Kursus

Compliance i det offentlige - fra koncept til praksis

Lær at etablere complianceprogammer, som fastholder god adfærd, integritet og tillid.

Startdatoer

25/02-19
Frederiksberg
I gang
30/10-19
Frederiksberg

Varighed

7 dage
12:00

Pris

30.000 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du vil bidrage til at fastholde tilliden mellem den offentlige forvaltning og borgerne og andre interessenter. Derfor ønsker du viden og kompetencer til at sikre, at din organisation eller afdeling kan fungere korrekt og effektivt i forhold til compliance.

Du er konsulent eller leder i en offentlig organisation eller myndighed.

På kurset lærer du at:

 • forstå konceptet compliance i en offentlig kontekst
 • udvikle en strategi og implementeringsplan for et complianceprogram 
 • integrere principperne for god forvaltning 
 • implementere en struktureret og veldokumenteret tilgang til god adfærd og integritet i din organisation eller afdeling
 • tilrettelægge og gennemføre interne undersøgelser, når noget er gået galt 
 • agere som ledelsens kompetencecenter i compliance. 

Kursets indhold

På kurset får du en god forståelse af rammer, faldgruber og muligheder for compliance i en offentlig organisation. Du får metoderne til at identificere den relevante lovgivning og risikobilledet.

I løbet af kurset omsætter du disse metoder til et konkret complianceprogram, som er relevant og brugbart for din organisation eller afdeling. Du lærer at implementere en struktureret og veldokumenteret tilgang til god adfærd, integritet og compliance i din egen organisation. 

Advokat Tormod Tingstad fra Kammeradvokaten og juridisk chef Pernille Christensen fra KL er gennemgående undervisere på kurset. På hvert modul får du også indlæg fra en lang række faglige eksperter og myndigheder. 

 

Vælg startdato

 • Før start

  Før start

  Før start reflekterer du over og nedfælder dine personlige mål og din organisations mål med din deltagelse. Refleksionerne har du med første undervisningsdag.

  Du læser udvalgte tekster, fx ’Vejledningen om god adfærd i det offentlige’ og ’Kodeks VII’. Alt materiale er tilgængeligt online på Djøfs læringsportal.
  Læs mindre
 • Modul 1

  25. februar 2019 kl. 12:00  til 26. februar 2019 13:00
  Dette modul er med overnatning

  Den første dag får du en grundig introduktion til, hvad compliance i det offentlige er, og hvad du kan forvente af kurset. Du lærer grundprincipperne bag reglerne for god forvaltning, som er rygraden i en bedre kultur.

  Dagen giver dig:

  • præsentation af holdets mål for kurset, både de personlige og organisationsmålene
  • indsigt i samfundskontrakten og god forvaltning
  • case fra den offentlige sektor – hvilken forskel gør et complianceprogram
  • indsigt i instruktionsbeføjelsen – grænsen mellem det etiske ansvar og loyalitetspligten
  • viden om forsvarlig økonomisk forvaltning og de grundlæggende retlige rammer for offentlig forvaltning
  • indsigt i habilitet, korruption og korruptionsrisiko, og hvad korruption er i forhold til dansk offentlig forvaltning 
  • redskaber til scope for compliance i din egen organisation.

   

  Foruden de gennemgående undervisere møder du:

  • Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen
  • landsdommer, professor dr.jur Niels Fenger
  • kontorchef Jesper Schaumburg-Müller, Moderniseringsstyrelsen
  • partner, advokat (H) Sune Fugleholm, Kammeradvokaten
  • it-direktør Per Buchwaldt, Region Sjælland.
 • Modul 2

  28. marts 2019 kl. 09:00 - 16:30

  Dagen er afsat til at forstå, hvordan din organisation tilrettelægger forvaltningen af en etisk leverandørkæde, og hvad det betyder i forholdet til tredjeparter. Du bliver trænet i at identificere, analysere og vurdere risici, hvilket er et vigtigt element i et solidt complianceprogram.

