]]>

Kursus

Offentlig controller

Som offentlig controller bliver du trænet i at være en aktiv økonomisk sparringspartner og værdiskaber i en offentlig organisation.

Startdato og sted

26. oktober 2020
København V

Afholdt

Varighed

4 dage
9.00 -16.30

Pris

19.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder med økonomi i en central eller decentral økonomifunktion i en offentlig organisation. 

Du er sandsynligvis specialist eller teamleder med ansvar for controlling. Kurset er dog relevant for alle funktioner i økonomiafdelingen. 

Din værktøjskasse er på plads, men du ønsker at bringe din økonomifaglighed bedre i spil. Du vil øge din indflydelseskraft og din evne til at skabe indsigt og mere værdi i din organisation.

Er du ansat i en privat virksomhed, kan du med fordel deltage på kurset ’Finance Business Partner’.

På kurset får du:

 • indsigt i det mindset og den adfærd, der kendetegner en god økonomisk sparringspartner
 • viden til at bidrage til værdiskabelse i organisationen som offentlig controller
 • øvelse i at agere kundefokuseret og skabe værdi for dine interne interessenter
 • redskaber til at håndtere og influere interessenter
 • øvelse i at drive effektive interessentmøder målrettet mod positive resultater for alle
 • træning i at omdanne data og information til konkrete indsigter og anbefalinger
 • metoder til at kommunikere komplekse budskaber på en enkel og effektiv måde.

Kursets indhold

På kurset forbedrer du dine evner som økonomisk sparringspartner for beslutningstagere i offentlige organisationer. Du lærer at bringe din økonomifaglighed bedre i spil som offentlig controller.

Kurset er et læringsforløb over to måneder, hvor du styrker din rolle som aktiv og værdiskabende økonomisk sparringspartner. Forløbet kombinerer engagerende træning, praktiske værktøjer, feedback fra din leder og interessenter, best practice, sparring på tværs af organisationer og direkte anvendelse af metoder og koncepter i dit daglige arbejde.
 • Før start

  Inden kursusstart gennemfører din leder og en eller flere nøgleinteressenter i organisationen en spørgeskemaundersøgelse, som afdækker dine kompetencer. Undersøgelsen giver dig værdifulde input om dine personlige styrker, udviklingsområder og værdiskabelsesmuligheder.
  Læs mindre
 • Dag 1

  26. oktober 2020, kl. 9.00 - 16.30

  På kursets første dag arbejder du med at definere din rolle som offentlig controller og sparringspartner i organisationen. Du får indblik i konceptet forretningspartnering, og du arbejder med, hvordan du bidrager til at realisere organisationens mål med dine unikke styrker og leverancer.  

  Dagen giver dig svar på:

  • hvad forretningspartnering er – definition og ambition
  • om forretningspartnering er en rolle eller et mindset
  • hvorfor forretningspartnering er en genvej til værdiskabelse i offentlige organisationer
  • hvordan vi sætter forretningspartnering på formel
  • hvordan du som offentlig controller agerer i rollen som sparringspartner og værdiskaber
  • hvad dit fokus og dine succeskriterier skal være som offentlig forretningspartner
  • hvordan du finder din organisations målsætninger og primære value drivers
  • hvilke tre roller økonomifunktionen varetager i et offentligt perspektiv
  • hvad du egentlig producerer som offentlig controller, og hvordan det skaber værdi
  • hvordan du bruger din tid bedst som offentlig forretningspartner
  • hvordan du influerer andre – det er ikke nok at have ret
  • hvilke konkrete tiltag der kan øge din indflydelseskraft
  • hvilke barrierer der kan holde dig og andre i organisationen fra at handle.

  Sidst på dagen får du udleveret din 360-graders-kompetenceundersøgelse. Den giver dig indsigt i dine styrker og udviklingsmuligheder som offentlig controller og økonomisk sparringspartner. Du får også anbefalinger til, hvilke forretningsmæssige områder du skal fokusere på. 

 • Dag 2

  27. oktober 2020, kl. 9.00 - 16.30

  På dag 2 arbejder du med inspiration fra konsulenters tilgang til kundehåndtering og kundeudvikling, og du træner og dokumenterer, hvordan du kan identificere behov og skabe værdi for dine interessenter som offentlig controller.

  Du starter dagen med at reflektere over den feedback, du har fået af din leder og nøgleinteressenter på din kompetenceundersøgelse.

  Dagen giver dig:

  • indsigt i kundecentricitet – forretningspartnerens DNA
  • viden om kundecentricitet som et mindset
  • indblik i forskellen på at arbejde kundecentrisk versus produktcentrisk
  • metoder til at arbejde struktureret med udvikling af dine interne interessenter
  • inspiration fra account management-tilgangen
  • metoder til at afdække og prioritere dine vigtigste interessenter i organisationen og deres behov
  • træning i at lave hypoteser for, hvordan du bedst hjælper dine interessenter
  • træning i at afdække interessenters behov gennem dialog
  • introduktion til og træning i at bruge BALA-modellen, en velafprøvet salgsteknik til at afdække interessenters behov og afsøge matchende behov
  • værktøjer til at finde muligheder for at skabe værdi for interessenterne
  • indsigt i og eksempler på, hvorfor økonomifunktionen er unikt positioneret til at identificere forbedringsmuligheder
  • en brainstorm på forbedringspotentialer i din egen organisation.
 • Mellem dag 2 og 3 arbejder du tilbage i organisationen med at:

  • debriefe din nærmeste leder om feedback fra undersøgelsen
  • gå i dialog med dine nærmeste interessenter om deres feedback og behov
  • udarbejde en præsentation af en case, som du skal præsentere på dag 4.

