]]>

Djøf

Bæredygtighed giver grønne job

Bæredygtighed - der er penge i det og der er jobs i det. Få overblik og viden om grønne jobs her på siden. Mange virksomheder arbejder med at omlægge deres produktion til processer styret af bæredygtighed.

Hvordan kan du arbejde med bæredygtighed under de 17 verdensmål?

Mogens Lykketoft siger, at djøferne vil være blandet ind i udformning og regler, så vi sikre en ambitiøs grøn målsætning. Jacob Kjeldsen fra DI - Dansk Industri  fortæller, hvordan virksomheder skal arbejde med bæredygtighed i fremtiden.

 

Morgens Lykketoft: Verdensmålenes betydning for djøfere og deres bidrag

Jacob Kjeldsen fra DI: Sådan arbejder du med verdensmålene

Hvad kan du arbejde med inden for grøn energi?

Grøn energi handler om at efterleve grønne retningslinjer, så virksomheder forbruger og forurener mindre. Det handler om at tænke i cirkulær økonomi. 

Grøn energi påvirker alle arbejdspladser på det danske arbejdsmarked, da der blandt andet skal tages stilling til, hvordan vi kommer af med vores affald, hvordan vi genanvender, og hvordan vi sikrer en bæredygtig produktion. Det er nødvendigt for alle arbejdspladser at tænke grønt, at arbejde systematisk og at følge lovgivningen. Den grønne omstilling påvirker derfor en virksomheds medarbejdere og funktioner på alle niveauer.

Projektledelse

Der er brug for flere profiler, der kan ændre en produktion til en bæredygtig grøn omstilling. Funktionerne inden for grøn energi bærer præg af projektledelse og procesoptimering. Kompetencer djøferne er kendt for at kunne mestre.

Strategi, HR og CSR 

Til fremtidens arbejdspladser inden for strategi, HR og CSR skal der blandt andet rekrutteres grønne tekniske profiler.

Jura

Der er brug for jurister til at udarbejde nye og holdbare samarbejds- og indkøbsaftaler, sikring af varer og ydelser Der er brug for jurister til at forstå og følge de regler, som kommer fra politikerne, og der er internationale konventioner, der skal overholdes.

Økonomi 

Der vil blive brug for profiler der kan sikre, at en arbejdsplads ikke overforbruger og der er brug for økonomer til at omlægge økonomien. 

Rådgivning

Mange virksomheder har brug for rådgivning til at møde fremtidige krav og regler. Derfor har flere store konsulenthuse specialiseret sig i grøn omstilling. Mindre rådgivningsvirksomheder tilbyder også konsulentbistand.

Kommunikation og presse

Der er brug for kommunikationsmedarbejdere til udvikling af de gode historier og skabe kontakt til pressen. Marketing og kommunikationsprofiler kan være med til at fortælle historien om, hvordan man gennemfører den grønne omstilling. 

Administration

I administrationen er der brug for profiler inden for: Energiplanlægning og energiudvikling. Koordinering af samarbejdsaftaler. Ajourføring af data og kundehåndtering.

Et godt sted at starte din research, hvis du ønsker en bæredygtig karriere, er at søge på titler fx på LinkedIn.

 • Energiplanlægger
 • Regulatorisk seniorrådgiver med energipolitisk fokus
 • Energikonsulent
 • Marketingschef
 • Project & Site Manager til internationalt væksteventyr i den grønne industri. 
 • Compliance officer
 • Sustainability manager
 • Byplanlægger
 • Ressource- og affaldsplanlægger
 • Miljø- og klimarådgiver
 • International koordinator
 • Bæredygtighedskoordinator
 • International EU projekt koordinator
 • Klima- og miljøplanlægger
 • Projektkoordinator
 • International besøgskoordinator
 • Programleder til grønne byløsninger
 • Energiplanlægger
 • Miljøkonsulent
 • Forandringsagent
 • Trafikplanlægger
 • Projektleder, specialkonsulent og chefkonsulent inden for miljø, klima, cyklisme, trafik, affald, genbrug 
 • Programleder for Bæredygtig Mobilitet
 • Bæredygtig eventmanager
 • Eventmanager med speciale i bæredygtighed
 • Life-cycle specialist

Mød medarbejdere inden for grøn energi

Mød medarbejdere i virksomheder, der arbejder med grøn energi.

Du kan også læse uddybende interviews med Anders Sørensen fra Enemærke og Petersen, Astrid Carl fra Green Moves og Sara Petrycer Hansen fra Concito, når de fortæller deres respektive historier om hvordan de arbejder med grøn omstilling, cirkulær økonomi og bæredygtighed.

Tina Krag, Lead HR legal advisor hos Ørsted

Katrine Andersen, Business development manager hos Vestas

Anders Sørensen, forretningsudvikler hos Enemærke & Petersen

Jacob Lundgaard, Udviklingschef hos Gate 21

Astrid Carl, Direktør hos Green Moves

Cirkulær økonomi skaber grønne jobs

Danmark har allerede bragt store dele vedvarende energi ind i elforsyningen. Samtidig er der vedtaget en bindende klimalov med et mål om 70% reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 i forhold til 1990 (ekskl. international skibs- og luftfart). På længere sigt er der en målsætning om, at vi i 2050 er klimaneutrale.

Målsætningerne er interessante. Ikke kun for miljøet, men fordi de er koblet til et enormt potentiale for vækst på tværs af alle brancher. Mere end 67.000 arbejder allerede med bæredygtig energi og for at nå de politisk opsatte mål, skal der investeres massivt, hvilket kan betyde mange nye jobs inden for området.

State of Green arbejder for at fremme den grønne omstilling og skabe opmærksomhed omkring sektorens initiativer. State of Green er et samarbejde mellem den danske regering og dansk erhvervsliv. 

Flere organisationer arbejder for at accelerere den grønne omstilling og vækst. Blandt andet Gate 21 som er et partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og videninstitutioner.

Se video med Jacob Lundgaard fra Gate21, når han fortæller om hvordan cirkulær økonomi skaber grønne jobs.