  Dagen giver dig:

  • case fra den private sektor, hvor du ser udfordringer med udenlandske samarbejdspartnere
  • sparring på din egen organisation og forholdet til leverandører og andre tredjeparter
  • introduktion til risikostyring, risikoanalyse og risikovurdering
  • redskaber til at identificere og arbejde med egne risici 
  • metoder til at arbejde videre med risikovurdering i samarbejde med din ledelse mellem kursusdagene.

   

  Foruden de gennemgående undervisere møder du:

  • group compliance manager Jeppe Kromann Haarsted, FLSmidth
  • CSR-Chef David Salomonsen, Københavns Kommune
  • senior manager Steffen Rudolph, Kræmmer, Deloitte
  • it-direktør Per Buchwaldt, Region Sjælland.
 • Modul 3

  11. april 2019 kl. 09.00 - 16.30

  Dag 3 bygger videre på arbejdet med risici og sætter fokus på, hvordan du udarbejder en compliancestrategi og implementerer et complianceprogram.

  Dagen giver dig:

  • introduktion til grundpillerne i en compliancestrategi og et complianceprogram
  • inspiration fra en offentlig sektor i et andet land
  • indsigt i whistleblowerordninger, og hvornår de er nødvendige, og hvordan du afklarer relevansen for din egen organisation
  • redskaber til at arbejde med dit eget complianceprogram og en handlingsplan
  • indsigt i, hvordan organisationen opbygger en etisk compliancekultur med fokus på træning og læring
  • metoder til at arbejde videre med complianceprogram og -strategi, evt. i samarbejde med ledelsen, mellem kursusdagene.

   

  Foruden de gennemgående undervisere møder du:

  • senior manager & process expert Jeppe Albæk Thomsen, Novo Nordisk
  • Norges ambassadør i Danmark, Aud Kolberg.
 • Modul 4

  2. maj 2019 kl. 09.00 - 16.30

  På dag 4 kommer du hele vejen omkring, hvad der sker i en organisation, når en undersøgelse bliver iværksat fx ved persondatasager.

  Dagen giver dig:

  • case fra virkeligheden – når det går galt, hvilke problemstillinger/dilemmaer kan du møde?
  • overblik over interne undersøgelser, særligt om overvejelserne forud og forholdet til stakeholders, politisk ledelse, offentlighed og medarbejdere
  • viden, der særligt knytter sig til undersøgelser af ansættelsesretlige forhold, fx retssikkerhed og persondata
  • en undersøgelsesplan, hvis der sker undersøgelser i egen organisation
  • indblik i faldgruber og krisekommunikation
  • metoder til at arbejde videre med complianceløsninger og kommunikationsplan mellem kursusdagene.

   

  Foruden de gennemgående undervisere møder du:

  • borgerrådgiver Johan Busse, Københavns Kommune
  • partner, advokat Jakob Kamby, Kammeradvokaten
  • partner, advokat Niels Banke, Kammeradvokaten
  • partner, advokat (H) Sune Fugleholm, Kammeradvokaten.
    
 • Modul 5

  21. maj 2019 kl. 09.00 - 16.30

  Den sidste dag knytter de tidligere moduler sammen. Dit vidensgrundlag er på plads, og du er klar til at arbejde med compliance. Du får værdifulde input til samarbejdet og relationen til andre myndigheder.

  Dagen giver dig:

  • oplæg fra Rigsrevisionen og SØIK om samarbejde med andre myndigheder  
  • perspektiver på ærlig, retvisende og tillidsskabende kommunikation
  • feedback og sparring på din plan for implementering af et complianceprogram
  • redskaber til at evaluere compliancearbejdet i egen organisation.

