Kursus

Lovteknik

Få et grundlæggende kendskab til principperne i lovteknik og til de spørgsmål, der rejser sig, når der skal udarbejdes retsforskrifter, herunder især lovforslag og ændringsforslag. Du får også indsigt i forholdet til EU-retten og mulighed for at træne det du lærer under kyndig vejledning af underviserne.

Deltag
Kurset er for medarbejdere i departementer og styrelser, der udarbejder lovforslag eller ændringsforslag, samarbejder med Folketinget om gennemførelse af lovforslag m.m.

Udbytte
Kurset giver dig et grundlæggende kendskab til principperne i lovteknik og til en række detailspørgsmål, som man skal være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af retsforskrifter, særligt lovforslag og ændringsforslag.

Indhold
Kurset gennemgår kravene til sproget i retsforskrifter, principper for udfærdigelse af bestemmelser om straf og om ikrafttræden mv. Du får gode råd til og vejledning om forholdet til anden lovgivning og til grundloven. Også forholdet til EU-retten gennemgås. Vi kommer ind på de enkelte stadier i lovgivningsprocessen – lige fra initiativet til lovforslaget, udarbejdelse, fremsættelse og behandling i Folketinget til den endelige vedtagelse og kundgørelse. I gennemgangen bliver de erfaringer inddraget, som Justitsministeriets lovafdeling har gjort sig, bl.a. ved gennemgang af ministeriernes lovforslag.

Undervisere
Fg. Kontorchef Stine Tolstrup Christensen, Justitsministeriet
Kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet
Chefkonsulent Caroline Østergaard  Nielsen, Justitsministeriet
Kontorchef Thomas Tordal-Mortensen, Justitsministeriet
Kontorchef Søren Broberg Nielsen, Civilstyrelsen
Fuldmægtig Mads Møller Langtved, Justitsministeriet
Chefkonsulent Thomas Kloppenburg, Justitsministeriet

Du modtager tre bøger, ’Loven – om udarbejdelse af lovforslag’ af Jens-Christian Bülow m.fl., ’Vejledning om lovkvalitet’ af Justitsministeriet og ’EU Karnov – traktatteksterne uden kommentarer’, som en del af kursusmaterialet.

Kursuslektioner
25

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

Vælg kursusdato

 • Tirsdag den 5. december 2017
  Klokken 9.00-19.00
 • Tivoli Hotel & Congress Center
  Arni Magnussonsgade 2, 1577 København V
 • Onsdag den 21. marts 2018
  Klokken 9.00-18.00
 • Tivoli Hotel & Congress Center
  Arni Magnussonsgade 2, 1577 København V
 • Tirsdag den 19. juni 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • Tivoli Hotel & Congress Center
  Arni Magnussonsgade 2, 1577 København V