]]>

eLearning

Artikler om mentoring

Viden, inspiration og praktiske redskaber til mentorsamtaler.

Forberedelse

Rammer og spilleregler for Djøfs korte mentorforløb

Hvad er rammerne og de etiske spilleregler og hvordan er ansvaret fordelt mellem mentor og mentee? Forbered dig før dit første møde med disse guidelines for Djøfs korte mentorforløb.

Rammer og spilleregler for Djøfs lange mentorforløb

Hvad er rammerne og de etiske spilleregler og hvordan er ansvaret fordelt mellem mentor og mentee? Forbered dig før dit første møde med disse guidelines for Djøfs lange mentorforløb.

Rammer og spilleregler for Djøfs jobsparringsforløb

Hvad er rammerne og de etiske spilleregler og hvordan er ansvaret fordelt mellem mentor og mentee? Forbered dig før dit første møde med disse retningslinjer for Djøfs jobsparringsforløb.

Terms and conditions for short term mentorship programme

Prepare yourself for the short term mentorship programme, by reading these terms and conditions.

Terms and conditions for long term mentorship programme

What is the distribution of responsibility between mentor and mentee? These guidelines will help you prepare for your first meeting.

Faser i et langt mentorforløb

Vær opmærksom på at din rolle som mentor ændrer sig i takt med mentees udvikling. Her er nogle opmærksomhedspunkter for et arketypisk forløb på 8-12 måneder.

Vind tillid fra start

Det første møde mellem mentor og mentee er afgørende for, om forløbet bliver udbytterigt. For at skabe fundamentet for en god relation gælder det om at vinde tillid fra start.

Tips til dit Kaffemøde

Her får du tips til kaffemødet - både før og efter.

Det sidste møde

Afrund relationen ved at give hinanden en feedback på samarbejdet og udbyttet af mentorforløbet.

Redskaber

Selvtillid og selvværd

Du får her nogle eksempler på, hvordan du som mentor kan arbejde med at støtte mentee i at opbygge et sundt, selvbeskyttende system.

6 fokuspunkter for mentorsamtalen

Kom godt fra start i mentorforløbet med disse 6 fokuspunkter for mentorsamtalen.

At give og modtage feedback

Feedback kan gavne både mentor og mentee. Her er 10 teknikker til at belyse dine blinde pletter.

Bryd med formen i mentorsamtalen

Bryd med formen i mentorsamtalen og find nye vinkler på sagen.

Det gode spørgsmål

Et væsentligt element i mentorsamtalen er måden at stille spørgsmål på. Gode spørgsmål stillet på rette tid og sted skaber nye muligheder.

Emma Gad til virtuelle mentorsamtaler

En virtuel samtale mellem mentor og mentee behøver ikke være den næstbedste løsning. Med denne guide får du samtalen til at glide let gennem skyen.

Erfaring er guld værd

Mentors gode råd er ikke altid en genvej for mentee. Mentee bør selv gøre sig sine erfaringer for at opnå læring. Kend forskellen mellem at give gode råd og at dele af sin erfaring.

Forskellige typer af professionelle samtaler

Hvordan adskiller mentorsamtalen sig fra andre samtaleformer fx coaching og vejledning?

Fra ord til handling

Spørgsmål, der åbner for udsagn om forandring, giver mere handlekraft.

Gør din mentorprofil attraktiv

Mentorprofilen giver mentee en smagsprøve på, hvem du er som mentor. Her får du 3 konkrete råd til at gøre din mentorprofil helt skarp og fremme det rette match med nye mentees.

Gør noget ved de giftige ord

Hvad gør du, hvis din samtalepartner forfalder til katastrofetænkning eller sætter negative betegnelser på sig selv? Sæt luppen over giftige ord i mentorsamtalen. Grib dem, undersøg dem sammen og afmontér dem.

Kroppen taler altid med

I alle samtaler taler kroppen med. Bliv opmærksom på dit eget og din samtalepartners nonverbale sprog og balancér din rolle som mentor.

Lyt for at lære

I de mest succesrige mentorforløb doserer mentor sin taletid og lytter for at lære.

Mentors mange roller

Hvornår påvirker du mentee i en bestemt retning og hvornår lader du selv mentee sætte retningen? Du har sikkert reflekteret over, hvordan du skal møde mentee i din rolle som mentor set i relation til mentees behov.

Mentorsamtalens 7 niveauer

Mentorsamtaler kan ifølge mentorekspert David Clutterbuck udvikle sig gennem 7 niveauer med stigende indsigt og effekt.

Refleksion i stilhed

Brug stilhed aktivt, når mentee er uafklaret om sin situation, har svært ved at sætte ord på eller finde hoved og hale i sine udfordringer.

Skift perspektiv

Med teknikken perspektivskifte kan I kaste lys over underliggende antagelser og ændre syn på problemet.

Visuelle samtaler

Gør dine samtaler med mentee visuelt understøttet. Med en kombination af nøgleord og simple streger skærper du mentees overblik over komplekse emner og fremmer refleksion. Her er en tegneguide til mentor i 4 trin og gode råd til at komme i gang.

Samtaler om karriereudvikling

Afklar mentees kompetencer

I samtalen mellem mentor og mentee kan der blive behov for at afklare mentees kompetencer. Med Kompetencestjernen kan I sammen belyse, hvordan mentee bruger sine kompetencer i praksis.

Fold ideen om karriere ud

Hvilken karrieretype er du? Som mentor kan du udfordre idéen om, hvad karriereveje er og kan være med afsæt i Karrieremodellen.

Ombord som ny i en organisation

Hvad skal der til for at lykkes som ny på en arbejdsplads? Få et forspring med en erfaren mentors bedste råd. Vær nysgerrig på det uformelle, hvad der ses som succeser og de sociale spilleregler i din organisation.

SWOT dig selv

Hjælp mentee med at skabe overblik, flere nuancer og nye handlerum med den klassiske SWOT-analyse - med et twist.

Tag toppen af tvivlen

Talent, organisation og passion kan være nøgleordene, når du som mentor skal guide mentee i karrierespørgsmål.

Historier

En menteehistorie: Man skal ville det

Heidi Schmidt stod ved en skillevej i sit arbejdsliv: Skulle hun fortsætte i sit job som jurist efter 10 år eller måske tage skridtet ud af bankbranchen? Samtalerne med en mentor fik sporet juristen ind på flere mulige karriereveje.

Nicolai om selvstændige: personlig og professionel udvikling hænger sammen

Vær forberedt på at mentorskabet har fokus på både virksomheden og mentees personlige udvikling.

Samtaler med højt til loftet

Else Iversen interviewer mentor Christian Ahlefeldt-Laurvigen. Christian fortæller ærligt om sin tilgang til at være mentor, hvordan samtaler kan akkompagnere en indre dialog i ham og hvordan han bringer sin erfaring ind i samtalerne med mentee.

Sofia fik en mentor i London

Det kan være en udfordring at rykke alt op og flytte til udlandet. For Sofia blev et mentorforløb hendes faldskærm, da hun skulle lande i London. Sofias mentor, Johan havde ikke nødvendigvis svarene, men forståelsen, til at hjælpe hende gennem det første år.

Studiementor

Det første møde med din studiementor

Afstem forventninger til hinanden på dit første møde med mentor.

Rollen som studiementor

Forbered dig på rollen som studiementor. Få tip til at komme godt fra start på det første møde med mentee.

Rammer og spilleregler for Studiementor

Kom godt fra start på studiementorordningen. Forbered dig før det første møde med denne guide. Afstem forventninger og vær klar på rollefordelingen mellem mentor og mentee.

Studiementor samtaleguide

Mentee er hovedpersonen. Find den undersøgende stil frem, hold fokus på studielivet og forlad tanken om at være ekspert. Få det bedste ud af samtalerne med disse 6 gode råd og tips til både mentor og mentee i studiementorforløb.

Bliv mentor

Uanset hvor du er i din karriere, har du noget værdifuldt at give videre. Uanset om I mødes til ét møde eller indgår i et længere forløb, får du mulighed for at inspirere en anden – og tager selv nye input med hjem.

Få en mentor

Som mentee får du et par ekstra øjne på din faglige og personlige udvikling. Sammen med en mentor kan du reflektere over din karriere og blive inspireret til at gå nye veje for at opnå dine mål.