   

  Foruden de gennemgående undervisere møder du:

  • afdelingschef Nanna Henning, Rigsrevisionen
 • Modul 6

  19. september kl. 09.00 - 16.30

  På netværksdagen følger vi op på dit arbejde med compliance i din egen organisation, og vi ser på succeser og udfordringer.

Hvorfor lære om compliance?

Compliance er en metode til at arbejde med integritet og gennemsigtighed, der understøtter tillidsvækkende og god adfærd i din offentlige myndighed.  

Et veltilrettelagt complianceprogram sikrer, at organisationen kontinuerligt overholder grundlæggende værdier, normer og regler, fx ’Kodeks VII’ og ’God adfærd i det offentlige’.

Det kræver et tydeligt og systematisk koncept, som konkret:

 • tydeliggør ledelsens krav og forventninger til god adfærd (’tone at the top’)
 • artikulerer regler og forventninger
 • giver oversigt over tilgængelige værktøjer
 • tilbyder træning og vejledning
 • anviser en varslingsordning for uetisk/ulovlig adfærd, fx en whistleblowerordning.

Når du lærer at etablere og implementere et smidigt complianceprogram, er du med til at understøtte god og tillidsvækkende adfærd i din organisations kultur, drift og ledelse.

Flere ministerier, herunder Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet, samt Moderniseringsstyrelsen og KL, støtter op om initiativet med en complianceuddannelse for den offentlige sektor.

Hvem underviser?

Tormod Tingstad

Tormod Tingstad
Partner, advokat, Kammeradvokaten

Tormod rådgiver virksomheder og offentlige myndigheder om compliance og corporate governance. Han har stor erfaring med at lede større interne undersøgelser af komplekse og ofte internationale forhold. Tormod er ansvarlig for firmaets team for Compliance og Undersøgelser.

Pernille Christensen

Pernille Christensen
Juridisk chef, KL

Pernille står i spidsen for KL’s juridiske rådgivning. Hun har sine rødder i kommunal- og forvaltningsretten med en fortid som kontorchef for Indenrigsministeriets kommunaljuridiske center. Pernille har været formand for Natur- og Miljøklagenævnet, og hun har solid erfaring som underviser fra Københavns Universitet og Djøf.

Jørgen Steen Sørensen

Jørgen Steen Sørensen
Folketingets Ombudsmand

Jørgen har været ombudsmand siden 2012. Ud over sin store erfaring som bl.a. Rigsadvokat og afdelingschef i Justitsministeriet har Jørgen også lang undervisningserfaring fra bl.a. Københavns Universitet og Aarhus Universitet, hvor han også er adjungeret professor. 
Sune Fugleholm

Sune Fugleholm
Partner, Advokat (H) Kammeradvokaten

Sune rådgiver offentlige myndigheder og fører retssager inden for hele det offentligretlige område. Han har dybe kompetencer inden for den almindelige stats- og forvaltningsret og beskæftiger sig særligt med forsyningssektoren, compliance og udviklingen af digital forvaltning. Sune er medlem af bestyrelsen for Højesteretsskranken og certificeret voldgiftsdommer.
Nanna Henning

Nanna Henning
Afdelingschef, Rigsrevisionen

Nanna er chef for Rigsrevisionens stabsafdeling. Hun er medlem af direktionen og varetager den daglige kontakt til Statsrevisorerne og foretager besigtigelsesrejser med Rigsrevisor. Nanna har tidligere undervist i offentlig revision på CBS, og hun er medlem af Advisory Board for cand.merc.aud. Hun har desuden været formand for Professional Standards Committee under INTOSAI - en organisation for ca. 200 af verdens rigsrevisioner.

Jesper Schaumburg-Müller

Jesper Schaumburg-Müller
Kontorchef, Moderniseringsstyrelsen

Jesper har som chef for Jura og Pension ansvaret for Vejledning om god adfærd i det offentlige og Vejledning om Kodex VII. Jesper er tillige udpeget som dommer ved Tjenestemandsretten og medlem af Advokatnævnet.
Niels Fenger

Niels Fenger
Landsdommer, Professor, dr.jur.

