Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Forsikring

Erhvervsforsikring

Få tryghed med Djøfs billige erhvervsforsikringer, så du kan fokusere på din forretning.

Mand med briller kigger ud af vindue

Djøf erhvervsforsikring

Er du selvstændig og medlem af Djøf, har du adgang til en række attraktive erhvervsforsikringer hos ADIS, som har brugt sin mangeårige erfaring som forsikringsformidler til at sammensætte disse erhvervsforsikringer. Formålet er at skabe tryghed gennem god dækning til en fornuftig pris, og er særligt tilpasset medlemmer af Djøf, der er selvstændige.

Kontakt ADIS og få rådgivning til at vælge dine erhvervsforsikringer.

Ring på tlf. 70 27 70 72.

Skriv til ADIS

Professionel rådgiveransvarsforsikring

Forsikringen dækker virksomhedens rådgiveropgaver, hvilket betyder at du er dækket for krav mod økonomiske tab, hvis der sker fejl under en rådgivningsopgave.

Du kan også komme ud for, at en kontraktpartner ønsker dokumentation for, at du har en rådgiveransvarsforsikring. I disse tilfælde vil en rådgiveransvarsforsikring bidrage til at du bliver opfattet som en seriøs og ansvarsfuld rådgiver.

Djøfs professionelle ansvarsforsikring er sammensat med det formål, at det skal være enkelt at være forsikret godt. Forsikringen dækker i det tilfælde, hvor jeres virksomhed påfører en kunde en formue eller økonomisk tab, som følge af en fejl eller forsømmelse i forbindelse med leveringen af jeres ydelse.

Forsikringen er inklusiv erhvervsansvarsforsikring, som dækker ansvaret for person og tingskade. Denne dækning kaldes for 'her og nu-skader'. Forsikringen omfatter ikke produktansvarsforsikring.

Brancher og indtegning:

 • Ved kontakt til ADIS A/S, skal du udfylde et spørgeskema, hvor du godkendes ud fra ift. den type rådgivning du yder.
 • Forsikringen dækker i hele Norden.

Forsikringen dækker:

 • grov uagtsomhed
 • krænkelse af immaterielle rettigheder ved uagtsomhed
 • injurier
 • sagsomkostninger er dækket selv om der er tale om uberettiget krav
 • omkostninger ved retsmøde
 • tab af dokumenter.

Advokat ansvarsforsikring

Forsikringen giver god tryghed til mindre selvstændige advokater og advokatkontorer. Advokatansvarsforsikringen opfylder Advokatsamfundets vedtægter - både hvad angår dækninger og forsikringssummer.

Forsikringen er inklusiv erhvervsansvarsforsikring, som dækker ansvaret for person og tingskader. Denne dækning kaldes for 'her og nu-skader'. Forsikringen omfatter ikke produktansvarsforsikring.

Brancher og indtegning:

 • Ved kontakt til ADIS A/S, skal du udfylde et spørgeskema, hvor du godkendes ud fra ift. den type rådgivning du yder.
 • Forsikringen dækker i hele Norden.

Forsikringen dækker:

 • efter de krav, der er defineret i vedtægterne for Det Danske Advokatsamfund
 • alle grader af uagtsomhed
 • i op til 10 år efter ophør af advokatbeskikkelse
 • omkostninger ved tabte dokumenter
 • hæftelsesansvar for underleverandør/underrådgiver
 • kommunikationsomkostninger
 • ved injurier.

Andre relevante forsikringer

 • Erhvervsrejseforsikring
  Uundværlig når der rejses til udlandet i firmaets tjeneste.
 • Ulykkesforsikring
  Tryghed til dine medarbejdere - både på og uden for jobbet. Den eneste forsikring du kan tegne flere steder, og få fuld udnyttelse fra alle.
 • Bilforsikring
  Forsikring af dine erhvervskøretøjer, også når de er leaset.
 • Netbank
  Bliv forsikret mod netbanksindbrud eller anden lignende it-kriminalitet, der resulterer i, at du lider økonomisk tab via din netbank.

Kontakt og kundeservice

Hvis du ønsker et tilbud eller har spørgsmål til Djøfs erhvervsforsikring, kan du rette henvendelse til ADIS kundeservice, der varetager kontakten på vegne af Djøf. 

Åbningstider: mandag-torsdag, kl. 8.30-16.30 og fredag til kl. 16.00.
Telefon: 70 27 70 72

Mail: sme.kundeservice@adis.as

Lidt om ADIS

ADIS er en forsikringsagent, og er et 100% ejet datterselskab til Aon Denmark A/S. ADIS har eksisteret siden 2007, og samarbejder med mere end 10 anerkendte danske og udenlandske forsikringsselskaber. 

Vores moderselskab Aon er en af verdens førende forsikringsmæglere. 65.000 Aon-kollegaer arbejder på 500 kontorer i 120 lande. I Danmark har de kontorer i København, Kolding og Århus.