]]>

Kursus

Bortvisning

Lær at tackle de mange forskellige juridiske forhold, der knytter sig til bortvisning af en medarbejder.

Startdato og sted

14. marts 2023
København K

Aflyst

Varighed

1 dag
09:00-16:00

Pris

4.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder med personalespørgsmål som fx jurist, HR-konsulent, chef eller advokat. Måske er du ansat i en faglig organisation, en virksomhed, en offentlig institution eller en arbejdsgiverorganisation. 

Du har et vist forhåndskendskab til individuel ansættelsesret.
 

På kurset får du:

 • redskaber til at vurdere bortvisningsgrundlag
 • indsigt i de mange aspekter, der knytter sig til bortvisningssituationen
 • kendskab til både den individuelle og kollektive behandling af bortvisningssager
 • update på seneste praksis.

Kursets indhold

På kurset får du et solidt fundament for at vurdere en bortvisningssag og de mange juridiske aspekter, der knytter sig til bortvisningssituationen. Du får kendskab til både den private, offentligretlige og overenskomstmæssige ramme for bortvisningssituationen, og vi gennemgår de processuelle regler.
 • Før kurset

  Før kursusstart har du mulighed for at deltage i en kort survey om dine erfaringer og udfordringer med bortvisningssager. Surveyen bidrager til dine egne refleksioner over dit arbejde og dine udfordringer på området. Den hjælper samtidig underviseren med at forberede og justere kurset i forhold til dine og de andre deltageres behov. Som forberedelse læser du også enkelte udvalgte materialer.
  Læs mindre
 • Dagens opbygning

  14. marts 2023, kl. 9.00 - 16.00

  På kursusdagen kommer du hele vejen rundt om de mange aspekter ved bortvisning af medarbejdere.

  Dagen giver dig:

  • metoder til at vurdere bortvisningsgrundlaget ud fra seneste praksis
  • redskaber til at behandle de mange relaterede juridiske forhold som fx ferie, fritstilling, modregning, partshøring, strafbare forholds betydning mv. 
  • træning i de processuelle regler både på det private og det offentlige område
  • viden om GDPR’s betydning for kommunikationen om bortvisningen
  • teknikker til at håndtere alle aspekter af en bortvisningssag.

  Som en del af kurset modtager du bogen ’Bortvisning’, udgave 2, 2021, af Kia Philip Dollerschell fra Djøf Forlag. 

 • Spørgesession

  En måned efter kurset kan du deltage i en onlinespørgesession, hvor du sammen med de øvrige deltagere har mulighed for at stille spørgsmål til underviseren. Du kan både spørge til det, du har lært på kurset, og det, du har erfaret siden sidst. Underviseren vil også uddybe evt. pointer, som kan være opstået på baggrund af fx ny praksis. 

  Sessionen foregår via platformen Zoom og varer ca. 30 min.

Hvem underviser?

Jakob Bjerre

Jakob Bjerre
Advokat (H), Bjerre advokatfirma

Jakob beskæftiger sig med retssager ved alle retsinstanser og har gennem årene ført en række principielle sager. Han har virket som bisidder i forbindelse med undersøgelseskommissioner og har været konstitueret som landsdommer i både Vestre- og Østre Landsret. Jakob er ekstern lektor på Københavns Universitet og underviser i arbejdsret og civilprocesret. Jakob har tidligere været ansat som advokat i bl.a. arbejdsmarkedshovedorganisationen FTF, samt i Plesner og Bech-Bruun advokatfirmaer.
Michael Møllegaard Jessen

Michael Møllegaard Jessen
Advokat, HK Danmark

Michael er en erfaren advokat og medlem af Højesteretsskranken. Han har ført talrige sager om ansættelsesretlige emner, herunder en række principielle sager. Michael har meget lang undervisningserfaring fra bl.a. Københavns universitet, hvor han er ekstern lektor og censor.  Michael er desuden forfatter til bl.a. ’Tjenestemandsloven med kommentarer’, Karnov 2021.

Kursets form

På kurset ’Bortvisning’ foregår undervisningen både som oplæg og aktive diskussioner. 

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset. 

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  5.600 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  4.900 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 14. marts 2023, kl. 9.00 - 16.00
 • Kursets referencenr.
 • 36657
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  14. februar 2023 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  14. februar 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Karin Rasmussen

  Karin Rasmussen
  Kursusansvarlig
  kir@djoef.dk
  33 95 98 33

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle