]]>

Kursus

Projektstrategi og -organisation

Modul 3 – obligatorisk modul på Diplomuddannelsen i projektledelse. Få indblik i virksomheders og organisationers værdiskabelse, udviklingsfaser og livscyklus, og hvordan det påvirker de strategiske drivkræfter i projektet.

Startdato og sted

30. september 2021
København SV

Varighed

6 dage
9.00 - 16.00

Pris

17.980 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender modulet sig til?

Du er projektleder, projektkoordinator eller projektdeltager. Du skal til at lede projekter eller gør det allerede. 

Modulet er relevant for dig, der enten har eller ønsker ansvar for projekter i egen organisation. Du ønsker at få mere viden om organisationens påvirkning på projekter samt udvide dine kompetencer til at navigere i ledelsessproget på et højere niveau.

Du kan tage ’Projektstrategi og -organisation’ som en del af Diplomuddannelsen i projektledelse, men du kan også tage modulet alene.

Modulet giver dig:

 • kompetencer til at være en professionel projektleder med syn for strategi, portefølje og kultur
 • redskaber til at binde et projekt op på strategien
 • metoder til at forstå og benytte organisationskultur til at skabe fremdrift i projekter
 • evner til at navigere i ledelsessproget om gevinstrealisering i projekter og porteføljer.

Modulets temaer og opbygning

På ’Projektstrategi og -organisation’ lærer du at forstå og analysere den organisatoriske struktur. Du får en forståelse for effekten af den kultur og de netværk, som virksomheden og projektdeltagerne er en del af. Du bliver i stand til at anvende det aktivt i din projektledelse, når du planlægger dine indsatser.

Du kommer til at arbejde med:

 • strategibegreber
 • porteføljestyring
 • værdiskabelse, udviklingsfaser og livscyklus
 • organisationskultur
 • gevinstrealisering.

Opbygning:

Undervisningsdage: 6 dage
ECTS-point: 10 ECTS-point
Djøfs Kurser og Uddannelser udbyder det obligatoriske modul i samarbejde med DTU.

 
 • Før start

  Som forberedelse til den første dag skal du tænke over, hvilke strategiske processer du kan identificere hos dig og din organisation, hvordan strategien bliver til, og hvordan de vigtigste projekter bliver besluttet.

  Læs mindre
 • Dag 1

  30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november, 25. november og 9. december 2021.

  Alle dage kl. 9-16

  Den første dag på ’Projektstrategi og -organisation’ får du et overblik over modulet og de seks overordnede blokke, som det er inddelt i. Du arbejder med de grundlæggende strategibegreber og de naturlige sammenhænge mellem strategi og projekter.

  Du får en forståelse for forskellige strategiske tilgange, og du arbejder med strategiforståelse som et ledelsesredskab til at skabe sammenhæng fra strategi til projekt. 

  I løbet af dagen udformer du et bud på udviklingsområder for, hvordan din organisation bruger strategi i projekter.

  Dagen giver dig: 

  • strategiske begreber
  • strategiforståelse som ledelsesværktøj
  • grundlæggende strategiske tilgange.

  Du forbereder dig til dag 2 ved at udarbejde en kort præsentation af, hvordan porteføljestyringen foregår i din organisation. 

 • Dag 2

  På dag 2 bliver du præsenteret for porteføljeledelse som topledelsens strategiske instrument. Du får træning i porteføljeledelse og i at se sammenhænge mellem strategi og porteføljestyring. Formålet er at klæde dig på til at mestre ledelsessproget på det niveau, som du afrapporterer til.

  Om eftermiddagen tilegner du dig indsigt i Project Management Office og dets rolle i strategien, fra strategikontor til projektstøtte. Du arbejder med projektmodenhed som begreb, og du bliver i stand til at vurdere modenhedens betydning for den måde, projekterne implementerer strategien.

  Dagen giver dig:

  • viden om ledelsessproget på det niveau, du afrapporterer til
  • metoder til at vurdere et projekts modenhed
  • indsigt til at styrke projektmodenhed i egen organisation.

  Du forbereder dig til dag 3 ved at beskrive tre metoder, du bruger i din organisation for at opnå og vedligeholde topledelsens commitment. Som en del af forberedelsen overvejer du, hvordan du skal dokumentere og styre et succesfuldt projekt i din organisation. Du nedskriver dine observationer og iagttagelser som feltnoter og tager dem med på dag 3.

 • Dag 3

  På dag 3 på ’Projektstrategi og -organisation’ får du indblik i projektstrategier, det vil sige evnen til at få projektet til at lykkes i en given kultur. Vi debatterer, hvordan projekter skal dokumenteres og styres i organisationen for at blive succesfulde. Du arbejder praktisk med værktøjerne ’blueprint’ og ’gevinstkort’ som veje til at engagere topledelsen.

  Eftermiddagen byder på introduktion til MSP (Managing Successful Programmes), og hvordan du kan betragte styregruppen som et strategisk forum.

  Dagen giver dig:

  • viden om projektstrategier og at få projekter til at lykkes
  • træning i værktøjerne ’blueprint’ og ’gevinstkort’
  • indsigt i MSP (Managing Successful Programmes)
  • indsigt til at betragte styregruppen som et strategisk forum.

  Du forbereder dig til dag 4 ved at finde eksempler på, at kommunikationen om et projekt har været modsatrettet den kendte strategi, at kommunikationen om et projekt har understøttet den kendte strategi, og at en implementering er gået galt – find de tre vigtigste ting, I skulle have gjort anderledes. Dine observationer og iagttagelser nedskriver du som feltnoter og tager med på dag 4.

 • Dag 4

  På dag 4 går du i dybden med din evne til at anvende strategi til at skabe mening og fremdrift. Du bliver trænet i projektlederens rolle i den strategiske kommunikation.

