Kursus

Erhvervslejeret - udvalgte emner

Få dybere viden om de områder, der ikke eller kun begrænset kan reguleres i parternes aftale.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er advokat, erhvervsmægler, administrator, lægdommer ved boligretterne, kommunalt ansat eller medarbejder i et realkreditinstitut. 

Erhvervslejekontrakter er en vigtig del af dit arbejde, og du har allerede et grundlæggende kendskab til erhvervslejeret.

 

På kurset får du:

  • Indsigt i væsentlige dele af de regler, der regulerer forholdet mellem udlejer og erhvervslejer
  • Dybere viden om de områder, som ikke eller kun i begrænset omfang kan reguleres i parternes aftale.
 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset er du med til at identificere problemstillinger inden for erhvervslejeretten, der ofte volder besvær i praksis, og du får redskaber til, hvordan du håndterer dem.

Hvis du har brug for at vide mere om de områder, der helt eller delvist kan reguleres ved parternes aftale, kan du med fordel tage kurset ’Erhvervslejeret – kontrakter’. De to kurser supplerer hinanden.

 

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussioner.

Kurset svarer til 7 lektioner.

Godkendt af Danske BOLIGadvokater.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Se alle