]]>

Kursus

Embodied leadership - en vej til følgeskab

Forstå mekanismerne bag følgeskab, og vær en leder, som medarbejderne instinktivt har tillid til og ønsker at følge. Kurset bygger bro mellem vores naturlige instinkter som flokdyr og den moderne leders udfordringer gennem embodied leadership.

Startdato og sted

02. oktober 2023
Roskilde

Varighed

4 dage
9:00

Pris

26.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker at styrke dit personlige lederskab og øge din evne til at skabe følgeskab ved bevidst at arbejde med kropslige dimensioner af ledelse.

Du har formentlig tidligere arbejdet med dit personlige lederskab og har nu lyst til at gå et skridt videre og ’få kroppen med’ gennem embodied leadership.

Kurset er for erfarne ledere.

På kurset får du:

 • viden og værktøjer fra embodied leadership
 • forståelse for psykologien bag følgeskab
 • indsigt i ledelseskvaliteter og -adfærd, som instinktivt appellerer til følgeskab, tillid og respekt fra nutidens medarbejdere
 • ny viden fra forskning om, hvordan vores tilstand og energi påvirker andre, og den rolle, kroppen, nervesystemet og vores biokemi spiller
 • indsigt i, hvordan du er empatisk, nærværende og inspirerende
 • værktøjer til at regulere din tilstand, så du er fokuseret og rolig – også under pres
 • træning i at aktivere den version af dig selv, som matcher din intention
 • træning i at aflæse andres tilstand og aktivere nødvendige ressourcer hos dig selv og andre.

Kursets indhold

Følgeskab kommer ikke af sig selv. Det er i høj grad et resultat af, hvordan du udøver dit lederskab. I en tid, hvor der er rift om de dygtige medarbejdere, hvor organisationerne bliver fladere, og hvor yngre medarbejdere stiller andre krav, har mange ledere brug for at spørge sig selv:

 • Er jeg en leder, man har lyst til at følge?
 • Er det interessant at være en del af det fællesskab, jeg er leder for?

På kurset undersøger vi mekanismerne og psykologien bag medarbejderes valg af følgeskab. Et valg, som i høj grad er instinktivt og emotionelt – og mere ubevidst end bevidst. Vi fornemmer instinktivt, om andre har en naturlig autoritet og er troværdige og sympatiske, inden de har sagt et ord. Vi bliver inspireret af ledere, som begejstrer, og har tillid til dem, som ikke ’vakler’, men udstråler ro og balance, også under pres. Det er alle kvaliteter, som har et kropsligt fundament, og som vi alle kan lære at aktivere. Med andre ord kan du lære at ’embody’ de ledelseskvaliteter, du ønsker, på en oprigtig og troværdig måde.

Den kropslige dimension har traditionelt været overset i klassisk lederudvikling, men der er en stigende interesse for at forstå kroppens potentiale i forhold til ledelse. Flere universiteter har embodied leadership på programmet, og inden for neurovidenskaben bliver der forsket i, hvordan kroppen påvirker egen og andres tilstand og ressourcer.

Gennem arbejdet med embodied leadership får du den nyeste viden om, hvordan dit nervesystem og din biokemi påvirker hinanden og de ressourcer, du har adgang til. Du mærker på egen krop, hvordan du med konkrete teknikker kan opnå større bevidsthed om din egen tilstand, hvordan du kan regulere dig selv og påvirke andre i en positiv retning, og hvordan du kan blive den leder, du ønsker at være.

Kurset bygger bro mellem vores naturlige menneskelige instinkter som flokdyr og den moderne leders udfordringer. Vi aktiverer dine unikke ledelseskvaliteter, som sikrer, at du er en leder, som dine medarbejdere instinktivt har tillid til og sympati for og ønsker at følge.  

 

 • Før start

  Du skal besvare en kort survey inden første kursusdag.
  Læs mindre
 • Modul 1

  2. - 3. oktober 2023 (med overnatning)

  På første modul definerer vi begrebet ’følgeskab’ ud fra medarbejderens perspektiv og sætter det i relation til de ledelsesudfordringer, ledere møder i dag. Vi ser på de grundlæggende menneskelige mekanismer, der ligger bag valget om følgeskab. I fællesskab identificerer vi de ledelseskompetencer, der er afgørende for, at du bliver oplevet som en leder, det er attraktivt at følge.

  Du bliver introduceret til teorier og metoder bag embodied leadership, og du får den nyeste viden om kroppens betydning for, hvordan du opleves og påvirker dine omgivelser. Du bliver klogere på nervesystemet og din biokemi, og hvordan du ved at arbejde bevidst med din egen tilstand kan påvirke andre positivt og med en klar intention.

  Du arbejder med din adfærd, din tilstand og dit kropslige udtryk ud fra en adfærdspræferencemodel, der også integrerer den kropslige dimension. Du træner din kropslige intelligens med udgangspunkt i dine konkrete ledelsesmæssige udfordringer relateret til følgeskab. Du får individuel feedback for at øge din bevidsthed, og du får de konkrete værktøjer ’ind under huden’ gennem træning i embodied leadership.