  Du bliver klædt på til at anvende begreberne commitment, handlekraft og vilje til at skabe sammenhæng mellem strategi og organiseringen af projektet.

  Dagen giver dig:

  • viden om din rolle i den strategiske kommunikation
  • indsigt i udfordringer under udrulning af strategier
  • træning i at anvende commitment, handlekraft og vilje til at skabe fremdrift.

  Du forbereder dig til dag 5 ved at finde eksempler på et projekt, som kun har været meget lidt præget af ’politisk’ indblanding, og et projekt, hvor alt blev til politik. Du nedskriver dine observationer og iagttagelser som feltnoter og tager dem med på dag 5.

  Du sætter også tid af til at overveje, hvad du vil skrive opgave om.

 • Dag 5

  På dag 5 på ’Projektstrategi og -organisation’ får du indsigt i magtspillet i organisationer, og hvordan det kan påvirke den måde, projekterne implementerer strategien. Du får træning i modeller til at forstå organisationskulturer og deres påvirkning på fremdriften i projekter. Du lærer også om, hvordan du kan arbejde med projektets ’aftagere’ og med projektmodeller som værktøj til at skabe overblik over fremdrift. 

  Dagen giver dig:

  • viden om magtspil og politik i organisationer
  • indsigt i organisationskulturer, og hvordan de påvirker fremdrift i projekter
  • forståelse for dialog med aftagere
  • indblik i forskellige projektmodeller.

  Du forbereder dig til dag 6 ved at tænke over dine eller andres erfaringer med den agile projektmetode og de særlige udfordringer og muligheder, metoden giver for at sikre sammenhæng mellem strategi og projekt. Dine observationer og iagttagelser nedskriver du som feltnoter og tager med på dag 6. 

  Derudover forbereder du et 10 min. oplæg om dit eksamensemne, som du får feedback på fra underviseren og de andre deltagere.

 • Dag 6

  På dag 6 arbejder du med perspektiverne bag den agile projektmetode, og om der følger særlige udfordringer med i forhold til strategier. 

  Du lærer sprogbrugen i forskellige metoder, fx Half Double, SCRUM, PRINCE2, PMI, IPMA og MSP, og er med i diskussioner om deres brug i relation til strategi.

  Dagen giver dig:

  • indblik i forskellig sprogbrug i projektmodeller/tilgange
  • viden om, hvordan sprogbrugen påvirker strategier
  • indsigt i og forståelse for afsættet i den agile projektmetode.
   

Hvem underviser?

Henrik Bachmann

Henrik Bachmann
Master of Public Administration (MPA)

Henrik løser opgaver inden for projektledelse i både offentlige og private organisationer. Han har en årelang erfaring bag sig fra et af landets største konsulenthuse. Henrik er ekstern lektor ved DTU.

Kursets form og didaktik

Diplomuddannelsen i ledelse har et stærkt fokus på at skabe transformativ læring gennem aktionslæring. Ny forskningsbaseret teori bliver kombineret med øvelser i at praktisere projektledelse og evnen til at eksperimentere med dit projektlederskab i egen praksis. 

Resultatet er et bæredygtigt grundlag for at anvende det lærte i egen organisation. Gennem undervisningen på modulet danner du empiri via iagttagelser af praksis og eksperimenter, der relaterer sig til en konkret problemstilling i dit projekt i egen organisation. Denne problemstilling kan du tage videre med i eksamensopgaven, fordi empirien, du har beskrevet i feltnoter, kan indgå som bilag til det skriftlige produkt.

Ved afslutningen af modulet har du allerede samlet den væsentligste empiri til eksamen, fordi det er en del af den læring, der sker på modulet. Eksamen er en del af den transformative læringsproces, hvor du også bedømmes på dine kompetencer i praksis. Eksamen involverer derfor din anvendelse af det tillærte i projekter fra din egen organisation, der gør det muligt at vurdere, hvad du kan, og ikke kun, hvad du ved. 

Eksamensform

Du afslutter ’Projektstrategi og -organisation’ med en mundtlig eksamen kombineret med et skriftligt produkt. Den mundtlige eksamen og det skriftlige produkt behandler problematikker og udfordringer i dine projekter i din organisation. Den skriftlige del har form af en rapport, der omhandler udvalgte områder i dit projekt. Du kan gennemføre eksamen individuelt eller i en gruppe på to eller tre studerende. Bedømmelsen sker ud fra modulets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

et samlet overblik over Diplomuddannelsen i projektledelse her.

Uddannelsen udbydes af DTU Diplom i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser.

Covid-19-forholdsregler på kurser 

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 31 tidligere deltageres tilfredshed.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  17.980 kr. (momsfri)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  17.980 kr. (momsfri)
 • Ikke-medlemmer
  19.980 kr. (momsfri)
 • Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. bøger (ca. 1.500 kr.)
 • Dato og tidspunkt
 • 30. september 2021
  14. oktober 2021
  28. oktober 2021
  11. november 2021
  25. november 2021
  9. december 2021

  Alle dage kl. 9.00 - 16.00

 • Sted
 • Scandic Sydhavnen, Sydhavns Pl. 15, 2450 København, Denmark
 • Uddannelsens referencenr.
 • 33531
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  30. august 2021 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  30. august 2021
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik. Læs også Djøfs privatlivspolitik for webinarer via Zoom


  Din sikkerhed ved brug af Zoom
  Når du deltager i online-aktiviteter arrangeret af Djøf, vil det foregå via videotjenesten Zoom. Djøf har en virksomhedslicens og anvender Zoom Pro account. Læs mere om, hvordan Djøf anvender Zoom.

Se alle