]]>

Arrangement

Sådan gennemfører du retssagsprøven

I lyset af coronasituationen vil kurset blive gennemført som et webinar.

Hvad handler webinaret om?

Står du snart foran din retssagsprøve i en sag ved domstolene eller i en fiktiv sag, og har du brug for inputs til, hvordan du bedst forbereder og gennemfører din prøve? 

Få praktiske værktøjer til at gennemføre retssagsprøven, når to erfarne advokatcensorer og en netop bestået prøvekandidat giver dig et unikt indblik i retssagsprøven og deler ud af deres bedste råd og erfaringer.

Retssagsprøven er et væsentligt skridt på vejen mod din advokatbestalling, og for mange advokatfuldmægtige landet over er retssagsprøven ikke unaturligt en kilde til bekymring og stor nervøsitet. 

På Djøf Advokats nye og roste kursus om retssagsprøven får du et unikt indblik i hovedforhandlingens forløb, når de to advokatcensorer deler ud af deres erfaringer og give goder og praktiske råd til, hvordan du som prøvekandidat optimerer din præstation og klarer dig bedst muligt, uanset om du skal til prøve i en rigtig sag eller en fiktiv sag.

Oplægsholderne vil gennemgå kriterierne for bedømmelsen af prøvekandidaten, ligesom de vil give deltagerne en række do's and dont's med praktiske vinkler på og råd til, hvordan du håndterer de udfordringer, du kan møde under din retssagsprøve.

Endelig vil en netop bestået prøvekandidat, som for få måneder siden bestod sin retssagsprøve i en fiktiv sag, give deltagerne et unikt indblik i, hvordan den fiktive prøve forløber, og give sit bud på, hvordan du som eksaminand til den fiktive retssagsprøve forbereder dig og klarer dig sikkert gennem prøven.

I den indlagte pause vil Djøf Advokat byde på lidt mad og noget at drikke, og der vil være mulighed for at tale og sparre med andre advokatfuldmægtige, som inden længe selv skal op til deres retssagsprøve.

Der udstedes kursusbevis for din deltagelse i dette kursus svarende til tre kursuslektioner, som giver mulighed for at søge Advokatsamfundet om godkendelse som en del af den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.  

Dit udbytte af kurset

Dette kursus er målrettet advokatfuldmægtige, der inden længe skal op til retssagsprøven i en sag ved domstolene eller i en fiktiv sag.

På kurset vil du få konkrete og praktiske værktøjer til at forberede og gennemføre retssagsprøven, herunder dos and don'ts med praktiske vinkler og råd til hovedforhandlingens afvikling, og hvad du med fordel kan gøre for at løfte din præstation. Ligeledes vil du få et unikt indblik i den fiktive retssagsprøves forløb, og hvordan man som eksaminand klarer sig godt og sikkert gennem prøven.

Vedrørende kursusbevis  

Idet vi er nødsaget til at afvikle kurset som et webinar i stedet for kursus med fysisk fremmøde, vil der ikke blive udstedt kursusbevis og efteruddannelsespoints til brug for den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Dette skyldes, at vi på nuværende tidspunkt desværre ikke har de fornødne ressourcer til at sikre, hvem der deltager aktivt på et webinar. 

Såfremt det er afgørende for dig, at du får kursusbevis og efteruddannelsespoint for din deltagelse, vil vi opfordre dig til, at du afmelder dig dette kursus og tilmelder dig næste fysiske kursus, som forventeligt afholdes medio april 2021. Vi forventer at åbne for tilmelding til dette kursus senest primo februar. 

Link

Sagsmateriale til retssagsprøven i en fiktiv sag, januar 2020

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle