]]> ]]>

Djøf

§20 - Djøf dokumentation

Læs dagsordensættende analyser af aktuelle samfundstendenser med Djøfs analyse §20 - Djøf dokumentation.

§20 - Djøf dokumentation

Djøfs analysepublikation er opkaldt efter Folketingets §20-spørgsmål. Her stiller folketingsmedlemmerne drillende og dybsindige spørgsmål til ministrene.

I Djøfs §20-publikation ser vi bort fra drillerierne og stiller kun spørgsmål, der flytter samfundet frem. Målet er at kvalificere den politiske debat gennem dybdegående og dagsordenssættende analyser.

Sommermånederne undtaget kan du dykke ned i samfundstendenser, når vi udgiver §20-Djøf Dokumentation.

Læs §20

Her finder du en oversigt over alle §20 analyser, du kan åbne dem som pdf
Mobiliteten for medarbejdere over 55 år er lav. Uanset om det skyldes, at medarbejdere over 55 år ikke søger nye jobs, eller at arbejdsgiverne ikke vil ansætte dem, er det en udfordring, at mobiliteten i gruppen er så lav. For det betyder, at der er fare for, at den ældste gruppe i arbejdsstyrken kommer til at gro fast. Læs mere i analysen Danskerne stopper med at skifte job, når de fylder 55 år

Da Covid-19-pandemien ramte Europa tidligt i 2020, valgte Danmark og Sverige to markant forskellige nationale strategier. Hvor den danske regering valgte at forfølge en mere offensiv strategi, mens store dele af samfundet blev lukket ned for at undgå smittespredning, beholdt den svenske regering i stor udstrækning samfundsinstitutioner og private virksomheder åbne.

De to meget forskellige strategier er blevet hyppigt diskuteret i dagspressen og blandt eksperter. Men hvordan vurderer den svenske og danske befolkning strategierne? Læs med i analysen Håndteringen af corona-krisen - Danskere har mere tillid til myndighederne end svenskere 

Ingen nordiske lande har så få kvinder i ledende stillinger som Danmark. Og i EU er det kun Luxembourg og Cypern, der har færre kvinder på ledelsesgangene end tilfældet er i Danmark.

I denne undersøgelse har Djøf på baggrund af Danmarks Statistiks registre foretaget en analyse af mænd og kvinders sandsynlighed for at blive ledere. Analysen viser, at der er langt til reel ligestilling mellem kønnene på de danske ledelsesgange. Læs med i analysen Mænd har dobbelt så store chancer for at blive ledere som kvinder.
I Danmark har vi siden 1976 haft en lov om ligeløn, der forbyder lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Men selvom vi i mere end 40 år har haft en lovgivning, der fastlægger et princip om lige løn for lige arbejde, er det langt fra at være indfriet.

Denne analyse af Djøfs medlemmers lønninger viser, at de generelle og uforklarlige forskelle i løn mellem kønnene også findes blandt djøfere – og at den uforklarede ulighed i lønnen er fastholdt eller steget i forhold til sidste år. Det gælder både i den private og den offentlige sektor og på medarbejder- og chefniveau. Læs med i analysen Kvinder må se langt efter mænds lønseddel.
Vi skifter stort set alle job ind imellem. Men hvor ofte? Er der forskelle på, hvem der skifter job? Hvor tit krydser vi åen og skifter den offentlige sektor ud med den private – og omvendt? Og hvilke jobfunktioner skifter vi til? Det ser denne analyse nærmere på, læs den her.
Det er vigtigt at der er åbenhed og gennemsigtighed omkring, hvilke informationer både myndigheder og private virksomheder indsamler og lagrer om os. Det er afgørende, at vi som borgere har tillid til de offentlige og private aktører, der ligger inde med vores data. Og har vi så det? I denne undersøgelse, foretaget blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen, har Djøf undersøgt danskernes forhold til indsamling, opbevaring, anvendelse og deling af vores data. Læs analysen her.

Denne undersøgelse viser, at der ser ud til at være en sammenhæng mellem jobtilfredshed og muligheden for kontinuerlig kompetenceudvikling. Der er en signifikant større andel af dem, der det seneste år har deltaget i efteruddannelsesforløb, der er tilfredse med deres arbejde end dem, der ikke har været på et kursus det seneste år.

Det er et vigtigt fund for både faglige organisationer, arbejdsgivere og arbejdstagere. Desværre tyder undersøgelsen også på, at det er for lille en del af de adspurgte, som oplever, at deres løbende efteruddannelse prioriteres højt nok af arbejdsgiverne, det kan du læse meget mere om i analysen her. 

I denne analyse tager Djøf temperaturen på de offentlige lederes arbejdsliv. Vi har spurgt dem til deres roller, ledelsesmæssige råderum og forventninger til, hvor længe de regner med at blive i deres nuværende job. Læs resultaterne som giver et interessant indblik i hverdagen for ledere med personaleansvar i den offentlige sektor.

I denne analyse undersøger Djøf, hvordan ansatte i departementer forholder sig til nye politiske reformer. Resultaterne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt Djøfs medlemmer i departementerne.

Der spørges både bredt til politiske initiativer og mere specifikt til reformbegrebet. Resultatet er et indblik i magtens maskinrum.  Læs hele analysen her.

De små og mellemstore danske virksomheder (SMV) skal kunne vokse sig store i Danmark. Konsekvenserne er omfattende, hvis Danmark taber innovative virksomheder og dermed indtægter til udlandet – ikke blot for virksomhederne, men også for den danske velfærd. En af de afgørende forudsætninger for, at vi ikke går bag af dansen, er kvalificeret arbejdskraft. Læs hele analysen her

Et godt arbejdsmiljø, meningsfyldte opgaver og hjem i ordentlig tid. Sådan kan man sammenfatte danskernes drømmejob. Denne undersøgelse blandt arbejdstagere viser, at en række bløde værdier og etiske hensyn vægtes højere end løn, hvis danskerne skulle søge et nyt job i morgen. Ønsket om miljøbevidste arbejdsgivere med socialt ansvar ligger til gengæld langt nede på prioriteringslisten. Se hele analysen her.

’Lige løn for lige arbejde’ er et afgørende mantra på det danske arbejdsmarked. Men nye beregninger af ligeløn på det offentlige og det private djøf-arbejdsmarked, viser, at mens ligeløn har vundet indpas i den offentlige sektor, er der stadig et godt stykke vej, når vi ser på privatansatte mænd og kvinders lønninger. Dyk ned i Djøfs uligelønsanalyse her og få mere viden om emnet