]]>

Kursus

Strategisk ledelse

Valgfrit modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Lær at omsætte organisationens strategier til konkrete handlinger.

Startdato og sted

31. august 2021
København V

Varighed

3 dage
09:00

Pris

8.800 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender modulet sig til?

Du er leder eller uformel leder og ønsker at udvikle din strategiske ledelse og handling i praksis ud fra et organisatorisk perspektiv.

Du kan tage ’Strategisk ledelse’ som en del af Diplomuddannelsen i ledelse, men du kan også tage modulet alene.

På modulet får du:

 • teorier om strategisk ledelse i et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv
 • kompetencer til at vurdere ledelsesmæssig praksis ud fra et strategisk perspektiv
 • kompetencer til at identificere nødvendige kompetencebehov i forhold til strategisk forandring og udvikling
 • færdigheder til at analysere problemstillinger og handlemuligheder ud fra organisatorisk kapabilitet
 • viden om og færdigheder i strategisk ledelse og handling i praksis.
 

Modulets temaer og opbygning

På modulet får du viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle din ledelsesopgave strategisk og til at begrunde strategiske handlemuligheder i din ledelsespraksis. Teorier, modeller, diskussioner og cases giver dig en nuanceret forståelse for de muligheder og udfordringer, som strategiarbejdet i en organisation giver anledning til.

Du får indblik i temaerne:

 • Klassisk forståelse af strategi som en rationel, præskriptiv og lineær proces, hvor strategien er planen, der forbinder virkelighed og vision.
 • Strategisk ledelse som emergerende, læringsfokuserede og deltagende processer.
 • Strategi og omverdensperspektivet – digitalisering, disruption og styringsparadigmer.
 • Strategi som implementering – kultur, barrierer og oversættelse.
 • Strategi og dit strategiske råderum.
 • Nyere tendenser – strategi og magt, strategi og følelse, strategi og ny syntese.

Opbygning

Undervisningsdage: 3 dage 
ECTS-point: 5 ECTS-point 
Djøfs Kurser og Uddannelser udbyder det valgfrie modul i samarbejde med DTU.

Få et overblik over Diplomuddannelsen i ledelse.

 • Dag 1

  Strategi og strategisk ledelse anno 2020

  31. august 2021, kl. 9.00-16.00

  På den første dag får du begreberne strategi og strategisk ledelse på plads. Du får indblik i klassikerne inden for strategitænkning og deres relevans i forhold til din komplekse virkelighed.

  Fokus er på den strategiske kontekst i omverdenen, som skaber muligheder og udfordringer. Du arbejder med, hvad der kan forstyrre eller disrupte den måde, organisationen løser sin kerneopgave på, fx i forhold til digitalisering. Du får også indblik i, hvordan forskellige styringsparadigmer skaber rammer for strategisk ledelse.

  I løbet af dagen formulerer du relevante strategiske problemstillinger, du kan arbejde videre med på resten af modulet og inkludere i din eksamensopgave.

  Dagen giver dig:

  • viden om de klassiske forståelser af strategi og strategisk ledelse
  • viden om de nyere strategiske teorier, hvor der er fokus på det emergerende, komplekse og læringsorienterede
  • refleksioner over egen strategiske kontekst og omverden
  • støtte til at omsætte ovenstående til relevante ’øvebaner’ for egen strategisk ledelse.
   
  Læs mindre
 • Dag 2

  14. september 2021, kl. 9.00-16.00

  På dag 2 får du indblik i strategiimplementering som den centrale ledelsesmæssige udfordring, og du arbejder med, hvordan du kan oversætte strategier mellem top og bund i organisationen.

  Dagen følger også op på dine foreløbige erfaringer med at arbejde med dine strategiske problemstillinger.

  Dagen giver dig:

  • viden om implementeringsmodeller og -forståelser
  • kritisk refleksion over modellernes anvendelighed i egen kontekst
  • forståelse for kulturens rolle i strategiske implementeringsprocesser
  • kompetence til at udforske din egen rolle som strategisk oversætter i organisationen.
   
 • Dag 3

  28. september 2021, kl. 9.00-16.00

  Omdrejningspunktet den sidste dag er magt, følelser og strategisk syntese. Du får indsigt i, hvor den strategiske tænkning bevæger sig hen, og du ser eksempler på, hvilke kompetencer, egenskaber og forventninger en strategisk leder har. 