   

  Du får også mulighed for at sparre virtuelt med en læringsgruppe bestående af andre kursister.

 • Dag 3

  9. november 2020, kl. 9.00 - 16.30

  På dag 3 arbejder du med, hvordan du sikrer, at dine interessenter bakker op om dine idéer. Vi drøfter vigtigheden af at få buy-in og accept af dine anbefalinger. Du bliver introduceret til konkrete værktøjer til at influere dine interessenter, og du træner at bruge værktøjerne i praksis som offentlig controller.

  Dagen giver dig: 

  • indsigt i indflydelseskraft, og hvordan vi influerer hinanden
  • viden om forskellen på indflydelse versus manipulation
  • en forståelse af dig selv og dine præferencer
  • introduktion til de fire arketyper i DISC-modellen, indsigt i forskelle i præferencer og identifikation af egen profil
  • øvelse i at afdække styrker, svagheder og præferencer for de forskellige profiler
  • træning i at identificere profiler via adfærd og skriftlig kommunikation
  • træning i at se en situation fra forskellige vinkler og sætte sig i andres sted
  • forståelse for vigtigheden af at tilpasse din tilgang til situationen og præferencer
  • en introduktion til en mødetjekliste og win-win-konceptet
  • træning i dine kompetencer via rollespil.
 • Dag 4

  10. november 2020, kl. 9.00 - 16.30

  På dag 4 får du en introduktion til pyramideprincippet, en simpel struktur, der kan hjælpe dig til at kommunikere komplekse budskaber på en enkel og effektiv måde. 

  Du giver en kort casepræsentation, som du har forberedt hjemmefra. Du får feedback og arbejder med at forbedre din præsentation.

  Dagen giver dig:

  • indsigt i forskellen på data, information, indsigt og anbefalinger
  • træning i at skære overflødig information fra og finde ind til kernebudskaberne
  • træning i brug af pyramideprincippet til at bygge din historie
  • indblik i SCQA-strukturen til at introducere dit problem og dine anbefalinger
  • metoder til at understøtte med argumenter og fakta
  • træning i at skabe et klart call to action
  • metoder til at bygge præsentationer – udseendet betyder faktisk noget
  • introduktion til principper for og eksempler på den gode præsentation
  • en række ’aktiver’, som kan hjælpe dig til at lave bedre præsentationer
  • øvelse i at bygge eget storyboard
  • træning i at forberede og levere præsentationer – kom ud over rampen.

  Ved slutningen af dagen leverer du din præsentation igen, og du får input til yderligere forbedringer.

  Vi runder af med at evaluere på læringen fra de fire træningsdage, og du vælger to-tre forandringer, som du vil implementere i dit arbejde.

Hvem underviser?

Michael Bülow

Michael Bülow
Partner i Business Partnering Institute

Michael er stifter af og managing partner i BPI, hvor han træner og rådgiver organisationer omkring business partnering. Han har varetaget forskellige positioner i økonomifunktionen og arbejdet som leder af business partnering. Michael har som konsulent i Deloitte rådgivet og gennemført projekter inden for økonomistyring samt designet og gennemført finanstransformationer i større organisationer. 
Bo Foged

Bo Foged
CEO i ATP

Bo har en baggrund som CFO i en række større finansielle institutioner. Han har desuden gennem 25 år undervist i økonomistyring og eksternt regnskab. Bo er en af de førende stemmer i Danmark inden for fremtidens økonomifunktion, og han er forfatter til bogen ’Skab værdi som finansiel forretningspartner’.

Henriette Fynsk

Henriette Fynsk
Vice President i ATP

Henriette arbejder som afdelingschef hos ATP og har mange års erfaring som leder og finance transformation fra ATP, BankInvest og konsulent hos KPMG.
Henriette arbejder dagligt med at drive værdi som business partner og udleve bogen ”Skab værdi som finansiel forretningspartner”, som hun er medforfatter på.

Benita Ulrichs

Benita Ulrichs
Partner i Business Partnering Institute

Benita er partner og CFO i BPI, hvor hun er ekspert i at udvikle organisationer og individer til at blive mere værdiskabende. Hun har tidligere arbejdet med finansorganisationer i både det private og det offentlige. Benita har en lang baggrund som aktiv business partner og rådgiver hos Deloitte. 

Kursets form

Kurset ’Offentlig controller’ er et læringsforløb, der løber over to måneder. I undervisningen får du relevante værktøjer og metoder, og du træner med udgangspunkt i specifikke eksempler og cases fra forskellige offentlige organisationer. Du møder både teori, praktiske cases, øvelser og virkelige eksempler, og du får individuel feedback.

Mellem kursusdagene arbejder du med koncepterne i praksis i din organisation, og du får mulighed for at sparre med andre deltagere i en læringsgruppe. 

Undervejs forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  19.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  19.900 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  24.500 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 26.-27. oktober 2020
  Modul 2 : 9.-10. november 2020

  Alle dage kl. 9.00 - 16.30

 • Uddannelsens referencenr.
 • 32268
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  21. oktober 2020 kl. 12:00


  Afmeldingsfrist
  26. september 2020
 • Yderligere info, kontakt
 • Line Holm Vang

  Line Holm Vang
  Kursusansvarlig
  lic@djoef.dk
  33 95 01 96

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle