]]>

Kursus

Ledelse og nye organisationsformer

Få metoder til at gentænke ledelse og organisation i retning af mindre hierarki og mere selvledelse.

Startdatoer

17/05-22
København K
09/11-22
København K

Varighed

2 dage
09:00-16:00

Pris

13.400 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker som erfaren leder at styrke din viden om nye organisations- og ledelsesformer. Du vil have inspiration og redskaber til at afprøve nye initiativer i din egen organisation. 

Du er leder i en politisk styret organisation i det offentlige eller i en interesse- eller medlemsorganisation. Du kan også være ansat i en stabsfunktion, fx HR. 

På kurset får du:

 • viden om nye ledelses- og organisationsformer med mindre hierarki og mere selvledelse
 • metoder, der understøtter decentralisering af beslutningskompetence
 • perspektiver på dit mindset som leder og din egen lederrolle
 • præsentation af cases, hvor der er afprøvet nye ledelses- og organisationsformer
 • inspiration og metoder til at iværksætte initiativer i din egen organisation
 • sparring og feedback på dine ledelsesdilemmaer og organisationsudfordringer
 • et netværk med andre ledere, der er optaget af moderne ledelse og organisation.

Kursets indhold

På kurset ’Ledelse og nye organisationsformer’ bliver du introduceret til nye ledelses- og organisationsforståelser. Du møder organisationer, som har eksperimenteret med et fladere hierarki og øget selvledelse, og du får mulighed for at lære af deres erfaringer. 

Kurset giver dig et godt indblik i, hvordan den teknologiske udvikling, kampen om talenter og foranderlige krav fra fx politikere, borgere eller brugere stiller stigende krav til organisationers evne til at tilpasse sig i et hastigt tempo. 

Derfor afprøver flere organisationer nye måder at organisere arbejdet på og nye måder at bedrive ledelse på, hvor handle- og beslutningskraft lægges ud i organisationen. Et fællestræk er, at de nye måder gør op med nogle af de naturlove, som konventionelle organisationer er bygget op efter.

Du får indblik i, hvad den nye bevægelse betyder for din organisations effektivitet og for din rolle som leder, og hvilke gevinster, dilemmaer og faldgruber der kan opstå. Du får desuden inspiration og konkrete metoder til, hvordan du selv kommer godt i gang. 

Vælg startdato

 • Før start

  Du forbereder dig ved at læse en række artikler om nye organisationsformer.

  Læs mindre
 • Dag 1

  17. maj 2022, kl. 9.00 - 16.00.

  På første dag bliver du præsenteret for nogle af de nye organisationsformer, der bliver afprøvet rundtomkring i organisationer i dag. De repræsenterer en bevægelse hen mod mindre hierarki og bureaukrati og mere selvledelse og frihed, og de kan være svaret på en række ledelsesmæssige og organisatoriske dilemmaer og udfordringer.  

  Vi arbejder med, hvilket mindset de nye måder at organisere sig på repræsenterer, hvad det kræver af dig som leder, og hvad det kræver af dine medarbejdere. Du får indblik i, hvordan mindsettet fungerer i praksis, og hvad du kan lære af tænkningen og af andres erfaringer.

  Med afsæt i en række cases får du konkrete redskaber og metoder til at arbejde med at sætte egen organisation fri samt udfordre eksisterende ledelsesmetoder som NPM og behovet for kontrol. Du får rig lejlighed til at bygge bro til dine erfaringer undervejs.

  Om eftermiddagen deltager Andreas Granhof Juhl. Andreas er organisationspsykolog og forsker, og han har bl.a. undersøgt vejen til mere formålsdrevne og frisatte organisationer i projektet ’Organisationer Gentænkt’. 

  Selvom udgangspunktet er forskningsbaseret, får du en introduktion til praktiske og anvendelsesorienterede metoder undervejs. Vi fokuserer på to ting:

  1) Hvordan mere frisatte organisationer fungerer – vi ser på udvalgte praktiske eksempler fra danske organisationer.

  2) Hvad vejen til mere frisatte organisationer er – vi undersøger, hvordan øget fokus på formål og frisathed kan ske i offentlige og politisk ledede organisationer.

  Dagen giver dig:

  • perspektiver på forskellige organisationsforståelser
  • perspektiver på måden at anskue ledergerningen, organisationen og medarbejderne på
  • inspiration til at arbejde i organisationer, der er formålsstyrede, selvledende og helhedstænkende
  • introduktion til konkrete redskaber, bl.a. metoden ’Rådgivningsprocesser’, som styrker den decentrale handle- og beslutningskompetence i din organisation
  • indblik i cases, der har sluppet organisationen fri og afprøvet nye ledelses- og organiseringsmåder.
 • Dag 2

  18. maj 2022, kl. 9.00 - 16.00.

  På dag 2 på ’Ledelse og nye organisationsformer’ bliver du introduceret til den frisættende ledelsestænkning og de dilemmaer, du vil kunne møde. 

  Du får indblik i, hvordan du som leder i højere grad skal kunne afgive kontrol og beslutningskraft i de nye nonhierarkiske organisationer, og hvordan du skal have tillid til, at de rigtige beslutninger nok skal blive truffet. 

  Dagen giver dig:

  • viden om tænkningen i arbejdet med frisættende ledelse
  • metoder til ledelse af forandringsarbejdet, fx Fair Proces-tænkning
  • eksempler på succeser og udfordringer fra praktikere, hvis arbejdsplads er kendetegnet af nye ledelses- og organisationsformer
  • diskussion af udfordringer og ledelsesdilemmaer med afsæt i dine og de andre deltageres erfaringer
  • perspektiver på din egen ledelsesrolle i organisationen. 

Hvem underviser?

Frank Iversen

Frank Iversen
Adm. partner og konsulent i Perspektivgruppen

Frank er den gennemgående underviser på kurset. Frank har mere end 25 års erfaring med ledelses- og organisationsudvikling i offentlige organisationer. Han har skrevet flere bøger om ledelse og organisationsudvikling, bl.a. ’Slip anerkendelsen løs’, ’Frisættende ledelse’ og ’Når vi flytter sammen’ om fusioner i forbindelse med strukturreformen. I de senere år har Frank arbejdet med kulturforandringer i offentlige organisationer, hvor fokus er at frisætte potentialerne gennem nye ledelses- og organisationsformer.
Andreas Granhof Juhl

Andreas Granhof Juhl
Erhvervs-ph.d. og organisationspsykolog

Andreas har arbejdet som organisationspsykolog siden 2003, og han har en erhvervs-ph.d. i organisationsudvikling og konsultation. Andreas arbejder gennem praksis, teori og forskning med at undersøge, hvordan organisationer kan lykkes. Han er en af kræfterne bag det treårige udviklings- og forskningsprojekt ’Organisationer Gentænkt’, hvor en række offentlige og private organisationer arbejder med at reducere hierarki og bureaukrati og øge selvorganisering og frihed.

Det siger tidligere deltagere


Kurset havde et godt og passende niveau med en god blanding af teori og praktiske eksempler, hvilket gav gode fælles refleksioner.
Majbritt Veise, Områdechef Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg. Tidligere deltager på ’Ledelse og nye organisationsformer'

Kursets form

Kurset ’Ledelse og nye organisationsformer’ er opbygget af forskellige elementer til at understøtte din læring:

 • Dialog: I undervisningen får du korte teoretiske oplæg, og du drøfter forskellige emner i plenum og i mindre grupper. Erfaringsudveksling og dialog mellem dig og de andre deltagere er i centrum.
 • Refleksion: Du får rig mulighed for at reflektere undervejs på kurset, og underviserne bidrager til, at du bedre kan koble teorierne til din egen praksis.
 • Konkrete cases: Du møder relevante cases, og du arbejder med dine konkrete erfaringer: Hvad oplever du? Hvad er svært eller udfordrende? 

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du lærer de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Få mere viden

Du kan allerede nu blive klogere på nye organisationsformer i publikationen Ledelse og nye organisationsformer - hvordan kan de se ud? Her har kursets gennemgående underviser Frank Iversen medvirket i en ekspertgruppen i arbejdet med udgivelsen.

Du kan også læse interviewet: Danske organisationer er fanget i et forstenet hierarki med kursets medunderviser Andreas Granhof Juhl.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  13.400 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  13.400 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  15.100 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 17. - 18. maj 2022

  Kurset er uden overnatning.

 • Sted
 • MBK, Pilestræde 61, 1112 København, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 35151
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  10. maj 2022 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  17. april 2022
 • Yderligere info, kontakt
 • Charlotte Løfberg Paakjær

  Charlotte Løfberg Paakjær
  Kursusansvarlig
  clp@djoef.dk
  33 95 96 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle