]]>

Kursus

Aktuel civilproces

Bliv opdateret på de seneste års ændringer af reglerne for civilprocessen.

Hvem henvender kurset sig til?

Du beskæftiger dig jævnligt med procedure og har behov for at holde dig opdateret om nyheder i civilprocessen.

Du er fx advokat, dommer eller erfaren jurist.

På kurset får du:

  • et overblik over de væsentligste ændringer i reglerne om behandling af civile retssager
  • en gennemgang af de meste centrale ændringer siden domstolsreformen og den retspraksis, som har dannet sig omkring dem
  • et særligt indblik i kerneområder inden for domstolenes kompetence, sagsbehandling generelt, bevisførelse og appel.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset giver dig indsigt i de væsentligste ændringer af behandlingen af civile retssager siden domstolsreformen i 2007. 

Hensynet til ’mest mulig retfærdighed for pengene’ og ’domstolene som samfundets centrale konfliktløsningsorgan’ har dannet grundlag for de fleste og væsentligste ændringer af procedurereglerne i de seneste mange år.

Hvis du jævnligt beskæftiger dig med procedure, er kurset oplagt til at give dig det fulde overblik over og en opdatering på de aktuelle regler og ændringer i retspraksis.

 

Kursets form

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Se alle