]]>

Kursus

Forandringsledelse - valgfrit modul

Valgfrit modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Lær at lede alle berørte sikkert og reflekteret gennem forandringer.

Startdato og sted

02. februar 2022
København V

Varighed

3 dage
09:00-16:00

Pris

8.800 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender modulet sig til?

Du er leder eller uformel leder og vil være klædt på til at lede forandringsprocesser i din organisation.

Du kan tage ’Forandringsledelse’ som en del af Diplomuddannelsen i ledelse, men du kan også tage modulet alene.

På modulet får du:

 • færdigheder i at facilitere forskellige udviklings- og forandringsprocesser
 • teorier og modeller om forandrings- og udviklingsprocesser
 • kompetencer til at indgå i faglige, tværfaglige og tværgående samarbejder om forandringsprocesser
 • færdigheder til at analysere problemstillinger og handlemuligheder og begrunde relevante løsningsmodeller og -tilgange
 • kompetencer til at formidle en forandringsledelsesmæssig problemstilling til medledere, medarbejdere og andre interessenter. 

Modulets temaer og opbygning

På ’Forandringsledelse’ lærer du at agere reflekteret i relation til medarbejdere, kolleger, ledere og andre samarbejdsparter i forandringsprocesser. Du lærer at initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser i din egen organisation med henblik på udvikling og fornyelse.

Du får indblik i temaerne:

 • Klassisk forandringsledelse.
 • Ledelsesforståelser og ledelseskoncepter i forhold til kompleksitet.
 • Teori om forandringsforståelser.
 • Paradoksledelse.
 • Forandringsledelse og strategi – strategiske modeller.
 • Lederen og medarbejderens reaktioner på forandring.
 • Læring i forandringsprocesser.

Opbygning

Undervisningsdage: 3
ECTS-point: 5 point
Djøfs Kurser og Uddannelser udbyder det valgfrie modul i samarbejde med DTU.

Få et overblik over Diplomuddannelsen i ledelse.

 

 • Før start

  Du medbringer to eksempler på forandringer, du har været en del af.

  Læs mindre
 • Dag 1

  2. februar 2022, kl. 9.00-16.00

  På første dag er der fokus på forandring, forandringsledelse og forandringsforståelse primært i et klassisk perspektiv. Du får indsigt i tankegangen bag den klassiske forandringsteori, og du får blik for, hvad der sker, når ledelsen springer nogle af trinnene over eller glemmer at kommunikere.

  Dagen giver dig:

  • viden om klassisk forandringsledelsesteori fra teoretikere som Lewin, Kotter og også Leavitt, som er inspireret af systemteori 
  • viden om, hvordan du kan bruge de klassiske forståelser 
  • metoder til at se og analysere en forandring, som er foregået, i et klassisk perspektiv
  • refleksioner over, hvornår og hvordan du med fordel kan gennemføre en forandring med fokus på hurtige løsninger og klare greb
  • refleksioner over elementer i god og mislykket forandringsledelse.
 • Dag 2

  23. februar 2022, kl. 9.00-16.00

  Dag 2 giver dig indblik i forskellige ledelsesforståelser og ledelseskoncepter i forhold til at håndtere komplekse forandringer, der sker kontinuerligt og ofte både under stort pres og med mange muligheder. 

  Dagen giver dig:

  • viden om forskellige eksplorative forandringsledelsestilgange 
  • metoder til at gennemføre processer med inddragelse af kollegers og medarbejderes viden
  • indsigt i paradokser og dilemmaer i forandringer og en analysemodel til at hjælpe med at balancere indsatsen 
  • refleksioner over, hvordan du som leder kan skabe den bedste forandringsproces og dermed de bedste resultater.
 • Dag 3

  9. marts 2022, kl. 9.00-16.00

  Den sidste dag får du indblik i teorier om, hvordan forandringer påvirker både ledere og medarbejdere. Du arbejder med begrebet transformativ læring, der henviser til, at visse forandringer kræver ændringer i det mindset, du forstår dine arbejdsopgaver med. Endelig bliver du præsenteret for koncepter for medarbejderinddragelse, som har givet gode resultater i forhold til forankringen af forandringen.

