Kursus

Mediation og konfliktmægling

Mediation løser konflikter effektivt, billigt, holdbart og til alles tilfredshed.

Startdatoer

27/04-20
København Ø
02/11-20
København Ø

Varighed

3 dage
09:00

Pris

12.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker at mægle effektivt og professionelt i andres konflikter som tredjepart gennem mediation, rådgivning og vejledning.

Du er fx leder eller koordinator af tværfaglige teams, praktiserende advokat, forhandler eller jurist, der ønsker en alternativ tilgang til konfliktløsning, eller du er konsulent, der skal navigere i andres konflikter. 

På kurset får du:

 • træning i forskellige mediationsmetoder
 • træning i at rådgive og vejlede i konflikter
 • forståelse for procesretfærdighed 
 • professionaliseret styring af processer, der giver tilfredshed og gode resultater 
 • redskaber til konfliktdeeksalering som tredjepart
 • kendskab til forskning på mediationsområdet
 • sparring og feedback på egen case.

Kursets indhold

Mediationskurset giver dig en både teoretisk og praktisk indføring i området for alternativ konfliktløsning gennem tredjepartsintervention. Du arbejder med metoder og de værktøjer og virkemidler, en konfliktmægler/mediator bruger. 

Teoretisk får du indblik i forskellige modeller og alt fra hverdagskonflikter til højkonfliktsager. Du får den optimale kombination af teoretisk viden og praktisk kunnen, som sikrer et højt niveau for din læring.

Vælg startdato

 • Før start

  Før start

  Før start udfylder du en test og et spørgeskema, hvor du forholder dig til en konflikt. Dine svar bliver løbende inddraget på kurset. 
  Læs mindre
 • Dag 1

  27. april 2020, kl. 9.00-16.00

  Du bliver ført rundt både i mediationsteori og i praksis. Du får en introduktion til vigtige hjørner af forskningen og i mediationsmetodens værktøjer og virkemidler. Du arbejder med konflikthåndteringens paradigmer, hvor jura er en måde at løse konflikter på, og mediation er en anden alternativ løsningsmetode. Du lærer, hvilken betydning processen har for, hvordan parterne vurderer et resultat, og du bliver trænet i at optimere processen for at understøtte både parternes tilfredshed og deres positive vurdering af resultatet.

  Dagen giver dig:

  • træning i mediationsmetoden
  • metoder til deeskalering af konflikter
  • redskaber til at styre selv komplekse mediationsprocesser
  • viden om forskning på mediationsområdet
  • indsigt i procesretfærdighed 
  • overblik over anvendelsesmuligheder for mediation. 
 • Dag 2

  28. april 2020, kl. 9.00-16.00

  Du får en introduktion til en række grundredskaber i mediatorens værktøjskasse. Som mediator eller tredjepart i interventions- og konfliktsituationer skal du kunne navigere professionelt i konflikten. Du skal forstå konflikters udspring og forløb, og du skal kende sammenhænge mellem fx sygefravær, mistrivsel, stress og konflikter.

  Du lærer at analysere konflikter, vurdere interventionsmulighederne og vælge en procesform, og hvordan du analyserer konflikter i forskellige kontekster, fx erhvervssager, nabostridigheder, skilsmisser, arbejdspladskonflikter eller lignende. 

  Dagen giver dig:

  • redskaber til at analysere konflikten
  • træning i vejledning og rådgivning i konflikter
  • værktøjer til at afkode sproget og positioneringer i sproget
  • viden om psykologiske mekanismer i konflikter
  • evner til at kortlægge interventionsmuligheder
  • værktøjer, der deeskalerer konflikter
  • indsigt i konfliktadfærd
  • forståelse for forskellen mellem kulturelle, personlige og fagkonflikter
  • en styrket evne til selvregulering som tredjepart i konflikter.
 • Dag 3

  29. april 2020, kl. 9.00-16.00

  Du træner dine evner som tredjepart i konflikter gennem øvelse, feedback og kobling til yderligere teori. På dagen arbejder du med konflikter i organisationer, og hvordan du håndterer en asymmetrisk magtbalance eller en strukturelt betinget konflikt. I forhold til en organisatorisk kontekst lærer du at vurdere, om andre kilder i organisationen eskalerer konflikter, fx i deres skriftlige kommunikation.

  Dagen giver dig:

  • træning i mediationsmetoden
  • forståelse for konflikthåndtering i komplekst tværfagligt samarbejde
  • refleksioner over lederen som mediator
  • viden om konflikthåndtering i organisatorisk kontekst
  • indsigt i din egen rolle som tredjepart 
  • fokus på implementering af din konflikt- og mediationsfaglige viden og kunnen.

Hvorfor lære mediation og konfliktmægling?

Som leder, forhandler, konsulent eller rådgiver interagerer du løbende med medarbejdere, kunder, medlemmer og klienter. Din styring af mediationsprocessen er afgørende for de resultater, du skaber.

Du kan fx opnå bedre forhandlingsresultater med viden om processens betydning, du kan skabe motivation og effektivitet gennem din konstruktive og rettidige tilgang til konflikter, eller du kan få tilfredse klienter ved at bruge mediatorens værktøjer.

Hvem underviser?

Mie Marcussen

Mie Marcussen
Cand.merc.(jur.), master i konfliktmægling, forfatter og indehaver af Marcussen & Company

Mie underviser på KU’s masteruddannelse i konfliktmægling og er ekstern lektor på SDU. Hun har mange års erfaring som mediator. Hendes primære område er konflikter på arbejdspladser, men hun har også mæglet i erhvervssager, volds- og drabssager, nabostridigheder og familiekonflikter. Tidligere har hun været personalejuridisk rådgiver og forhandler for bl.a. DI og vært på DR’s program ’I krig med naboen’.  

Kursets form

Mediationskurset er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring:

 • Forberedelse: Læringen starter allerede inden kurset, når du reflekterer over de stillede opgaver. Opgaverne kvalificerer undervisningen ved at bringe teori og din egen praksis sammen. 
 • Dialog: Der vil være dialoger, som binder refleksioner, teori og praksis sammen.
 • Oplæg: I undervisningen vil der være teoretiske oplæg, der relaterer sig til din praksis. 
 • Træning: Du møder praksisnære øvelser på alle kursusdage, der sætter dig i stand til at implementere din viden fra kurset.
 • Refleksion: Mediation uden refleksion er en utænkelig konstellation. Du skal derfor løbende reflektere over både teori og praksis. 
 • Konkrete cases: Undervisningen tager udgangspunkt i dine konkrete erfaringer og i underviserens mange cases. 

På kursets første dag får du bogen 'Mellem os - ABC til konflikt', der er skrevet af Mie Marcussen.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  12.500 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  12.500 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  14.000 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 27.-29. april 2020, kl. 9.00-16.00
 • Sted
 • CfL, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 31956
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  27. marts 2020


  Afmeldingsfrist
  27. marts 2020
 • Yderligere info, kontakt
 • Margit Jørgensen

  Margit Jørgensen
  Kursusansvarlig
  maj@djoef.dk
  33 95 98 73

 • Virksomhedskursus
 • Dette kursus tilbydes også som virksomhedskursus.
  Læs mere her.
 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik

Se alle