  Dagen slutter med en opsamling på forløbet, status på dit arbejde med de strategiske udfordringer og vejledning i forhold til eksamen. 

  Dagen giver dig:

  • viden om nyere tendenser i den strategiske ledelse – strategi og magt, strategi og følelser samt strategi og ny syntese
  • refleksioner over, hvordan magt og følelser præger de strategiske processer i egen organisation
  • indsigt i dine vigtigste styrker og forbedringsområder for egen strategisk ledelse
  • indsigt i, hvordan dit eget strategiske råderum er dynamisk og kan udvides ved at lede opad, nedad, på tværs og ud af egen organisation.

Hvorfor lære om strategisk ledelse?

Om du er formel eller uformel leder, er underordnet; strategisk ledelse er relevant for alle med et ledelsesmæssigt ansvar. Du har brug for solide teoretiske greb, når du formulerer og bidrager til organisationens strategi, eller når du skal omsætte strategierne til konkrete handlinger.

Det kan også være, at du er med til at tilrettelægge og gennemføre strategiprocesser og gerne vil have inspiration til, hvordan din organisation kan udvikle sin måde at gribe tingene an på.

Forskning peger på, at mere end to tredjedele af nye strategier fejler helt eller delvist. Hvis du vil øge sandsynligheden for succes, er det vigtigt at kende både de klassiske og nyere greb i strategisk ledelse, så du kan finde nye veje i jeres strategiske arbejde.

Hvem underviser?

Undervisere fra DTU Diplom

Undervisere fra DTU Diplom

Modulets form og didaktik

Diplomuddannelsen i ledelse har et stærkt fokus på at skabe transformativ læring gennem aktionslæring. Ny forskningsbaseret teori bliver kombineret med øvelser i at praktisere lederskab og evnen til at eksperimentere med lederskabet i egen praksis. 

Resultatet er et bæredygtigt grundlag for at anvende det lærte i egen organisation. Også eksamen er en del af den transformative læringsproces, hvor du bedømmes på dine kompetencer i praksis. Eksamen involverer derfor eksperimenter fra din egen organisation, der gør det muligt at vurdere, hvad du kan, og ikke kun, hvad du ved. 

På ’Strategisk ledelse’ møder du en vekselvirkning mellem teori og praksis. Dine problemstillinger danner grundlaget, og litteraturen bliver inddraget, analyseret og diskuteret i grupper, cases og øvelser. De forskellige strategiske, organisatoriske og ledelsesmæssige perspektiver bliver bragt i spil for at give dig nye forståelser og bevidsthed om de mange handlemuligheder, der findes.
Du udvider din refleksionsevne og forståelsen for, hvad der sætter retningen for strategiske dagsordener, hvad det indebærer for organisationers fremtidige strategiske agendaer, og hvordan du kan agere. Gennem praktiske øvelser definerer du dit strategiske råderum og øger din forståelse for den styringsmæssige kontekst og den menneskelige faktors betydning for strategisk ledelse. 

Eksamen

Eksamen består af et kort skriftligt oplæg og en videopitch på 3-5 minutter. Det korte skriftlige oplæg sætter rammen for den egentlige opgave, og oplægget beskriver dig, din organisatoriske kontekst og dit strategiske råderum. Oplægget begrunder problemstilling og undersøgelsesfelt. Pitchen er et visuelt og mundtligt projektoplæg, som du uddyber til eksamen. Bedømmelsen sker ud fra modulets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  8.800 kr. (momsfri)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  8.800 kr. (momsfri)
 • Ikke-medlemmer
  10.200 kr. (momsfri)
 • Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. bøger (ca. 1.500 kr.).
 • Dato og tidspunkt
 • 31. august 2021
  14. september 2021
  28. september 2021

  Alle dage kl. 9.00 - 16.00

  Eksamensdatoer udmeldes ved start
 • Sted
 • Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 33565
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  31. juli 2021 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  6. august 2021
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik. Læs også Djøfs privatlivspolitik for webinarer via Zoom


  Din sikkerhed ved brug af Zoom
  Når du deltager i online-aktiviteter arrangeret af Djøf, vil det foregå via videotjenesten Zoom. Djøf har en virksomhedslicens og anvender Zoom Pro account. Læs mere om, hvordan Djøf anvender Zoom.

Se alle