Find et netværk for dig

I Djøfs netværk skaber vi professionelle personlige relationer mellem medlemmer, der hjælper hinanden gennem sparring, videndeling og ideer til nye handlinger.

Vores netværksmodel består af 3-5 møder med et skarpt styret program på dagens tema og fokus på deltagernes aktuelle ønsker. Den mindre netværksgruppe på 12-16 deltagere giver en optimal ramme for at lære og sparre med hinanden. Og grobund for ændret adfærd og bedre resultater i hverdagen.

Tidspunkt
Titel
Sted
Pris

Netværk dig til bedre ledelse

Djøf og Ledelseshuset CfL samarbejder om at udvikle nye netværkstilbud til ledere.

Som medlem af Djøf får du 15% rabat på alle ledernetværk hos CfL. 

Læs mere på netvaerk.cfl.dk.