]]>

Kursus

Kollektiv arbejdsret

Lovgivning, aftaler og kollektive overenskomster og processpil.

Startdatoer

12/06-23
Snekkersten
20/11-23
Snekkersten

Varighed

2 dage
09:00-16:00

Pris

11.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du vil styrke dit arbejde med arbejdsretlige problemstillinger og kollektive overenskomster. 

Du er jurist, advokat eller anden medarbejder i en privat virksomhed, organisation eller myndighed.

På kurset får du:

 • forståelse for, hvordan arbejdsmarkedet er reguleret via lovgivning, aftaler og retsgrundsætninger
 • kendskab til det danske aftalesystem, og hvordan det fungerer i praksis
 • viden om tilblivelse, indhold og ophør af kollektive overenskomster
 • kompetencer til at håndtere typiske arbejdsretlige problemstillinger
 • viden om, hvordan og hvor du løser kollektive uoverensstemmelser 
 • kendskab til det arbejdsretlige tvisteløsningssystem og til Arbejdsrettens håndtering af konflikter.

Kursets indhold

På kurset arbejder du med det komplekse samspil mellem den kollektive arbejdsret og det omgivende retssystem. Du får overblik over det arbejdsretlige system og lærer at håndtere arbejdsretlige problemstillinger i praksis.

Vælg startdato

 • Dag 1

  Samspillet mellem den kollektive arbejdsret og det omgivende retssystem

  12. juni 2023, kl. 9.00 - 21.00

  Dag 1 giver dig en introduktion til samspillet mellem den kollektive arbejdsret og det omgivende retssystem. Og du ser eksempler på de arbejdsretlige problemstillinger, du kan støde på i praksis.

  Dagen giver dig indsigt i:

  • det arbejdsretlige system og kollektive overenskomster
  • væsentlige arbejdsretlige principper
  • konfliktløsning, overenskomstkrav og kollektive kampskridt
  • overenskomstforhandlinger i praksis
  • tvistløsningssystemet og mægling i arbejdsstridigheder
  • faglig voldgift.
   
  Læs mindre
 • Dag 2

  13. juni 2023, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 2 forbereder og gennemfører du sammen med de øvrige deltagere et processpil om en faglig voldgift. Børge Dahl, tidligere Højesteretsdommer, leder jer igennem spillet.

  Dagen giver dig:

  • forberedelse af faglig voldgift 
  • gennemførelse af en faglig voldgift som processpil
  • feedback og evaluering.

Hvem underviser?

Jeanette Justesen

Jeanette Justesen
Advokat, Dansk Arbejdsgiverforening

Jeanette er ansat i DA’s område for konfliktløsning, hvor hun bl.a. har ansvaret for fællesmøder og procedurer i Arbejdsretten samt sekretariatsfunktioner for henholdsvis Afskedigelsesnævnet og Ledernævnet. Gennem hele sin karriere har Jeanette beskæftiget sig med arbejdsret og arbejdsretlige konflikter. Hun har stor kontakt til medlemsorganisationer og virksomheder og har en dyb indsigt i hvad der rører sig på det danske arbejdsmarked. Jeanette har tillige mange års erfaring som underviser i ansættelsesret og kollektiv arbejdsret.
Christian K. Clasen

Christian K. Clasen
Partner, advokat, Norrbom Vinding

Christian har stor ekspertviden inden for arbejds- og ansættelsesret. Han er særligt fokuseret på kollektiv arbejdsret for både private og offentlige arbejdsgivere, men beskæftiger sig også en del med virksomhedsoverdragelser og rekonstruktioner af virksomheder. Han rådgiver ofte om fortolkning af kollektive overenskomster og fører voldgiftsager om arbejdsretlige spørgsmål. Christian har stor undervisningserfaring fra både CBS og KU.
Børge Dahl

Børge Dahl
Adjungeret professor ved Københavns Universitet og fhv. højesteretspræsident

Børge blev højesteretsdommer i 1996 og var i perioden 2010-2014 tillige præsident for Højesteret. I dag er han adjungeret professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet.

Han har haft særlige dommerhverv på det arbejdsretlige område, fx formand for Arbejdsretten og Tjenestemandsretten. Før Højesteret var Børge professor og institutleder ved CBS. Børge er en meget erfaren underviser og en hyppigt efterspurgt foredragsholder.

Kursets form

På kurset lærer du af førende eksperter, der deler deres viden og erfaring. Og du møder andre, der arbejder med de samme problemstillinger som dig – måske fra en anden vinkel.

Du kommer igennem cases og rollespil, der giver dig et træningsbaseret og grundlæggende kendskab til det danske aftalesystem. 

Undervisningen løber til kl. 21.30 den første dag, og du overnatter på kursusstedet mellem kursusdagene.

Kurset svarer til 17 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Covid-19-forholdsregler på kurser 

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne. 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  11.500 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  11.500 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  13.500 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 12. juni 2023 kl. 9.00 - 21.00 og 

  13. juni 2023 kl. 9.00 - 16.00

  Kurset er inkl. overnatning.

 • Kursets referencenr.
 • 36864
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  12. maj 2023 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  12. maj 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Karin Rasmussen

  Karin Rasmussen
  Kursusansvarlig
  kir@djoef.dk
  33 95 98 33

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle