Kursus

Compliance i det offentlige - fra koncept til praksis

Nyt kursusindhold – ny pris. Lær at etablere complianceprogammer, som fastholder god adfærd, integritet og tillid

Startdato og sted

16. april 2020
Frederiksberg

Varighed

3 dage
09:00

Pris

14.750 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker viden og kompetencer til at sikre, at din organisation eller afdeling kan fungere korrekt og effektivt i forhold til compliance.

Du er ansat i en offentlig organisation eller myndighed, som arbejder med eller skal arbejde med compliance.

På kurset lærer du at:

 • forstå konceptet compliance i en offentlig kontekst
 • udvikle en strategi og implementeringsplan for et complianceprogram 
 • integrere principperne for god forvaltning 
 • implementere en struktureret og veldokumenteret tilgang til god adfærd og integritet i din organisation eller afdeling
 • agere som ledelsens kompetencecenter i compliance. 

Kursets indhold

På kurset får du en dyb forståelse af rammer, faldgruber og muligheder for compliance i en offentlig organisation. Du får værktøjerne til at identificere den relevante lovgivning og risikobilledet og du får metoder til at operationalisere din nye viden.

I løbet af kurset omsætter du værktøjer og metoder til et konkret complianceprogram, som er direkte relevant og brugbart for din organisation eller afdeling. Du lærer at implementere en struktureret og veldokumenteret tilgang til god adfærd, integritet og compliance i din egen organisation.

Advokat Tormod Tingstad fra Kammeradvokaten og juridisk chef Pernille Christensen fra KL er gennemgående tovholdere på kurset. På hvert modul får du også indlæg fra en række faglige eksperter og myndigheder.

Sådan får du mere ud af dit kursus

Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 • Modul 1

  Grundlæggende principper og introduktion til risikostyring

  16. april, kl. 9.00 - 16.30

  Den første dag får du en introduktion til, hvad compliance i det offentlige er. Du arbejder med grundprincipperne bag reglerne for god forvaltning, som er rygraden i en bedre kultur. Dernæst kommer du igennem risikostyring i det offentlige. 
   
  Dagen giver dig:

  • indsigt i de grundlæggende krav til sund offentlig forvaltning - herunder juridisk kvalitet, god sagsbehandling, habilitet, og korruptionsrisiko 
  • praktiske eksempler på god og dårlig compliance
  • introduktion til risikostyring og præsentation af den hjemmeopgave om risikostyring, som du skal arbejde på til modul 2 

    

  Foruden de gennemgående undervisere møder du

  • Sune Fugleholm, Partner, advokat (H), Kammeradvokaten
  Læs mindre
 • Modul 2

  4. maj, kl. 9.00 - 16.30

  Dagen er afsat til at forstå, hvordan din organisation tilrettelægger forvaltningen af centrale risici. Du arbejder videre med opgaven fra modul 1 og du bliver trænet i at identificere, analysere og vurdere risici, hvilket er et vigtigt element i et solidt og operationelt complianceprogram.

  Dagen giver dig:

  • indsigt i risikostyring, risikoanalyse og risikovurdering
  • redskaber til at identificere og arbejde med egne risici
  • indsigt i en risikobaseret kontrolmodel i praksis 
  • metoder til at arbejde videre med risikovurdering i samarbejde med din ledelse

   

  Foruden de gennemgående undervisere møder du

  • Steffen Rudolph Kræmmer, Senior Manager, Deloitte
  • David Salomonsen, CSR-chef Københavns Kommune
 • Modul 3

  9. juni, kl. 9.00 - 16.30

  Dag 3 bygger videre på arbejdet med risici og sætter fokus på, hvordan du udarbejder en compliancestrategi og implementerer et complianceprogram. Hvordan skaber du en konkret og varig adfærdsændring med hensyn til de centrale risici, som du har prioriteret på modul 2.

  Dagen giver dig:

  • forståelse for komponenterne i et enkelt complianceprogram 
  • indsigt i, hvordan organisationen opbygger en compliancekultur med fokus på træning og læring
  • redskaber til at arbejde med dit eget complianceprogram og en handlingsplan
  • et bedste praksis-eksempel fra en større offentlig organisation 

   

  Foruden de gennemgående undervisere møder du 

  • Jeppe Albæk Thomsen, Senior Manager & Process Expert, Novo Nordisk 

Hvorfor lære om compliance?

Compliance er en metode til at arbejde med integritet og gennemsigtighed, der understøtter tillidsvækkende og god adfærd i offentlige myndigheder.  

Et veltilrettelagt complianceprogram sikrer, at organisationen kontinuerligt overholder grundlæggende værdier, normer og regler, fx grundlæggende forvaltningsretlige regler, ’Kodeks VII’ og ’God adfærd i det offentlige’. Det kræver et tydeligt og systematisk koncept, som konkret:

 • tydeliggør ledelsens krav og forventninger til god adfærd (’tone at the top’)
 • artikulerer regler og forventninger
 • giver oversigt over tilgængelige værktøjer
 • tilbyder træning og vejledning
 • anviser en varslingsordning for uetisk/ulovlig adfærd, fx en whistleblowerordning.

Når du lærer at etablere og implementere et smidigt complianceprogram, er du med til at understøtte god og tillidsvækkende adfærd i din organisations kultur, drift og ledelse.

Flere ministerier, herunder Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet, samt Moderniseringsstyrelsen og KL, støtter op om initiativet med en complianceuddannelse for den offentlige sektor.

 

 

Hvem underviser?

Pernille Christensen

Pernille Christensen
Juridisk chef, KL

Pernille står i spidsen for KL’s juridiske rådgivning. Hun har sine rødder i kommunal- og forvaltningsretten med en fortid som kontorchef for Indenrigsministeriets kommunaljuridiske center. Pernille har været formand for Natur- og Miljøklagenævnet, og hun har solid erfaring som underviser fra Københavns Universitet og Djøf.

Tormod Tingstad

Tormod Tingstad
Partner, advokat, Kammeradvokaten

Tormod rådgiver virksomheder og offentlige myndigheder om compliance og corporate governance. Han har stor erfaring med at lede større interne undersøgelser af komplekse og ofte internationale forhold. Tormod er ansvarlig for firmaets team for Compliance og Undersøgelser.

Sune Fugleholm

Sune Fugleholm
Partner, Advokat (H) Kammeradvokaten

Sune rådgiver offentlige myndigheder og fører retssager inden for hele det offentligretlige område. Han har dybe kompetencer inden for den almindelige stats- og forvaltningsret og beskæftiger sig særligt med forsyningssektoren, compliance og udviklingen af digital forvaltning. Sune er medlem af bestyrelsen for Højesteretsskranken og certificeret voldgiftsdommer.
Steffen Rudolph Kræmmer

Steffen Rudolph Kræmmer
Senior Manager, Deloitte

Steffen er ekspert i risikoidentifikation og –analyse. Han bistår offentlige myndigheder og private virksomheder i etablering af ERM-programmer (Enterprise Risk Management), som skal identificere og minimere risici. Steffen har tidligere være ansat 10 år i Maersk, hvor han ligeledes arbejdede med risikostyring.
David Salomonsen

David Salomonsen
CSR-Chef, Københavns Kommune

Som CSR chef indtager David en aktiv rolle over for kommunens mange leverandører og tilskudsmodtagere, og udfører dybdegående, dialogbaserede kontroller af compliance og præventive initiativer. David har tidligere været advokat hos Horten og han er en aktiv underviser på Københavns Universitet i bl.a. Menneskerettigheder.
Jeppe Albæk Thomsen

Jeppe Albæk Thomsen
Senior Manager & Process Expert, Novo Nordisk

Jeppe er cand. mag. i psykologi og sundhedsfremmestrategi. Han har 10 års erfaring med kompetenceudvikling og træningsprogrammer for alle faglige niveauer. Jeppe er i dag uddannelseschef med det globale ansvar  for strategisk udvikling, drift og optimering af Kompetenceudviklings- og Compliancetræningsprogrammer i Novo Nordisk. 
Nanna Henning

Nanna Henning
Afdelingschef, Rigsrevisionen

Nanna er chef for Rigsrevisionens stabsafdeling. Hun er medlem af direktionen og varetager den daglige kontakt til Statsrevisorerne og foretager besigtigelsesrejser med Rigsrevisor. Nanna har tidligere undervist i offentlig revision på CBS, og hun er medlem af Advisory Board for cand.merc.aud. Hun har desuden været formand for Professional Standards Committee under INTOSAI - en organisation for ca. 200 af verdens rigsrevisioner.

Kursets form

Kurset består af en række elementer, der understøtter din læring:

 • Dialog. Undervisningen indeholder en række teoretiske oplæg, men vægter praksisnære øvelser, hvor dialogen mellem dig og de andre deltagere er i centrum.
 • Forberedelse. Du skal forberede dig til hver undervisningsgang. Du skal læse relevant litteratur, lave casearbejde og løse forskellige opgaver.
 • Konkrete cases. Gennem hele forløbet arbejder du med din egen case, mens du udarbejder en plan for, hvordan du kan implementere et complianceprogram i din egen organisation.

Tormod Tingstad og Pernille Christensen er de to gennemgående tovholdere på kurset, og du møder også en række gæsteundervisere, som giver dig forskellige indlæg, perspektiver og cases om compliance.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.  

 

 

Det siger tidligere deltagere


Det bedste Djøf-kursus jeg har været på længe.
Kirsten Kjeldsen Jakobsen, Institutsekretariatsleder, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  14.750 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  14.750 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  16.750 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • D. 16. april, kl. 09.00 - 16.30

  D. 4. maj, kl. 09.00 - 16.30

  D. 9. juni, kl. 09.00 - 16.30

 • Sted
 • Scandic Falkoner, Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 32570
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  1. april 2020


  Afmeldingsfrist
  30. december 2019
 • Yderligere info, kontakt
 • Line Holm Vang

  Line Holm Vang
  Kursusansvarlig
  lic@djoef.dk
  33 95 01 96

 • Virksomhedskursus
 • Dette kursus tilbydes også som virksomhedskursus.
  Læs mere her.
 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik

Se alle