]]>

Djøf

Djøf Offentlig

Djøf Offentlig varetager interesserne for overenskomstansatte djøfere i stat, regioner og kommuner. Delforeningen har over 30.000 medlemmer.

Bestyrelse

Djøf Offentligs bestyrelse består af 12 medlemmer. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Den nuværende bestyrelse er valgt frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i marts-april 2022.

Læs referatet fra det seneste møde i Djøf Offentligs bestyrelse.

Læs her kodeks for Djøf Offentligs bestyrelse.

Djøf Offentlig har ved fredsvalg valgt ny bestyrelse pr. 1. februar 2022. Den nye bestyrelse tiltræder efter repræsentantskabsmødet den 29. april 2022. 

Fokusområder

Under overskriften ”Sammen om et godt arbejdsliv” vil Djøf Offentlig sammen med medlemmer, bestyrelse, udvalg og tillidsrepræsentanter iværksætte tiltag, der skaber arbejdsglæde, synliggør djøfernes værdi og giver tilfredse medlemmer.

Frem mod 2022 er fokus tilrettelagt i tre sammenhængende indsatser, der skal værne om Djøf Offentligs medlemmer. Vi vil bruge vores stærke stemme i samfundsdebatten; Vi vil arbejde for et meningsfuldt arbejdsliv; Vi vil skabe et uundværligt fællesskab.

 

Læs mere her om fokusområderne og de indsatser bestyrelsen vil sætte i gang frem mod 2022.

Repræsentantskab

Djøf Offentligs øverste myndighed er repræsentantskabet.

Det består af 70 repræsentanter fordelt mellem delforeningens 6 sektorer samt 58 personlige suppleanter.

Repræsentanterne vælges sektorvis og for 2 år ad gangen fra 1. januar i lige år til 31. december i ulige år. Alle delforeningens medlemmer kan stille op til valget.

Som repræsentant i Djøf Offentligs repræsentantskab er man automatisk også medlem af Djøfs repræsentantskab.

Læs mere om repræsentantskabet.

Mødeplan

Her kan du se de planlagte møder i Djøf Offentlig:

2022  
 Mandag 31. januar
 Bestyrelsesmøde
 Mandag den 14. marts 
 Bestyrelsesmøde
 Fredag den 29. april
 Repræsentantskabsmøde
 Mandag den 13. juni  Bestyrelsesmøde
 Mandag den 12. september  Bestyrelsesmøde
 Mandag den 31. oktober  Bestyrelsesmøde
 Mandag den 12. december  Bestyrelsesmøde 
 2023  
 Mandag den 23. januar  Bestyrelsesmøde 
 Mandag den 8. marts  Bestyrelsesmøde
 Mandag den 31. maj  Bestyrelsesmøde

Sektorudvalg

Djøf Offentligs medlemmer er opdelt i sektorer svarende til de interesser, som grupper af medlemmer har. Indenfor hver sektor kan bestyrelsen nedsætte sektorudvalg, udvalg eller netværk, som fremmer medlemmernes interesser.

Sektorudvalg

Kommissorier for de nedsatte sektorudvalg.

Hvis du ønsker at blive medlem af et sektorudvalg, udvalg eller netværk, kan du kontakte sektorens bestyrelsesmedlemmer.

Kontaktpersoner

Ann Louise Steengaard
Ann Louise Steengaard, Chefkonsulent
Telefon: 33 95 98 84
Jeanette Blume
Jeanette Blume, Bestyrelseskoordinator
Telefon: 33 95 98 48