Kursus

Personskadeerstatning A-Z

Praktisk indføring i personskadeerstatningsret

Få den grundlæggende viden om regler og praksis, der er nødvendig for at kunne arbejde med personskadeerstatning. Kurset giver dig også en række praktiske forslag til, hvordan du håndterer de problemstillinger, som personskadeerstatningssager kan medføre. Deltag, hvis du kommer i berøring med personskadeerstatningsret som advokat eller virksomhedsjurist.

Har du styr på, hvordan du opgør en personskade og udarbejder en erstatningsopgørelse. Og ved du, hvad det kræver af dokumentation, før de pågældende sagsbehandlere kan opgøre kravet? Den basale jura i de pågældende bestemmelser er grundlaget for dit arbejde, men med praktiske retningslinjer bliver du bedre til håndværket i praksis.

Udbytte
På kurset får du de grundkundskaber, der er nødvendige for at kunne arbejde med personskadeerstatning. Du får indsigt i de regler og den praksis, som gælder på området. Samtidig får du praktiske forslag og en tjekliste til, hvordan du skal arbejde med de problemstillinger, som denne type sager rejser.

Deltag
Deltag, hvis du arbejder som advokat eller jurist i et forsikringsselskab, en organisation eller lignende, hvor du kommer i berøring med dette område. For at få det bedste udbytte af kurset er det en forudsætning, at du er bekendt med juridisk metode.

Indhold
Du får en kort gennemgang af ansvarsreglerne med hovedvægt på culpa og lovreguleret ansvar samt en introduktion til erstatningsansvarsloven (EAL): Hvornår får man erstatning, og hvornår kan man få godtgørelse?

Gennemgang af ny EAL:

 • EAL §§ 1 og 1 a: Hvilke behandlingsudgifter kan kræves erstattet, hvor længe, og med hvilke beløb samt aldersreduktion?
 • EAL § 2: Hvordan opgøres tabt arbejdsfortjeneste, og hvor længe består kravet?
 • EAL § 3: Hvornår er man berettiget til svie og smerte, og hvor længe består kravet?
 • EAL § 4: Hvornår er man berettiget til godtgørelse for varigt mén? Gennemgang af hovedtrækkene i ASK’s méntabel, herunder kort introduktion til, hvordan mén vurderes, hvor der foreligger multiple skader og årsagskonkurrence samt aldersreduktion
 • EAL §§ 5-9: Hvornår er man berettiget til erstatning for varigt tab af erhvervsevne? Gennemgang af beregning heraf, herunder hvordan man beregner årsløn og aldersreduktion
 • EAL §§ 12-14: Hvornår er man berettiget til erstatning for tab af forsørger? Erstatning for begravelsesudgifter og overgangsbeløb, herunder hvordan disse beløb beregnes
 • EAL § 10: Hvad er Arbejdsskadestyrelsen (ASK), hvordan arbejder ASK, og hvad kan ASK tage stilling til?
 • EAL § 11: Hvornår kan en afsluttet sag genoptages?
 • EAL §§ 15-16: Hvordan regulerer vi erstatnings- og godtgørelsesbeløbene, og hvordan forrenter vi ved forsinket betaling?

Undervisere
Advokat Anders Munk Zacho, Storm Advokatfirma
Advokat Kira Kolby Christensen, Elmer & Partnere

Lektioner
Kurset svarer til 7 lektioner.

Udbydes i samarbejde med Danske Advokater.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

Vælg kursusdato

 • Torsdag den 25. oktober 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • Comwell Aarhus
  Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C