Niels er en af Danmarks førende eksperter i forvaltningsret og forfatter til en lang række udgivelser. Niels har været medlem af Skattesagskommissionen og Bo Smith-udvalget. Han har tidligere arbejdet i Justitsministeriet og Indenrigsministeriet samt ved bl.a. EFTA-Tilsynsmyndigheden og EU-Domstolen. 
Per Buchwaldt

Per Buchwaldt
It-direktør, Region Sjælland

​Per er som It-direktør i Region Sjælland ansvarlig for it-ydelser til regionens ca. 17.000 ansatte. Han har den seneste tid brugt mange ressourcer på følgerne af ”Atea”-sagen. Per har tidligere været ansat hos bl.a. Deloitte og Bech Bruun. Forud herfor har Per været it-direktør i såvel den private som offentlige sektor.
Stanley Stener Nielsen

Stanley Stener Nielsen
Advokatfuldmægtig, Kammeradvokaten

Stanley rådgiver og fører retssager inden for hele det offentligretlige område. Han beskæftiger sig primært med grundlovsspørgsmål, menneskerettigheder og håndtering af komplekse forvaltningsretlige problemstillinger. Stanley har en fortid i Justitsministeriet, som har givet ham stor erfaring med løsning af juridiske og politiske problemstillinger.
Martin Sønnersgaard

Martin Sønnersgaard
Advokat Senior Manager, Kammeradvokaten

Martin samarbejder med både offentlige myndigheder og private virksomheder om håndtering af udfordringer og løsninger inden for persondataretten. Han er en erfaren rådgiver om alle forhold vedrørende digital forvaltning fx fuldautomatisk sagsbehandling, selvbetjeningsløsninger, sagsbehandlingssystemer og apps. Martin har konkret erfaring med digitaliseringsklar lovgivning og effektivisering af sagsbehandling, og han er en erfaren underviser og facilitator.

Niels Banke

Niels Banke
Partner, advokat, Kammeradvokaten

Niels rådgiver private og offentlige klienter om arbejds- og ansættelsesret i enhver form og fører i den forbindelse retssager ved fx Højesteret, Arbejdsretten, Tjenestemandsretten og faglig voldgift. Han rådgiver endvidere om gennemførelse af EU-udbud af offentlige kontrakter. Niels er leder af advokatfirmaets team for arbejds- og ansættelsesret.
Jeppe Kromann Haarsted

Jeppe Kromann Haarsted
Group Compliance Manager, FLSmidth

Jeppe er ansvarlig for det globale complianceprogram i FLSmidth. Han beskæftiger sig bl.a. med anti-korruption, Code of Conduct og eksportkontrol. Jeppe har tidligere arbejdet for Coloplast og Rambøll og har haft stor berøringsflade med den offentlige sektor. Jeppe har tillige i en årrække været bestyrelsesmedlem i Transparency International Denmark.
Johan Busse

Johan Busse
Borgerrådgiver, Københavns Kommune

Johan har været Borgerrådgiver siden 2004. Han forestår tilsynsopgaver og rådgivende opgaver for forvaltningen og har på denne baggrund et unikt og konkret indblik i hvordan den offentlige sektor fungerer i samspillet mellem borgere, politikere, medarbejdere, medier, NGO’ere og leverandører. 
Steffen Rudolph Kræmmer

Steffen Rudolph Kræmmer
Senior Manager, Deloitte

Steffen er ekspert i risikoidentifikation og –analyse. Han bistår offentlige myndigheder og private virksomheder i etablering af ERM-programmer (Enterprise Risk Management), som skal identificere og minimere risici. Steffen har tidligere være ansat 10 år i Maersk, hvor han ligeledes arbejdede med risikostyring.
David Salomonsen

