]]>

Kursus

Agile projekter

Valgfrit modul på Diplomuddannelsen i projektledelse. Få forståelse for og indsigt i agile værktøjer, og øg dine kompetencer inden for agil projektledelse.

Hvem henvender modulet sig til?

Du er projektleder, projektkoordinator eller projektdeltager. 

Modulet er relevant, hvis du vil arbejde med agile projekter, og du mangler indsigt i agile planlægningsværktøjer, roller og fremdrift.

Du kan tage ’Agile projekter’ som en del af Diplomuddannelsen i projektledelse, men du kan også tage modulet alene.

Modulet giver dig:

 • indsigt i at planlægge agile projekter
 • metoder til at følge op på fremdriften i agile projekter
 • kompetencer til at håndtere dialogen med styregrupper
 • metoder til at reagere på komplekse uforudsete risici i agile projekter
 • viden til at analysere og diskutere problemstillinger i forbindelse med ledelse af agile projekter.
 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Modulets temaer og opbygning

På modulet ’Agile projekter’ bliver du trænet i at facilitere og gennemføre agile projekter i praksis, og du styrker dine kompetencer inden for projektnedbrydning, planlægning og prioritering. Du bliver præsenteret for en lang række konkrete værktøjer og får indsigt i, hvordan du bruger værktøjerne i konkrete projekter. Du lærer at sammenholde din ledelsesstil med de konkrete værktøjer for at sikre et effektivt samspil gennem hele projektet. 

Du arbejder med temaerne:

 • projektledelseskultur
 • grundlæggende agilteori
 • agile principper
 • agile metoder
 • agile værktøjer
 • agil organisering og agile roller
 • agile projektmodeller

Opbygning
Undervisningsdage: 3 dage
ECTS-point: 5 ECTS-point
Djøfs Kurser og Uddannelser udbyder det valgfrie modul i samarbejde med DTU.

Kursets form og didaktik

Diplomuddannelsen i projektledelse har et stærkt fokus på at skabe transformativ læring gennem aktionslæring. Ny forskningsbaseret teori bliver kombineret med øvelser i at praktisere projektledelse og evnen til at eksperimentere med dit projektlederskab i egen praksis. 

Resultatet er et bæredygtigt grundlag for at anvende det lærte i egen organisation. Gennem undervisningen på modulet danner du empiri via iagttagelser af praksis og eksperimenter, der relaterer sig til en konkret problemstilling i dit projekt i egen organisation. Denne problemstilling kan du tage videre med i eksamensopgaven, fordi empirien, du har beskrevet i feltnoter, kan indgå som bilag til det skriftlige produkt.

Ved afslutningen af modulet har du allerede samlet den væsentligste empiri til eksamen, fordi det er en del af den læring, der sker på modulet. Eksamen er en del af den transformative læringsproces, hvor du også bedømmes på dine kompetencer i praksis. Eksamen involverer derfor din anvendelse af det tillærte i projekter fra din egen organisation, der gør det muligt at vurdere, hvad du kan, og ikke kun, hvad du ved. 

Eksamensform

Du afslutter ’Agile projekter’ med en mundtlig eksamen kombineret med et skriftligt produkt. Den mundtlige eksamen og det skriftlige produkt behandler problematikker og udfordringer i dine projekter i din organisation. Den skriftlige del har form af en rapport, der omhandler udvalgte områder i dit projekt. Du kan gennemføre eksamen individuelt eller i en gruppe på to eller tre studerende. Bedømmelsen sker ud fra modulets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

Få et samlet overblik over uddannelsen Diplomuddannelsen i projektledelse.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 21 tidligere deltageres tilfredshed.

Se alle