Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser

Velkommen til det stærke lederfælleskab for de offentlige og private sprogcentre. Vi er en forening under Djøf som samler alle med ledelsesopgaver fra øverste chef til mellemlederniveau.

Foreningen besluttede 26. april 2024 at ville påbegynde en nedlæggelse. Foreningen forventes derfor at blive nedlagt i efteråret 2024. 

Vil du vide mere om lukningen af ledelsesfælleskabet, så kan du kontakte foreningens formand Hanne Lohmann på telefonnummer 24 21 08 92.

At være leder på et sprogcenter er noget helt særligt. Vores opgave er underlagt helt andre vilkår end det øvrige Uddannelsesdanmark kender til.

Selvom vi både er offentlige og private sprogcentre, så er ledelsesopgaven ens på tværs – personaleledelse i konstant op- og nedbygning af vores organisationer.

Pause_mennesker_kontor

Bliv medlem af Foreningen af  Ledere ved Danskuddannelser

For at være medlem af Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser, skal du være medlem af Djøf.

Foreningen har et særkontingent på 215 kr.pr. måned, som opkræves sammen med kontingentet til Djøf. Særkontingentet er ikke omfattet af gratisperioden for det ordinære kontingent til Djøf.

Bliv medlem af Djøf - De første 3 måneders Djøf-medlemskab er gratis. Tilbuddet gælder, hvis du er i job eller jobsøgende og ikke har været medlem i de sidste 12 måneder

Allerede medlem? Som medlem kan du logge ind og skrive en besked, om at du ønsker medlemskab af foreningen.

Leder på uddannelsesområdet

Se, hvad der særligt gælder for ledere på uddannelsesområdet med hensyn til ansættelsesvilkår og løn, og få et overblik over rådgivning, kurser, netværk m.v., du og andre uddannelsesledere har adgang til som medlem af Djøf.

Få overblikket her