David Salomonsen
CSR-Chef, Københavns Kommune

Som CSR chef indtager David en aktiv rolle over for kommunens mange leverandører og tilskudsmodtagere, og udfører dybdegående, dialogbaserede kontroller af compliance og præventive initiativer. David har tidligere været advokat hos Horten og han er en aktiv underviser på Københavns Universitet i bl.a. Menneskerettigheder.
Jeppe Albæk Thomsen

Jeppe Albæk Thomsen
Senior Manager & Process Expert, Novo Nordisk

Jeppe er cand. mag. i psykologi og sundhedsfremmestrategi. Han har 10 års erfaring med kompetenceudvikling og træningsprogrammer for alle faglige niveauer. Jeppe er i dag uddannelseschef med det globale ansvar  for strategisk udvikling, drift og optimering af Kompetenceudviklings- og Compliancetræningsprogrammer i Novo Nordisk. 
Aud Kolberg

Aud Kolberg
Norges Ambassadør i Danmark

Aud har været ambassadør i Danmark siden 2017. Hun er cand.polit i statsvidenskab og international politik. Aud kom til det norske Udenrigsministerium i 1985, hvor hun har arbejdet med compliance som ekspeditionschef i ”Avdeling for kompetanse og ressurser” samt som assisterende udenrigsråd (assisterende departementschef). Aud har erfaring fra flere udenrigstjenester fx i New Dehli og Washington. Aud har gennem sin karriere arbejdet med en lang række fagområder og har stor indsigt i den norske offentlige sektor.
Hans Fogtdal

Hans Fogtdal
Advokat, Hans Fogtdal Advokatfirma

Hans er en erfaren specialist og forsvarer indenfor økonomisk kriminalitet, erhvervsstrafferet og compliance. Hans har tidligere været vicestatsadvokat hos SØIK og har stor indsigt i de procedurer og sagsgange, der gælder i sager om økonomisk kriminalitet, og hvordan man forholder sig til dem. Hans er tillige en erfaren underviser i Børsstrafferet ved Københavns Universitet.

Kursets form

Kurset består af en række elementer, der understøtter din læring:

 • Dialog. Undervisningen indeholder en række teoretiske oplæg, men vægter praksisnære øvelser, hvor dialogen mellem dig og de andre deltagere er i centrum.
 • Forberedelse. Du skal forberede dig til hver undervisningsgang. Du skal læse relevant litteratur, lave casearbejde og løse forskellige opgaver.
 • Konkrete cases. Gennem hele forløbet arbejder du med din egen case, mens du udarbejder en plan for, hvordan du kan implementere et complianceprogram i din egen organisation.

Tormod Tingstad og Pernille Christensen er de to gennemgående undervisere på kurset, men du møder også en række gæsteundervisere, som giver dig forskellige indlæg, perspektiver og cases om compliance.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Det siger tidligere deltagere


Det bedste Djøf-kursus jeg har været på længe.
Kirsten Kjeldsen Jakobsen, Institutsekretariatsleder, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  30.000 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  30.000 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  36.000 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 25. - 26. feb. 2019 - 1. dag kl. 12.00 til 2. dag kl. 13.00
  28. marts 2019   kl. 09.00 - 16.30
  11. april 2019  kl. 09.00 - 16.30
  2. maj 2019  kl. 09.00 - 16.30
  21. maj 2019 kl. 09.00 - 16.30
  19. sep. 2019  kl. 09.00 - 16.30

 • Sted
 • Scandic Falkoner, Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 30622
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  18. februar 2019


  Afmeldingsfrist
  25. januar 2019
 • Yderligere info, kontakt
 • Mette Sattrup

  Mette Sattrup
  Kursusansvarlig
  mst@djoef.dk
  33959642

 • Virksomhedskursus
 • Dette kursus tilbydes også som virksomhedskursus.
  Læs mere her.
 • Overnatning
 • Første modul på dette kursus er med overnatning.
 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik

Se alle