Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Kompetencefonde i stat, kommuner og regioner

Hvilken form for kompetenceudvikling kan du søge støtte til, hvornår og hvordan?

Ved overenskomstforhandlingerne blev det aftalt, at medlemmer af Djøf, som er ansat på overenskomst i kommuner, regioner eller stat, kan søge om støtte til kompetenceudvikling i de 3 kompetencefonde.

Der er nogle overordnede retningslinjer, som er de samme for de 3 områder, men der er fx forskel på, hvordan du helt konkret ansøger om støtte. Vær derfor opmærksom på at tjekke, hvad der gælder, hvor du er ansat.

Kompetencefondenes retningslinjer

Det er samme slags aktiviteter inden for individuel kompetenceudvikling, du kan søge støtte til, og beløbsgrænserne er også de samme i Den Kommunale Kompetencefond, Den Regionale Kompetencefond og Den Statslige Kompetencefond.

Du kan søge penge til Deltagergebyr, materialer samt transport og ophold
Beløb pr. ansøgning Op til 30.000 kr. til efter- og videreuddannelse
Op til 50.000 kr. til masterudannelse 
Beløbsgrænser 30.000 kr. pr. år
50.000 kr. pr. løbende år ved masteruddannelse 


Du kan søge om støtte til mange forskellige kurser og kursusforløb som supplement til kompetenceudvikling, du normalt ville kunne få betalt af arbejdsgiver.

Nogle efter- og videreuddannelser er forhåndsgodkendt. Det gælder fx for diplom- og masteruddannelser – også enkeltstående moduler på de uddannelser. Men det er også muligt at få støtte til andre kurser og forløb.

De 3 kompetencefonde åbner for puljer på bestemte tidspunkter. Det er det, der afgør, hvornår din ansøgning behandles. Så læg mærke til, hvornår puljen åbner hos den kompetencefond, du skal søge støtte hos, og hvad det betyder for ansøgningsprocessen. (Datoerne er fastlagt frem til marts 2024).

Et godt råd er at forberede alt det, du kan, i god tid, så du er klar til at søge, så snart puljen åbner.

Kompetencefonde

Få et overblik over kompetencefondene på kommunalt, regions og statsligt niveau.

Et kursus eller kursusforløb hos Djøf?

Du kan vælge mellem 200 kurser og uddannelser. Vi har flere kompetencegivende uddannelser fx Chefkonsulentuddannelsen, Proceskonsulentuddannelsen, Organisationspsykologiuddannelsen, Diplomuddannelsen i projektledelse og Diplomuddannelsen i ledelse.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du:

  • søger støtte til et kursus i Djøf og ønsker at reservere en plads, mens du venter på svar
  • vil have sparring på, hvilke af vores kurser du kan søge støtte til
  • ønsker rådgivning om, hvilket kursus du konkret skal se efter i præcis dit job.

Du kan ringe til os mandag til fredag kl. 9.00-16.00 på 33 95 97 00.

Se vores kurser