]]>

Kursus

1:1 - individuel lederudvikling

Få et ledelseskursus designet til dig, som effektivt imødekommer dit behov for udvikling inden for et særligt ledelsesmæssigt område.

Hvem henvender forløbet sig til?

Kursusforløbet er til dig, der ønsker et intensivt og effektivt kompetenceløft i forhold til en eller flere ledelsesudfordringer eller tematikker.

Forløbet er for alle ledere uanset erfaring, ledelsesniveau og sektor. Du bliver matchet med en ledelseskonsulent, der passer til din situation. Konsulenten har høj faglighed og stor erfaring inden for området.

På forløbet får du:

  • fokus på et eller flere selvvalgte ledelsestemaer, du vil dygtiggøre dig indenfor
  • et veltilrettelagt, individuelt forløb, der sikrer effektiv læring og udvikling
  • undervisning, træning, sparring og feedback på tidspunkter, der passer dig
  • virkningsfulde og anerkendte ledelsesredskaber og metoder, du kan anvende med det samme
  • et fleksibelt forløb, hvor du kan vælge enten at mødes fysisk eller virtuelt med underviseren
  • en større helhedsforståelse og øget selvindsigt samt en plan for din fortsatte udvikling.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Forløbets indhold

Med ’1:1 - individuel lederudvikling’ får du et fleksibelt og effektivt udviklingsforløb, hvor du vælger hvilke temaer, du vil fokusere på for at øge dine kompetencer eller for at opnå dybere indsigt. 

Forløbets form

1:1 – individuel lederudvikling’ indeholder i udgangspunktet 5 møder á 2 timer, men kan tilpasses dit behov. 

Møderne foregår hos konsulenten i København eller i Århus. De kan også afvikles virtuelt – eller som en kombination. Du skal i udgangspunktet forvente at bruge tid på at forberede dig mellem jeres møder.

Du kan tilkøbe forskellige typer af tests, som kan indgå i forløbet. 

Et udviklingsforløb strækker sig typisk over 3-5 måneder.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til forsamlinger, afstand, forplejning og hygiejne.

Se alle