]]>

Djøf

Djøfs repræsen­tantskab

Djøfs repræsentantskab består af alle delforeningernes repræsentanter samt repræsentanter fra tre medlemsgrupper: Ansatte i udlandet, arbejdssøgende medlemmer og selvstændige advokater.

Sammensætning og formål

Djøfs repræsentantskab er foreningens højeste organ. Der afholdes fast møde i repræsentantskabet en gang om året i marts/april måned. Det seneste repræsentantskabsmøde fandt sted den 24. april 2020. Repræsentantskabsmødet blev afholdt elektronisk på grund af Corona-epidemien. På repræsentantskabsmødet fremlægger formanden sin mundtlige beretning. 

Læs formandens mundtlige beretning fra repræsentantskabsmødet 2020.

Læs beslutningsreferatet af Djøfs repræsentantskabsmøde den 24. april 2020.

Repræsentantskabet træffer blandt andet beslutning om foreningens budget og kontingentet. Djøfs seneste årsregnskab fremlægges på repræsentantskabsmødet.

Læs Djøfs årsregnskab for 2018-2019.

I lige år vælger repræsentantskabet formanden og de øvrige medlemmer af Djøfs bestyrelse, der består af i alt 10 medlemmer.

Læs omkring Djøfs strategi frem til 2022.

Se Djøfs politiske struktur.

Du kan finde en oversigt over delforeningens repræsentanter under de forskellige delforeninger.

Som repræsentant i en af delforeningernes repræsentantskaber er man automatisk også repræsentant i Djøfs repræsentantskab.

Vedtægter

Djøfs vedtægter

Repræsentantskabsmøder

Djøfs repræsentantskabsmøde blev afholdt den 24. april 2020 som et elektronisk møde på grund af Corona-situationen.

Du kan læse beslutningsreferatet af repræsentantskabsmødet her.

Beslutningsreferat af Djøfs repræsentantskabsmøde den 24. april 2020

Kontaktpersoner

Hanne Kjeldgård Petersen
Hanne Kjeldgård Petersen, Chefkonsulent
Telefon: 33 95 98 58
Lis Ea Willadsen
Lis Ea Willadsen, Bestyrelseskoordinator
Telefon: 33 95 99 17