Find et netværk for dig

I Djøfs netværk skaber vi professionelle personlige relationer mellem medlemmer, der hjælper hinanden gennem sparring, videndeling og ideer til nye handlinger.

Vores netværksmodel består af 3-5 møder med et skarpt styret program på dagens tema og fokus på deltagernes aktuelle ønsker. Den mindre netværksgruppe på 12-16 deltagere giver en optimal ramme for at lære og sparre med hinanden. Og grobund for ændret adfærd og bedre resultater i hverdagen.

Tidspunkt
Titel
Målgruppe
Sted
Pris

Se alle

Netværk dig til bedre ledelse

Djøf og Ledelseshuset CfL samarbejder om at udvikle nye netværkstilbud til ledere.

Som medlem af Djøf får du 15% rabat på alle ledernetværk hos CfL. 

Læs mere på netvaerk.cfl.dk.