]]>

Djøf

Repræsentantskab

Djøf Offentligs repræsentantskab er delforeningens øverste myndighed. Det består af 70 repræsentanter, som er fordelt mellem foreningens 6 sektorer. Herudover vælges 58 personlige suppleanter.

Repæsentantskab

Djøf Offentligs repræsentantskab holder møder én gang årligt. Som repræsentant har du mulighed for at engagere dig i Djøf Offentligs politiske arbejde og få indflydelse på fokusområder og indsatser.

Djøf Offentligs repræsentantskab

Repræsentantskabsmøde

Der er afholdt digitalt repræsentantskabsmøde den 18. marts 2021. Du kan læse bestyrelsens mundtlige beretning, OK21-talen, bestyrelsens anbefaling til OK21-resultatet, teknisk gennemgang for staten, kommuner og regioner og referatet fra mødet her:

Dagsorden til repræsentantskabsmødet

Bestyrelsens mundtlige beretning 

Bestyrelsens OK21-tale  

Beslutningsreferat fra repræsentantskabsmødet

Repræsentantskabet holder næste møde den 29. april 2022.

 

Valg af repræsentanter

I efteråret 2019 har Djøf Offentlig valgt nye medlemmer til Djøf Offentligs repræsentantskab for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2021. Medlemmerne af det nye repræsentantskab er valgt ved fredsvalg.

Djøf Offentligs repræsentantskab består af 70 repræsentanter, hvoraf de 12 repræsentanter er bestyrelsesmedlemmer, som er faste medlemmer af repræsentantskabet. De øvrige 58 pladser er fordelt forholdsmæssigt mellem Djøf Offentligs seks sektorer i forhold til medlemstallet pr. 1. juli 2019.