  Dagen giver dig:

  • viden om forskellige inddragelsesmetoder fra fair proces til facilitering
  • træning i at facilitere en forandringsproces
  • refleksioner over, hvordan du kan gribe eksamensopgaven an, så den bliver lærende for dig og din organisation og samtidig opfylder modulets læringsmål.

Hvorfor lære om forandringsledelse?

Forandring er et grundvilkår for alle. Udfordringen er at lede medarbejdere og organisation gennem forandrings- og udviklingsprocesser. Ofte sker det på tværs af fagligheder, afdelinger og brancher for at opnå de ønskede resultater.

Som leder skal du håndtere problematikker og dilemmaer. Du skal formidle de ledelsesmæssige problemstillinger til medledere, medarbejdere og andre interessenter, og du skal begrunde, udvælge og gennemføre relevante løsningsmodeller/-teorier. 

Hvem underviser?

Lars Thuesen

Lars Thuesen
Leder, WIN og ekstern lektor, DTU

Lars er leder af konsulentnetværket WIN (Welfare Improvement Network), hvor han rådgiver i forhold til ledelse og organisationsudvikling. Lars er cand.scient.pol. og har en M.Sc. fra Oxford Universitet i coaching and consulting for change. Han har bl.a. tidligere været udviklingschef i Justitsministeriet, Kriminalforsorgen med ansvar for strategi og organisation.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 103 tidligere deltageres tilfredshed.

Det valgfrie modul "forandringsledelse" var ekstremt relevant og direkte anvendeligt i mit arbejde i en statslig myndighed.
Jakob Haugaard, Chefkonsulent, Udenrigsministeriet

Kan på det varmeste anbefale dette fag. Det præsenterer en bred række teorier og perspektiver, som nemt kan omsættes til sin praksis.
Marie Adelsten, Fuldmægtig, Københavns kommune

Modulets form og didaktik

Diplomuddannelsen i ledelse har et stærkt fokus på at skabe transformativ læring gennem aktionslæring. Ny forskningsbaseret teori bliver kombineret med øvelser i at eksperimentere med lederskabet i egen praksis. Resultatet er et bæredygtigt grundlag for at anvende det lærte i egen organisation. Også eksamen er en del af den transformative læringsproces, hvor du bedømmes på dine kompetencer i praksis. Eksamen involverer derfor dialog, facilitering af processer og/eller eksperimenter fra din egen organisation, der gør det muligt at vurdere, hvad du kan, og ikke kun, hvad du ved.

Undervisningen på ’Forandringsledelse’ giver dig indblik i teorier om forandring og udvikling. Du bliver præsenteret for forskellige paradigmer, som bliver drøftet og bragt i spil i forskellige cases på modulet.  Du arbejder med forskellige måder at tænke forandringsledelse på og disses konsekvenser og formidling i organisationen. Derudover bliver de 17 verdensmål inddraget løbende og belyst i en ledelsesmæssig kontekst.

Eksamensform

Du afslutter modulet med en mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig opgave. I opgaven behandler du teoretiske emner inden for forandringsledelse holdt op imod eller sammen med de dialoger og processer, du har gennemført. Opgaven indeholder såvel en analyse af den valgte problemstilling som konkrete handleanvisninger på, hvordan casen kan gribes an. Du kan gennemføre den individuelt eller i en gruppe på to, tre eller fire studerende. Bedømmelsen sker ud fra modulets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  8.800 kr. (momsfri)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  8.800 kr. (momsfri)
 • Ikke-medlemmer
  10.200 kr. (momsfri)
 • Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. bøger
 • Dato og tidspunkt
 • 2. februar 2022
  23. februar 2022
  9. marts 2022

  Alle dage kl. 9.00-16.00

  Eksamensdatoer udmeldes ved kursusstart.

 • Sted
 • IDA Conference, Kalvebod Brygge 31, 1560 København, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 35275
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  26. januar 2022 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  2. januar 2022
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle