]]>

Kursus

Ledelse og nye organisationsformer

Få metoder til at gentænke ledelse og organisation i retning af mindre hierarki og mere selvledelse.

Startdatoer

09/03-21
Frederiksberg
09/11-21
Frederiksberg

Varighed

2 dage
9.00

Pris

14.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker som erfaren offentlig leder at styrke din viden om nye organisations- og ledelsesformer. Du vil have inspiration og redskaber til at afprøve nye initiativer i din egen organisation. 

Du kan også være ansat i en stabsfunktion, fx HR.

På kurset får du:

 • viden om nye ledelses- og organisationsformer med mindre hierarki og mere selvledelse
 • metoder, der understøtter at decentralisere beslutningskompetence
 • perspektiver på dit mindset som leder og din egen lederrolle 
 • præsentationer af cases fra ledere, der har afprøvet nye ledelses- og organisationsformer
 • inspiration og metoder til at iværksætte initiativer i din egen organisation
 • sparring og feedback på dine ledelsesdilemmaer og organisationsudfordringer
 • et netværk med andre ledere, der er optaget af moderne ledelse og organisation.

Kursets indhold

På kurset ’Ledelse og nye organisationsformer’ bliver du introduceret til nye ledelses- og organisationsforståelser. Du møder organisationer, som har eksperimenteret med fladere hierarki og øget selvledelse, så du kan lære af deres erfaringer. 

Du får indblik i, hvad den bevægelse betyder for din organisations effektivitet og for din rolle som leder, og hvilke gevinster, dilemmaer og faldgruber der kan opstå. Du får desuden inspiration til, hvordan du selv kommer godt i gang.

Kurset giver dig et godt indblik i, hvordan den teknologiske udvikling, kampen om talenter og foranderlige krav fra politikere og borgere stiller stigende krav til offentlige organisationers evne til at tilpasse sig i et hastigt tempo. 

Derfor afprøver flere organisationer nye måder at organisere arbejdet på og nye måder at bedrive ledelse på, hvor ledelses- og beslutningskraft lægges ud i organisationen. Et fællestræk er, at de nye måder gør op med nogle af de naturlove, som konventionelle organisationer er bygget op efter.

Vil du vide mere?

Bliv klogere på nye organisationsformer i interviewet Danske organisationer er fanget i et forstenet hierarki med kursets medunderviser Andreas Granhof Juhl. 

Vælg startdato

 • Før start

  Du forbereder dig ved at læse en række artikler om nye organisationsformer.

  Læs mindre
 • Dag 1

  09. marts 2021

  På første dag bliver du præsenteret for nogle af de nye organisationsformer, der bliver afprøvet rundt omkring i organisationer i dag. Der er ikke tale om ét samlet koncept, men om en række beslægtede fænomener, metoder og teorier, der går under navne som fx Teal, fremtidens organisation eller organisationer gentænkt. De repræsenterer en bevægelse hen mod mindre hierarki og bureaukrati og mere selvledelse og frihed.

  Du arbejder med, hvilket mindset de nye måder at organisere sig på repræsenterer, og hvad det kræver af dig som leder og af dine medarbejdere. Du får indblik i, hvordan det fungerer i praksis, og hvad du kan lære af tænkningen og af andres erfaringer. Med afsæt i kommunaldirektør Frank E. Andersens erfaringer med at sætte egen organisation fri, udfordre NPM og behovet for kontrol, får vi en topchefs perspektiv og bygger bro til dine erfaringer.

  Dagen giver dig:

  • perspektiver på organisationsforståelser 
  • perspektiver på måden at anskue ledergerningen, organisationen og medarbejderne på
  • inspiration til at arbejde i organisationer, der er formålsstyrede, selvledende og helhedstænkende
  • metoden ’Rådgivningsprocesser’, som styrker den decentrale handle- og beslutningskompetence i din organisation
  • erfaringer fra en topchef, der har sluppet organisationen fri og afprøvet nye ledelses- og organiseringsmåder.
 • Dag 2

  10. marts 2021

  På dag to på ’Ledelse og nye organisationsformer’ bliver du introduceret til den frisættende ledelsestænkning og de dilemmaer, du vil kunne møde.

  Du får indblik i, hvordan du som leder i højere grad skal kunne afgive kontrol og beslutningskraft i de nye nonhierarkiske organisationer. Du skal have tillid til, at de rigtige beslutninger nok skal blive truffet. 

  Du får resultaterne fra det treårige forskningsprojekt ’Organisationer gentænkt’. Erhvervspsykolog og erhvervs-ph.d. Andreas Granhof Juhl fortæller, hvordan projektet har understøttet og dokumenteret otte offentlige og private organisationers arbejde med at reducere hierarki og bureaukrati og øge selvorganisering

  Dagen giver dig:

  • indblik i de forskningsmæssige resultater fra Organisationer gentænkt
  • viden om tænkningen i arbejdet med frisættende ledelse 
  • metoder til ledelse af forandringsarbejdet, fx Fair Proces-tænkning
  • diskussion af udfordringer og ledelsesdilemmaer med afsæt i dine og de andre deltageres erfaringer
  • perspektiver på din egen rolle i organisationen. 

Hvem underviser?

Frank Iversen

Frank Iversen
Adm. partner og konsulent i Perspektivgruppen

Frank er den gennemgående underviser på kurset. Frank har mere end 25 års erfaring med ledelses- og organisationsudvikling i offentlige organisationer. Han har skrevet flere bøger om ledelse og organisationsudvikling, bl.a. ’Slip anerkendelsen løs’, ’Frisættende ledelse’ og ’Når vi flytter sammen’ om fusioner i forbindelse med strukturreformen. I de senere år har Frank arbejdet med kulturforandringer i offentlige organisationer, hvor fokus er at frisætte potentialerne gennem nye ledelses- og organisationsformer.

Frank E. Andersen

Frank E. Andersen
Kommunaldirektør i Slagelse Kommune

Frank har knap 20 års erfaring som kommunal topleder. Han er kendt for sit arbejde for at ændre kommunal styring, så det traditionelle hierarki erstattes af fladere strukturer, hvor medarbejdere og lokale institutionsledere får større selvbestemmelse og ansvar. Frank er officersuddannet og har 25 års erfaring fra forsvaret bag sig. Frank er tilknyttet flere lederuddannelser som gæsteforelæser og censor. 
Andreas Granhof Juhl

Andreas Granhof Juhl
Erhvervs-ph.d. og organisationspsykolog

Andreas har arbejdet som organisationspsykolog siden 2003, og han har en erhvervs-ph.d. i organisationsudvikling og konsultation. Andreas arbejder gennem praksis, teori og forskning med at undersøge, hvordan organisationer kan lykkes. Han er en af kræfterne bag det treårige udviklings- og forskningsprojekt ’Organisationer gentænkt’, hvor en række offentlige og private organisationer arbejder med at reducere hierarki og bureaukrati og øge selvorganisering og frihed.

Det siger tidligere deltagere


Kurset havde et godt og passende niveau med en god blanding af teori og praktiske eksempler, hvilket gav gode fælles refleksioner.
Majbritt Veise, Områdechef Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg. Tidligere deltager på ’Ledelse og nye organisationsformer'

Kursets form

Kurset ’Ledelse og nye organisationsformer’ er opbygget af forskellige elementer til at understøtte din læring:

 • Dialog: I undervisningen får du korte teoretiske oplæg, og du drøfter forskellige emner i plenum og i mindre grupper. Erfaringsudveksling og dialog mellem dig og de andre deltagere er i centrum.
 • Refleksion: Du får rig mulighed for at reflektere undervejs på kurset, og underviserne bidrager til, at du bedre kan koble teorierne til din egen praksis.
 • Konkrete cases: Du møder relevante cases, og du arbejder med dine konkrete erfaringer: Hvad oplever du? Hvad er svært eller udfordrende? 

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du lærer de andre deltagere og
underviserne at kende allerede før kurset.

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Myndighederne tillader fortsat, at vi gennemfører kurser med op til 500 deltagere.

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne. Er I flere end 10 inkl. underviser på et kursus gælder en række ekstra sikkerhedskrav.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  14.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  14.900 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  16.600 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 09. - 10. marts 2021

  Kurset er med overnatning.

 • Sted
 • Scandic Falkoner, Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 33855
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  2. marts 2021 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  9. februar 2021
 • Yderligere info, kontakt
 • Charlotte Løfberg Paakjær

  Charlotte Løfberg Paakjær
  Kursusansvarlig
  clp@djoef.dk
  33 95 96 78

 • Virksomhedskursus
 • Dette kursus tilbydes også som virksomhedskursus.
  Læs mere her.
 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik. Læs også Djøfs privatlivspolitik for webinarer via Zoom


  Din sikkerhed ved brug af Zoom
  Når du deltager i online-aktiviteter arrangeret af Djøf, vil det foregå via videotjenesten Zoom. Djøf har en virksomhedslicens og anvender Zoom Pro account. Læs mere om, hvordan Djøf anvender Zoom.

Se alle