]]>

Djøf

Privatlivspolitik for onlinetilbud via Zoom

Privatlivspolitik for onlinetilbud hos Djøf via Zoom.

Hos Djøf prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne privatlivspolitik gælder for de personoplysninger, du afgiver for at kunne deltage i onlineundervisning og seminarer med videre (’onlinetilbud’/’onlinetilbuddet/’onlinetilbuddene’), som Djøf afholder via hjemmesiden: https://zoom.us/meetings (’Hjemmesiden’). 

Privatlivspolitikken fastlægger retningslinjerne for Djøfs måde at behandle dine personoplysninger på ved deltagelse i Webinarer og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.    

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Djøf er dataansvarlig for de personoplysninger, du afgiver for at kunne deltage i onlinetilbud, som afholdes og hostes af Djøf via Hjemmesiden (se punkt 3 og 5 nedenfor):

Djøf
Adresse: Gothersgade 133, 1123 København
CVR-nr.: 17 51 71 12
Mail: dk¤djoef¤djoef
Telefon: 33 95 97 00

2. Andre dataansvarlige med videre

Hjemmesiden og de dertilhørende tjenester drives og ejes af virksomheden Zoom Video Communications, Inc. (’Zoom’). Zoom vil derfor i visse situationer agere selvstændig dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger via Hjemmesiden blandt andet med henblik på at sikre sikkerhed for Hjemmesiden for at sikre, at Hjemmesiden fungerer (blandt andet i form af nødvendige cookies), samt for at sikre overholdelse af Hjemmesidens brugervilkår. I disse tilfælde henviser vi til Zooms egen privatlivspolitik. Djøf er ikke ansvarlig for Zooms behandling af personoplysninger som dataansvarlig. 

I andre tilfælde behandler Zoom alene personoplysninger på vegne af Djøf med henblik på at gennemføre onlinetilbuddene. I disse tilfælde er Zoom databehandler på vegne af Djøf (se punkt 6 nedenfor).

3. Typer af personoplysninger

De almindelige personoplysninger, som Djøf indsamler om dig i forbindelse med deltagelse i onlinetilbud, kan omfatte:  

 • brugernavn
 • password
 • dit navn
 • din mail
 • din arbejdsplads
 • din jobstilling
 • dit billede
 • din stemme
 • hvilket Webinar du har deltaget i
 • eventuelle korrespondancer
 • feedback
 • besvarelse af tilfredshedsundersøgelser.

I de tilfælde, hvor onlinetilbuddene alene udbydes til vores medlemmer (ved lukkede Djøf-arrangementer), vil det i tillæg til ovenstående være muligt indirekte at udlede personoplysninger i form af fagforeningsmæssige tilhørsforhold, hvilket udgør en følsom personoplysning.

4. Anvendelse af personoplysninger

Djøf indsamler og behandler alene dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at kunne registrere din tilmelding til undervisning eller et seminar.
 • For at indgå en aftale med dig om deltagelse i onlinetilbud, der er en forudsætning for at kunne udbyde den pågældende undervisning eller det pågældende seminar.
 • For at oprette en profil via hjemmesiden.
 • Udsendelse af servicemeddelelser.
 • Udsendelse af efterfølgende tilfredshedsundersøgelser.
 • Opfyldelse af krav i henhold til gældende lovgivning.
 • Undersøgelser, statistik og udvikling.
 • Videreudgivelse af oplysninger til Zoom, for at de kan håndhæve deres brugervilkår.
 • For, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

5. Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine almindelige personoplysninger til ovenstående formål er følgende: 

 • Med henblik på at opfylde en kontrakt med dig om deltagelse i onlinetilbud (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (b)).
 • Legitim interesse i at kunne dele dine almindelige personoplysninger med andre deltagere på onlinetilbuddet (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)).
 • Legitim interesse i at kunne udarbejde statistik, foretage undersøgelser og forbedre vores egne tjenester og produkter (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)).
 • Legitim interesse i at kunne udsende servicemeddelelser, når dette er nødvendigt (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)).
 • Legitim interesse i at kunne udsende kundetilfredshedsundersøgelser i forhold til onlinetilbuddene (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)).
 • Legitim interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f) og databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2) (f)).

Ved deling af oplysninger om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold med andre deltagende, ved lukkede onlinetilbud, indhenter vi dit forudgående samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel. 9 (2) (a)).

6. Overladelse til databehandlere og videregivelse til andre dataansvarlige

For at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Djøf leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører (herunder Zoom) og mailudbydere. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere, der befinder sig i lande uden for EU/EØS, som ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (herunder Zoom og visse af Zooms underdatabehandlere), vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardkontrakter eller Privacy Shield-certificering. 
Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

 • politiet
 • advokater
 • revisorer
 • domstole
 • offentlige myndigheder.

Som nævnt ovenfor bemærker vi herudover, at visse af dine personoplysninger vil blive delt med andre personer, der deltager i onlinetilbuddet. 

7. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive slettet 3 år efter deltagelse i et onlinetilbud. Personoplysninger i form af lyd, billede og din stemme, vil dog blive slettet med det samme, da onlinetilbuddene som bekendt ikke optages. Det kan dog være nødvendigt for Djøf at behandle de ovenfor angivne personoplysninger i længere til og til andre formål end angivet ovenfor, alt afhængigt af dit tilhørsforhold hos Djøf. 

Hvis du har givet samtykke til deling af oplysninger om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold med andre deltagere i onlinetilbuddet, vil samtykkeerklæringen blive opbevaret i 5 år fra indhentelse af dit samtykke. 

Oplysningerne kan herudover behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

8. Fortrolighed 

Som vi også har oplyst tidligere i en særskilt meddelelse, vil deltagelse i onlinetilbuddene afholdt af Djøf, være strengt fortroligt. Det indebærer navnlig, at personoplysninger om de andre deltagende ikke må deles med udefrakommende. Samtidig indebærer denne fortrolighedsforpligtelse, at det er strengt forbudt at filme og optage onlinetilbuddene, gennem både installerede programmer på computeren og med telefonen. 

9. Sikkerhed

Djøf og Zoom har implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Af implementerede sikkerhedsforanstaltninger kan blandt andet nævnes politikker, procedurer og genopretningsplaner samt fortrolighed, kryptering, firewalls, audits og undervisning af både ansatte hos Djøf og Zoom.  

10. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser.
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger.
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).
 • Du har ret til at tilbagekalde eventuelle afgivne samtykker.

11. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis en behandling er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under ”Dataansvarlig og kontaktoplysninger”. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

12. Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på i relation til onlinetilbuddene, er du velkommen til at kontakte Djøfs Databeskyttelsesrådgiver:

Sanne Bech (DPO)
Telefon: 31 67 33 69
Mail: dk¤djoef¤sab

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet: 

Datatilsynet
Telefon: 33 19 32 00
Mail: dk¤datatilsynet¤dt

Hvis du i stedet har mere tekniske spørgsmål til Webinarer, kan du kontakte Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us

13. Ændringer af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via mail.