lederfællesskab for Danmarks ungdoms- og voksenuddannelser. Vi er en forening under Djøf som samler alle med ledelsesopgaver fra direktør til mellemlederniveau.

Foreningen er det ledelsesfaglige samlingspunkt for direktører, rektorer, chefer og ledere ved erhvervsskoler og voksenuddannelsescentre.

Der arbejdes med den faglige og uddannelsespolitiske indsats både alene og i samarbejde med andre uddannelsespolitiske aktører. Foreningen arrangerer løbende ledelsesfaglige arrangementer forskellige steder i landet.

Formand for foreningen, direktør Lars Bregnehøj (Syddansk Erhvervsskole), kan kontaktes på dk¤sde¤lbh eller telefon 30 43 30 07.

Foreningen ledes af en bestyrelse på otte medlemmer.

Har du spørgsmål til bestyrelsens arbejde, er du velkommen til at kontakte vores formand.

 

Tillidshverv  Navn Arbejdsplads  Mail 
Formand Lars Bregnehøj
Syddansk Erhvervsskole
dk¤sde¤lbh
Næstformand Jacob Friis Kjærgaard Frederiksberg VUC & STX dk¤frbvuc¤jfk
Næstformand Flemming Bornemann IBC  dk¤ibc¤fbo 
Bestyrelsesmedlem Christine Nadja Suadicani HF & VUC Nord dk¤hfvucnord¤cnh
Bestyrelsesmedlem Dinna Balling Horsens HF & VUC  dk¤horsenshfogvuc¤db
Bestyrelsesmedlem Gitte Rye Larsen TECH College/Aalborg Tekniske Gymnasium dk¤aatg¤gila 
Bestyrelsesmedlem Michael Kaas Andersen ZBC dk¤zbc¤mika
Bestyrelsesmedlem Finn Karlsen EUC Syd dk¤eucsyd¤fka

Du kan følge med i bestyrelsens arbejde via referaterne her.

Referat LUV bestyrelsesmøde Lederne af ungdoms og voksenuddannelserne 19. december 2022

Referat LUV bestyrelsesmøde Lederne af ungdoms og voksenuddannelserne 28. september 2022

Referat LUV bestyrelsesmøde Lederne af ungdoms og voksenuddannelserne 20. juni 2022

Referat LUV bestyrelsesmøde Lederne af ungdoms og voksenuddannelserne 28. marts 2022

Referat LUV bestyrelsesmøde Lederne af ungdoms og voksenuddannelserne 24. januar 2022

Referat af stiftende generalforsamling Lederne af ungdoms og voksenuddannelserne 2. november 2021

 

LUV Handlingsplan Lederne af ungdoms og voksenuddannelserne 2022-2024

Nyhedsbrev fra Ledere af Ungdoms- og Voksenuddannelser

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet fra foreningen ved at sende en mail med dit navn, din stilling og din mail.

Nyhedsbreve

Bliv medlem af Ledere af Ungdoms- og Voksenuddannelser

For at være medlem af Ledere af Ungdoms- og Voksenuddannelser, skal du være medlem af Djøf.

Foreningen har et særkontingent på kr. 100 i kvartalet, som opkræves sammen med kontingentet til Djøf. Særkontingentet er ikke omfattet af gratisperioden for det ordinære kontingent til Djøf.

Ledere ved almene gymnasier kan ikke optages i foreningen. Der henviser vi til Gymnasieskolernes Lederforening, som også er en forening under Djøf.

Leder på uddannelsesområdet

Se, hvad der særligt gælder for ledere på uddannelsesområdet med hensyn til ansættelsesvilkår og løn, og få et overblik over rådgivning, kurser, netværk m.v., du og andre uddannelsesledere har adgang til som medlem af Djøf.

Få overblikket her