  Du får træning i at:

  • aktivere din unikke personlighed og fremstå tydelig, når du effektivt kan bruge forskellige kropslige tilstande og udtryk
  • inspirere dit team og til at finde fælles fodslag til en fælles retning, bl.a. ved at aktivere din egen indre gnist i relation til jeres formål
  • bevare ro og fokus i pressede situationer og stå på mål for det, som er vigtigt, gennem selvregulering og grounding-teknikker.
 • Modul 2

  6. - 7. november 2023 (med overnatning)

  På modul 2 fortsætter du arbejdet med embodied leadership og med at aktivere de kropslige dimensioner af dit lederskab, så du bevidst kan sætte dem i spil i relation til at skabe følgeskab.

  Du arbejder med din empati og dit nærvær og styrker dine evner til at skabe stærke relationer til dine medarbejdere og en fællesskabsfølelse i teamet. Du får indblik i de stærkt kropslige dimensioner i empati og nærvær, og du lærer om spejlneuroner og kropsaflæsning. Vi arbejder også med adfærd, der støtter op om at skabe en psykologisk tryg kultur.

  Du får træning i at:

  • bevare overblikket og en indre balance i svære ledelsesmæssige situationer, så du bliver mere komfortabel med at handle klogt, når det er svært
  • navigere i en travl hverdag med mange forventninger ved at anvende pauser, åndedrætsøvelser og mindfulnessteknikker
  • sikre alignment mellem ord og handling, hvilket styrker din troværdighed og din evne til at vække tillid. 

Hvorfor lære om embodied leadership?

Forandringens vinde blæser ind over vores arbejdsmarked og organisationer. Vi står over for nye udfordringer med konkurrence om talenterne, lavt engagement og høj mistrivsel, og vi skal forholde os til nye tendenser som ’fleksibelt arbejdsliv’ og ’quiet quitting’.

Mange, ikke mindst yngre medarbejdere, stiller krav til deres arbejdsplads og leder om fleksibilitet, faglig udvikling og et job med formål og mening. De foretrækker ledere, som er visionære og inspirerende, og som mestrer de interpersonelle og menneskelige kompetencer.

Som leder skal du mere end nogensinde gøre dig fortjent til dine medarbejderes følgeskab. Ellers er de hurtigt videre til næste arbejdsplads, eller de mister engagementet og lysten til at bidrage til jeres fælles mål og resultatskabelse.

Som leder skal du kunne navigere i denne nye virkelighed og samtidig have for øje, at vi mennesker er flokdyr. Vi ønsker som udgangspunkt at være med i meningsfulde fællesskaber, opleve psykologisk tryghed og have en leder, vi stoler på vil vores bedste. Vi vurderer instinktivt, om vores leder er værd at følge, ved bevidst og især ubevidst at analysere deres adfærd. En adfærd, som aflæses og sanses gennem kroppen på en tiendedel af et sekund.

Nye udfordringer kræver nye kompetencer. Du har dem allerede i dig, og på dette kursus lærer du at aktivere dem med embodied leadership. Du styrker din evne til at skabe følgeskab i en kompleks verden.

Hvem underviser?

Malene Radoor Sørensen

Malene Radoor Sørensen
Ledelseskonsulent og kropsterapeut

Malene er en erfaren ledelseskonsulent, coach og underviser. Hendes baggrund som managementkonsulent har givet hende omfattende erfaring med at udvikle ledere på flere organisatoriske niveauer. Hun har selv været leder i store internationale virksomheder. Malene har en master i international business og er bl.a. uddannet kropsterapeut, alignment-yogalærer, stresscoach og mindfulnessinstruktør. Hun er partner i konsulentfirmaet Embody Leadership.
Kristina Jensen

Kristina Jensen
Ledelseskonsulent og psykoterapeut

Kristina har solid erfaring med ledelse og virksomhedsdrift i internationale og ejerledede virksomheder. Hun startede sin karriere med udgangspunkt i en master inden for naturvidenskab, som senere er blevet suppleret med en master i virksomhedsledelse. Kristina har kombineret sin erfaring med ledelse, strategi og forretningsudvikling med flere uddannelser som psykoterapeut, stresscoach og kropsterapeutisk yogalærer. Hun arbejder som ledelseskonsulent, underviser og facilitator i personlig udvikling. Kristina er partner i konsulentfirmaet Embody Leadership.

Kursets form

’Embodied leadership – en vej til følgeskab’ er et involverende kursus, der kræver, at du deltager aktivt. Vi fokuserer på træning og praktiske øvelser i relation til de dilemmaer, du møder som leder. Målet er at give dig de bedste forudsætninger for at øge din bevidsthed og få ny ønsket adfærd ind under huden.

Vi arbejder med din kropslige intelligens i professionelle og trygge rammer. I små grupper bliver du trænet i at være mere bevidst om kropslige dimensioner af adfærd og personlighed ud fra konkrete ledelsesmæssige situationer.

Du får individuel feedback på din kommunikation og adfærd fra gruppen i et fortroligt og trygt rum.

Mellem modulerne vil der være sparringssamtaler med en buddy fra kurset.

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  29.150 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  26.500 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1:  2. - 3. oktober 2023
  Modul 2: 6. - 7. november 2023

  Begge moduler er med overnatning

 • Kursets referencenr.
 • 37379
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  2. september 2023 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  2. september 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle